Landbruget skal producere mere og svine mindre

JørgenEOlsen

Professor Jørgen E. Olsen.

Professor Jørgen Eivind Olesen, Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi, gør op med myterne om “sultne planter” og kvælstofligevægt i denne artikel i fagtidsskriftet Teknik & Miljø, der er talerør for de kommunale miljøchefer. Artiklen blev bragt 21. maj 2015. Her er et uddrag:

Udfordringerne for landbruget er monumentale. Nye løsninger og teknologier er stærkt påkrævede, hvis landbruget skal nedbringe sin miljøpåvirkning og samtidig øge sin produktivitet.

En af de største udfordringer i dansk landbrug er reduktion af kvælstofbelastningen til vandmiljøet, især fjordene. Den nuværende fokus på reduktion af kvælstofinput med gødningen har vist sig ikke at være tilstrækkelig, hvilket skyldes at kvælstofudvaskningen ved nuværende gødningsniveau især afhænger af plantedækket om efteråret. Der er derfor i høj grad brug for at konvertere en del af det eksisterende kornareal til græsmarker eller andre flerårige afgrøder med lille kvælstofudvaskning.

En kommende væsentlig udfordring er reduktion af landbrugets klimabelastning. Det bliver mere akut med EUs nye mål for udledning af klimagasser, der kræver, at landbruget reducerer med 30-40 pct. frem til 2030. Med de nuværende teknologier ligger et måske endda optimistisk reduktionsomfang for landbrugets udledninger formentlig i omegnen af 20 pct. Nye løsninger og teknologier er derfor stærkt påkrævede. (forts.)

Læs hele artiklen her.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.