Landbruget forvolder sundhedsskader for 11 mia. kr. – om året!

JornJespersen_PeterKristensen

Jørn Jespersen er tidligere MF’er for Socialistisk Folkeparti, men huskes i dag mest som formand for den omdiskuterede Natur- og Landbrugskommission.

I et debatindlæg i Jyllands-Posten 10. april 2015 skriver direktør Jørn Jespersen, brancheforeningen Dansk Miljøteknologi, bl.a.:

“EU skal til at forhandle en ny, revideret indsats i forhold til den grænseoverskridende luftforurening, blandt andet i forhold til ammoniak, som er et stort sundheds- og miljøproblem over hele Europa. Forskere fra Aarhus Universitet har således beregnet, at de danske udledninger af ammoniak medfører helbredsskader for 11 mia. kr. om året – herhjemme og i udlandet. Ammoniak stammer i altovervejende grad fra landbruget.

Regeringen har besluttet at fortsætte en offensiv dansk linje, hvor Danmark fastholder et ambitiøst reduktionsmål på 24 pct. i 2020 – betydeligt højere end andre EU-lande. Men vi har også bedre potentiale for reduktion og større udfordringer på grund af den intensive husdyrproduktion.

Ammoniakforgiftning

Ammoniak forårsager en række helbredsskader på mennesker i størrelsesordenen 11 mia. kr. om året, ifølge brancheforeningen Dansk Miljøteknologi.

Den offensive linje giver gevinster for sundhed og miljø, men også for en øget udbredelse af miljøteknologier, hvilket den miljøtekniske branche selvsagt er glad for. Men det må også anerkendes, at den offensive linje rummer udfordringer for landbrugets økonomi og konkurrenceevne.

Det er selvfølgelig fornuftigt at reducere luftforurening, når de samfundsmæssige gevinster er større end omkostningerne. Alle cost-benefit-beregninger viser, at det koster mindre end 50 kr. i de større husdyrbesætninger at reducere 1 kg ammoniak, mens skadeomkostninger alene på sundhedsområdet ligger på mellem 60 og 140 kr. pr. kg.”

Læs hele indlægget.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.