PovlFritzner
Gårdejer Povl Fritzner.

Hvad der skulle have været en fredelig festdag for by og land, blev skudt i gang 5. juni 2015 med en stribe uforskammetheder over for den siddende regerings ministre, injurierende anklager mod offentligt ansatte videnskabsmænd og grove påstande om urimelige miljøkrav fra samfundet.

Med en usædvanligt ubehøvlet ”festtale” åbnede gårdejer Povl Fritzner dyrskuet. Som formand for Roskilde Dyrskue har gårdejeren i flere år forsimplet den årlige åbningstale, men for første gang i skuets historie gennemtrumfede Povl Fritzner, at den festlige begivenhed skulle foregå uden områdets ministre som deltagere. Hverken fødevareminister Dan Jørgensen (S) eller miljøminister Kirsten Brosbøl (S) fik som traditionen byder en invitation til Roskilde Dyrskue.

– Der er for stor forskel på vores holdninger til, hvordan man laver rammevilkår for landbruget, fremturede gårdejer Fritzner i et interview med Dagbladet og fortsatte: – Jeg vil fastholde, at vi er så langt fra hinanden, at det ikke længere giver mening at mødes på dyrskuepladsen. Så må vi se, om ministrene ikke selv kan se, at der skal være plads til forbedringer for landbruget.

– Der er gået politik i den, men der er også faglighed i det, for vi mener, det er fagligt, at man for eksempel skal gøde efter planternes behov, men det mener ministrene åbenbart ikke, uddybede Povl Fritzner.

I stedet for erhvervets to relevante ministre havde Povl Fritzner valgt at invitere Venstre-formanden Lars Løkke Rasmussen. En storsmilende gårdejer tog selv imod Løkke Rasmussen på åbningsdagen og gav ham en rundvisning på skuet.

Anonyme anklager
Men Fritzner gik endnu videre i sin ”festtale”. Han rettede også harske udfald mod det omgivende samfund, til trods for at netop borgerne var inviteret til at møde agroproducenterne til tre dages fest i Roskilde. Fritzner hævdede, at landmænds ejendomsret skulle være truet af samfundets ønsker om et rent vandmiljø. Her henviste han til de ni meter brede randzoner langs vandløb og til forbud mod giftsprøjtning og gødskning af §3-arealer.

Med en uhørt perfiditet fremsatte gårdejeren også en stærkt injurierende anklage mod en velkendt statsansat forsker, der blev beskyldt for direkte at lyve.

– På det danske samfunds vegne er jeg stadig dybt rystet over, at en forsker som på mange områder er højt respekteret, udtaler sig mod bedre vidende, påstod gårdejeren. – Det er fuldstændigt utilstedeligt og dybt beklageligt. Hvis vi ikke alle sammen kan stole på, at vores embedsfolk og højest uddannede forskere baserer udsagn og orientering til de folkevalgte politikere på fakta og nyeste viden, så er vi ilde stedt. Det skal simpelthen være slut med, at embedsværket har mulighed for at styre landets politik efter egne miljømæssige holdninger og fordomme, krævede han.

Sprojtesvin2015
I festtalen tordnede dyrskuets formand mod forbuddet mod giftsprøjtning af §3-arealer.

Povl Fritzner hentydede til den såkaldte ”gødningssag” i Vestre Landsret, som er anlagt af protestbevægelsen Bæredygtigt Landbrug med krav om afskaffelse af de danske gødningskvoter. Trods de grove beskyldninger mod et ekspertvidne i sagen, var Fritzner ikke mandfolk nok til åbent at rejse sin anklage men valgte at bidrage til den anonyme smædekampagne, der har kørt i nogen tid.

– Den beskyttelse grundloven burde yde for vores ejendom, der er grundlaget for vores økonomiske eksistens, er voldsomt under pres, påstod Fritzner.

– Og jeg har svært ved at tro, at det er efter lovens intentioner. Endvidere følger af grundloven, at hvis samfundshensyn kræver afståelse af ejendom, kan det kun ske ved fuldstændig erstatning. Vi oplever desværre, at også på dette punkt ser man bort fra grundloven. Landmændene må se langt efter erstatning for de mange ekspropriationer, påstod Fritzner.

Han afsluttede sin festtale med en rigtig gammeldags omgang selvros:

– Landbruget laver sunde, sikre fødevarer. Fødevarer, der er produceret med minimal miljøbelastning og med et af verdens laveste klimaaftryk. Vi har i dansk landbrug formået at få produktion og hensyn til natur og miljø til at gå hånd-i-hånd. Det ved alle de lande, vi eksporterer til. Det er jeg stolt af.

Ros fra protestlandmænd
Fritzner, der også er formand for Østlige Øers Landboforeninger, sidder desuden i primærbestyrelsen for den private interesseorganisation Landbrug & Fødevarer. Hvorvidt han er hemmeligt medlem af protestlandmændenes gruppe, vides ikke, men den tidligere direktør for gruppen har rost Fritzners ubehøvlede festtale i en facebook-kommentar: ”Poul Fritzner er den mest fornuftige i hele L&F”.

Om gårdejerens tordentale mod myndigheder, miljøkrav, politikere og det øvrige samfund har haft direkte negativ betydning for dyrskuets succes, kan ikke afgøres, men påfaldende er det, at trods solskinsvejr det meste af weekenden og en tålelig temperatur og udsigten til masser af dyr, kom der færre gæster Roskilde Dyrskue end tidligere. 93.995 besøgte årets skue, i modsætning til det højeste besøgstal i 2011, hvor 97.085 lagde vejen forbi.

Visited 20 times, 12 visit(s) today