Krisen i dansk landbrug er ren spin

Traktor_Kjeld

Vi hører igen og igen, at dansk landbrug er i dyb krise. Men landbruget klarer sig generelt fint. Problemet er ikke, at enkelte landmænd ikke magter at klare sig selv, men at landbrugets natursyn er ødelæggende, siger gårdejer og journalist Kjeld Hansen i interview 12. december 2015 i Politiken. Læs indledningen her:

”Noget af det mest usympatiske, man kan opleve i folkestyret, er det vi ser nu: klientisme. Det er helt mellemamerikansk. Man har en bestemt favoritgruppe, som man favoriserer på tværs af al anstændighed. Landbruget er jo det eneste område, der ikke skal spare to procent som alle andre, men hvor man tværtimod bare giver gaver. Problemet er bare, at de nye gaver bringer os endnu længere væk fra, hvad landbruget i dag bør handle om i Danmark, og grundlæggende er det overhovedet ikke nødvendigt at støtte landmændene endnu mere end man gør i forvejen. Det er heller ikke klogt.”

Sådan lyder det fra gårdejer Kjeld Hansen, der også er journalist og forfatter til en række bøger om miljø, natur og forbrug, bl.a. det historiske væk ’Det tabte land’ om den danske natur.

Kjeld Hansens udfald mod landbruget kommer på et tidspunkt, hvor landbruget netop har fået en politisk håndsrækning med den nye 100-punkts vækstplan, der bl.a. lemper kravene til erhvervet. Planen betyder, at der over de næste fire år skal bruges godt én milliard offentlige kroner på at kompensere på de slækkede miljøkrav til landmændene. Kjeld Hansen er træt af, at landbruget ’klynker og brokker sig’ til økonomisk støtte og lempelser, der går ud over natur og miljø.

”Der er intet, der tyder på, at landbruget generelt skulle være i krise Det gælder for alle erhverv, at nogen har det vanskeligt. Men der er intet, der tyder på, at landbruget som sådan skulle have det specielt svært. Her støtter jeg mig blandt andet til Nykredits landbrugsdirektør, som siger, at han ikke vil tage ordet ’krise’ i sin mund, for når man ser på landbrugets værdier, så overstiger de langt gælden”.

Det kan godt være, at værdierne overstiger gælden, men derfor er der jo en del landmænd, der ikke tjener meget. De er vel i krise?

”Hvis man ser på statistikken over konkurser i de sidste ti år, kan man næsten ikke finde landbruget. De ligger og roder nede omkring 5-10 konkurser om måneden, mens gennemsnittet for erhvervslivet som helhed er omkring 500. Indenfor alle erhverv er der nogen, der er dygtigere end andre, og så sniger der sig nogle udygtige ind, som må ud ved en konkurs. Det er der ikke i sig selv noget dramatisk i”.

Men der er jo en krise for den enkelte …

”Ja. Det er ubehageligt for den enkelte. Og det er selvfølgelig en tragedie, men det er jo lige så stor en tragedie for den tømrermester, der må lukke, fyre ti mand og gå fra sin villa. Det er jo den verden, vi lever i. Det må landbruget også acceptere.”

Hvorfor mener du så, vi hører den her krisefortælling hele tiden?

”Jeg mener, det handler om, at landbruget og landbrugstoppen omhyggeligt holder hånden over de her 10-15 procent tabere. For det er jo taberne, der gør, at der drysser en mild regn af penge ned over hele erhvervet. Hvis du har en minkmillionær som Martin Merrild eller en julegranmillionær som Lars Hvidtfeldt – formanden og næstformanden i Landbrug & Fødevarer – så får de jo altså også hjælp, når randzonerne bliver ophævet, når de får en ekstra gødningskvote eller en lempelse på realkreditprocenten. Støtten bliver smurt tyndt ud over hele erhvervet, og derfor er det en fordel for de velbjærgede at holde fast i de få sølle landmænd”.

Så de har en interesse i at gentage fortællingen?

”Absolut. For nylig sendte DR en Anders Agger-historie med landmanden Uffe Bie. Ikke et øje var tørt. Men Bie gjorde det, mange andre landmænd har gjort: Han var ikke tilfreds med, hvad han kunne tjene på sin mælk, og så han lagde sin gæld om ved hjælp af et renteswap i schweizerfranc – og tabte. Det er renlivet spekulation, og der kan du vinde eller tabe. Men det er ikke klædeligt at komme bagefter og klage sin nød og forlange offentlig støtte”.

(forts.)

Læs hele interviewet her.

Comments

comments

En kommentar til Krisen i dansk landbrug er ren spin

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.