“Korstog” og “mission” – saglige argumenter efterlyses!

Thomas Søby

Cheføkonom Thomas Søby efterlyser saglighed, men insisterer selv på hemmelige medlemslister.

Manden bag Landbrug & Fødevarers påstande om, at man “repræsenterer det samlede fødevareerhverv”, cheføkonom Thomas Søby, tager i dagens avis (Pol. 28.2) til genmæle mod kronikken “Landbrugstop optræder under falsk varebetegnelse”. Læs her hans saglige indvendinger mod kronikken.

Desværre kommer cheføkonomen ikke ind på, hvorfor den private interesseorganisation Landbrug & Fødevarer hemmeligholder sin medlemsliste, når konkurrenten “Dansk Industri Fødevarer” har lagt sin medlemsliste ud på nettet.

Cheføkonomen bekræfter, at man betragter sig som talsmand for “det samlede fødevareerhverv” men undlader at oplyse, hvor og hvornår man er blevet valgt til denne position.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.