JornJespersen_PeterKristensen
Jørn Jespersen er tidligere MF’er for Socialistisk Folkeparti, men huskes i dag mest som formand for den omdiskuterede Natur- og Landbrugskommission.

I et debatindlæg i Jyllands-Posten 10. april 2015 skriver direktør Jørn Jespersen, brancheforeningen Dansk Miljøteknologi, bl.a.:

“EU skal til at forhandle en ny, revideret indsats i forhold til den grænseoverskridende luftforurening, blandt andet i forhold til ammoniak, som er et stort sundheds- og miljøproblem over hele Europa. Forskere fra Aarhus Universitet har således beregnet, at de danske udledninger af ammoniak medfører helbredsskader for 11 mia. kr. om året – herhjemme og i udlandet. Ammoniak stammer i altovervejende grad fra landbruget.

Regeringen har besluttet at fortsætte en offensiv dansk linje, hvor Danmark fastholder et ambitiøst reduktionsmål på 24 pct. i 2020 – betydeligt højere end andre EU-lande. Men vi har også bedre potentiale for reduktion og større udfordringer på grund af den intensive husdyrproduktion.

Ammoniakforgiftning
Ammoniak forårsager en række helbredsskader på mennesker i størrelsesordenen 11 mia. kr. om året, ifølge brancheforeningen Dansk Miljøteknologi.

Den offensive linje giver gevinster for sundhed og miljø, men også for en øget udbredelse af miljøteknologier, hvilket den miljøtekniske branche selvsagt er glad for. Men det må også anerkendes, at den offensive linje rummer udfordringer for landbrugets økonomi og konkurrenceevne.

Det er selvfølgelig fornuftigt at reducere luftforurening, når de samfundsmæssige gevinster er større end omkostningerne. Alle cost-benefit-beregninger viser, at det koster mindre end 50 kr. i de større husdyrbesætninger at reducere 1 kg ammoniak, mens skadeomkostninger alene på sundhedsområdet ligger på mellem 60 og 140 kr. pr. kg.”

Læs hele indlægget.

Comments are closed.