PlastClausikasse_bI et debatindlæg i Jyllandsposten 10. juni 2014 skriver journalist Claus Jacobsen, Skagen, at der hvert år smides 20.000 tons fysisk affald i Nordsøen. Det omfatter især plastickasser og plasticposer. Med forfatterens tilladelse bringes her hele indlægget:

Hykleriet hos os danskere og hos plastindustrien er til at få øje på.
Plastindustrien mener, at plasticposer ender i husholdningsaffaldet og bliver brændt. Intet problem, mener industrien. Folk betaler gerne 2-3 kr. pr. plastpose i supermarkedet. På apoteket putter apotekeren pr. refleks mit eneste køb – en dåse vitaminpiller – i en plastpose. Når jeg siger nej tak og forklarer mit nej, ser han/hun overrasket på mig og udbryder: »Ja, men det ønsker folk.«
Plastaffalderderihavene580x300

For syv år siden var jeg i et treårigt forløb dansk informationsansvarlig i et EU-projekt til 45 mio. kr. mellem fem lande. Det hed Save the North Sea, og formålet var at gøre folk i almindelighed og nationale politikere i særdeleshed opmærksom på de 20.000 tons fysisk affald, der hvert år smides i Nordsøen – især plastickasser og plastposer.

En hollandsk professor knyttet til projektet, dokumenterede, at en tredjedel af havfuglene tror, at plastmateriale er føde, spiser det og dør. Også aluminium ender i fuglemaverne. Det er uforgængeligt i 200-250 år, mens en plasticflaske har en ”levetid” på omtrent 450 år.

I den danske informationsindsats var vi aktive over for medierne, lavede film, holdt foredrag og besøgte fiskerne i de vest- og nordjyske fiskeriforeninger, hvor fiskegarn og trawl på hver fangstrejse blev fyldt, ikke alene med fisk, men også med plastposer, plastkasser og malerbøtter, ofte med maling.

PlastdodfuglEt pilotprojekt med 10 fiskefartøjer viste, at hver trawler i gennemsnit fik omkring 12.000 kg affald i trawlet. Som én af fiskeskipperne fra Hvide Sande Bo Kirkeby fra kutteren RI 357 “Chriki” sagde til Nordisk Ministerråds tidsskrift ”Nordfiskeri” i en dansk og engelsk udgave: »Fisk og skaldyr bliver trykket og mast af disse dunke, beholdere, gamle wirer og forrevne plastkasser og paller.

Det forringer fangstens værdi som den sårbare fødevare, som fisk og skaldyr nu engang er, og det går også ud over økonomien. Desuden skal jeg bruge flere timer om ugen på at rense trawl og reparere det, når dunke og wirer vikler sig ind i det og ødelægger det«.

Plast udgør 80-90 pct. af de 6.000 kubikmeter marint affald, som eksempelvis også forurener Sveriges østkyst, hvortil det føres ad de dominerende havstrømme fra den sydlige del af Nordsøen op langs Jyllands vestkyst og til Norges syd- og vestkyst, inden det når Sverige. 70 pct. af det marine, fysiske affald i Nordsøen synker til bunds, 15 pct. flyder i havoverfladen, og 15 pct. finder vi på strandene.
plast-skrald

Alene i Hvide Sande med 42 km kyststrækning kan vi fylde en hel container med op til 380 tons affald årligt, som koster tre medarbejdere på trekvart-tid samt udgiften til containere, fortalte daværende borgmester Iver Enevoldsen.
I Skagen udarbejdede man i Skagen Uddannelses Center i samarbejde med Skagen Truck Service en recirkulationsmaskine, der findelte kasseret fiskenet, trawl, plastkasser, tønder og paller til fin granulat, hvoraf noget blev sendt til Kina og kom retur som støvler.

Projektet Save The North Sea modtog FN’s førstepris for bedste kommunikation blandt 237 nominerede over hele verden. Det var vi naturligvis glade for, men hvor langt er vi kommet i aktiv handling i dag ved at sige nej til plasticposer i supermarkedet og på apoteket? Samtidig har SF’s Margrete Auken efter næsten 15 års EU-politisk arbejde netop fået vedtaget en reduktion og forbud mod plastposer.
Hvad gør vi selv? Hvorfor gør plastindustrien vrøvl over for den dokumenterede virkelighed til skade for fisk, fugle og mennesker?

Læs også, hvad plastindustrien selv hævder at gøre ved det store affaldsproblem.

Visited 17 times, 16 visit(s) today

Comments are closed.