Lindhardt_Nielsen
Svinefabriksejer Lindhardt B. Nielsen kræver en årsproduktion på 35 mio. svin i Danmark.

Til trods for en markant stigning i indtjeningen hos landets svineproducenter kræver fabriksejer Lindhardt B. Nielsen øjeblikkelig statsstøtte til nye og større svinefabrikker. Som en gulerod hævder han, at en statslig “investeringsstøtteordning” for svinefabrikker vil skabe 2800 nye jobs.

– Men det kræver, at fødevareministeren får det øverst på sin prioriteringsliste og ikke tøver med at få sat gang i sagerne, udtaler Lindhardt B. Nielsen, der er formand for Videncenter for Svineproduktion*) til LandbrugsNyt, nr.11, marts 2013.

Svineproducenterne skovler penge ind som aldrig tidligere i dette århundrede. Det afslører en stribe regnskabstal fra 2012 samt prognoserne for 2013. Likviditetsoverskuddet i 2012 viste en fremgang fra 2011 på ikke mindre end 683.000 kr. i gennemsnit.

På baggrund af analyser af 33 store svinefabrikkers årsregnskaber viser resultatet af den primære drift for 2012 godt to mio. kr. Det er et plus på hele 1,1 mio. kr. i forhold til 2011. Prognosen for 2013 ser endnu mere lovende ud.

Alligevel kræver landets svineproducenter direkte statsstøtte til at udbygge fabrikkerne. Man vil ikke selv betale men forlanger, at Fødevareministeren skal finde penge til “målrettede initiativer til investeringer i nye stalde” og truer direkte med at sende endnu flere svin – og slagteriarbejdspladser – til udlandet, hvis ministeren fortsat tøver.

Siden 2001 er antallet af slagterijobs i Danmark faldet med 7000 eller 30 procent, fordi svinefabrikanterne i stigende grad sende svinene til slagtning i Tyskland, hvor man har indrettet sig med lønbillige polske og rumænske kolonnearbejdere på slagterierne. Næsten hvert tredje danskproduceret svin køres nu ud af landet.

Lindhardt B. Nielsen mener, at hvis bare ministeren vil betale, kan der slås “flere fluer med et smæk. For ordningen sikrer slagteriernes råvaregrundlag og moderniserer de danske svinestalde med nyeste miljøteknologi”. Visionen går ud på at øge den årlige svineproduktion fra 27 mio. svin til 35 mio., så der atter kan komme råvarer til de danske slagterier, samtidig med at den stigende eksport fortsætter til Tyskland.

*) Videncenter for Svineproduktion er en fuldt juridisk og økonomisk integreret del af Landbrug & Fødevarer og indgår i Landbrug & Fødevarers samlede politiske interessevaretagelse for at forbedre rammevilkår og samfundsaccept af dansk svineproduktion.

 

Visited 6 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.