Landbrugets topfolk og deres politiske  lobbyister gør intet for at stoppe den danske eksport af MRSA-inficerede svin.

Gammelt EU-direktiv beskytter den danske svineindustri mod obligatorisk MRSA-test

Danske svineproducenter kan takke et 53 år gammelt EU-direktiv for retten til uhindret at eksportere op mod 13 millioner MRSACC398-inficerede svin til stort set samtlige EU-lande. Til trods for at alle eksperter peger på rene handelsveje, hvis MRSA-epidemien skal begrænses, behøver svineindustrien ikke at frygte krav om obligatorisk MRSA-screening før eksport. Med et EU-direktiv i ryggen kan de bare nægte at teste svinene før eksport. Modtagerlandene kan heller ikke afvise at modtage de inficerede svin.

Uanset hvor meget der kæles for de nuttede smågrise, kan danske svineproducenter ikke skjule, at op mod 100 procent er inficerede med MRSACC398.

Det er direktivet 64/432/EØF af 26. juni 1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin, der beskytter eksporten. Direktivet er blevet opdateret et utal af gange siden 1964, senest i 2015, men teksten lyder stadig:

”Medlemsstaterne skal kunne nægte indførsel på deres område af kvæg og svin, når det konstateres, at de er angrebet af eller mistænkes for at være angrebet af en smitsom sygdom, når de uden selv at være syge kan overføre en sådan sygdom, eller endelig, hvis de ikke opfylder Fællesskabets bestemmelser på det veterinærpolitimæssige område; det er ikke rimeligt at give medlemsstaterne ret til at nægte indførsel på deres område af kvæg og svin af andre grunde end veterinærpolitimæssige.”

Det er den sidste fremhævede sætning, der blokerer for en obligatorisk screening for CC398 før eksport. Ganske vist opremser direktivet 11 sygdomme, som levende eksportsvin skal være fri for, men det er alle svinesygdomme. Da MRSACC398 kun rammer mennesker, er sygdommen ikke med på listen:

Svinesygdomme, der skal testes for:

rabies

brucellose

klassisk svinepest

afrikansk svinepest

mund- og klovesyge

blæreudslæt

miltbrand

Aujeszkys syge

infektion med bovin herpesvirus

Brucella suis

overførbar gastroenteritis.

Danmark er den største eksportør af levende svin i EU (gul pil). Dernæst følger Holland. Kilde: Eurostat.

Rene svin i Norge og Sverige

For den danske svineindustri er direktivet en stor støtte, da Danmark er den største eksportør i EU af levende svin. Hele 57 procent af alle svin, der krydser grænserne mellem EU-landene, stammer fra Danmark, og den økonomiske byrde ville være stor, hvis kun CC398-frie svin kunne eksporteres.

På den anden side betyder den enorme eksport (ca. 13,5 millioner levende svin i 2017), at Danmark er ansvarlig for en massiv og stadigt voksende strøm af CC398-bakterier ind i EU. Danske Svineproducenter betragter selv infektionsgraden som noget nær 100 procent. Særlig grelt er det, at også levende avlssvin eksporteres, selv om de er smittebærende. Det gælder også de ”rene” SPF-svin, oplyser afdelingschef Bent Nielsen, fra landbrugets såkaldte videncenter SEGES.

Norge, der ikke er medlem af EU, har forbudt import af levende svin for at stoppe importen af CC398-bakterier. Sverige, der er EU-medlem, har gjort det samme, selvom man officielt er tvunget til at holde grænserne åbne for smittebærende svin. Imidlertid har den svenske husdyrorganisation, Sveriges Djurbönder, vedtaget, at alle levende svin skal testes, før de slippes ud i besætningerne. På den måde har man fået styr på smitten. Resultatet er bl.a. ifølge den årlige rapport over forbruget af antibiotika i Sverige, at alle avlsbesætninger er fri for CC398 (2014).

Her er et uddrag af SWEDRES SVARM 2015-rapporten (side 53):

“Internationally, LA-MRSA, mostly CC398, dominates in farm animals and can be of importance for the overall human MRSA burden in countries with low prevalence of MRSA in humans (EFSA, 2009). In countries with high prevalence of MRSA CC398 in pigs, the pig population constitutes a reservoir of MRSA with continuous transmission to people in close contact with pigs. In the screening study in nucleus and multiplying pig herds in 2014, MRSA was not detected in Swedish pigs, indicating a favourable situation. However, continuous monitoring is of importance as the situation can change rapidly, for example through import of live animals. Under current conditions, import of live pigs to Sweden is restrictive and traded animals are tested for MRSA before introduction to a pig herd”.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Laren (V) har ingen planer om en obligatorisk MRSA-test på eksportsvin.

Lunde Larsen blæser til kamp

Under overskriften “EU skal så skulder ved skulder I kampen mod resistente bakterier” udbasunerede miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen 14. november 2016 sin stålsatte vilje til at bekæmpe spredningen af MRSACC398. Til sin pressechef udtalte minsteren:

– Resistente bakterier respekterer ikke landegrænser. Det er derfor helt afgørende, at EU’s medlemslande nu står skulder ved skulder i kampen mod den stadigt større trussel, som resistente bakterier udgør, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Målet med Lunde Larsens opfordring skulle angiveligt være, at ”bidrage til at sikre, at læger og dyrlæger også i fremtiden råder over effektive behandlingsformer til både mennesker og dyr”.  Imidlertid rummede ministerens initiativ kun et forslag om en nøjere registrering af forbruget af antibiotika i EU. Ikke et ord om stop for eksport af levende MRSACC398-smittede svin.

Grund til bekymring

Minkavler Martin Merrild har heller ingen forslag om en obligatorisk MRSA-test for eksportsvin – ej heller for mink.

På et stormøde i oktober 2016 hos en landboforening på Sjælland advarede formanden for Landbrug & Fødevarer, minkaver Martin Merrild, de tilstedeværende landmænd mod at tage for let på MRSA-epidemien, så de bliver smittede og breder smitten ud. Hele resistensproblematikken bekymrede ham følge mødeferatet:

»Den er jeg dybt bekymret over som menneske, borger, landmand og familiefar. Tanken om, at man ikke kan blive behandlet for sygdomme med antibiotika, eller at vores besætninger ikke kan, – det kan vi ikke holde ud at tænke på, og det må vi forholde os til,« sagde han.

Tre uger senere frikendte Merrild dog de danske svineproducenter i en kommentar, hvor han udtalte:

“Vi tager MRSA meget alvorligt og var bestemt gerne foruden. Desværre er bakterien ført ind i vores grisestalde fra andre lande”.

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.