Landmænd bruger stribevis af forbudte sprøjtegifte

Danske landmænd har alene i år fået dispensation til at benytte 14 pesticider, som enten er blevet forbudt eller aldrig er godkendt. Vandværker og professorer er forundrede, og oppositionen indkalder nu til samråd. Pesticider, der ikke er godkendt i Danmark, og pesticider, der er direkte forbud mod, ender alligevel i i den danske muld. Miljøstyrelsen udsteder nemlig dispensationer år efter år – også til midler, der er blevet forbudt, efter at de har vist sig ikke at leve op til miljøkravene.

Det viser en ny opgørelse fra Miljøstyrelsen, der blandt andet rummer stoffet rimsulfuron, som bekæmper ukrudt på kartoffelmarker. Midlet blev forbudt i 2012, fordi det ophober sig på markerne, og nedbrydnings-produkter kan frigives til grundvandet. Første dispensation kom i 2013, og siden har salget ligget på et niveau som før forbuddet. Det skriver Ingeniøren.dk 22. september 2017.

Hverken forskere, vandværker eller miljøorganisationer har været opmærksomme på de gentagne dispensationer, og vandværkerne kalder listen »grotesk« og »skræmmende«:

Claus Vangsgaard, DANVA.

»Vi havde ikke fantasi til at forestille os, at et middel, der ikke længere er godkendt, fortsat benyttes på dispensation,« siger senior­konsulent Claus Vangsgaard fra vandværkernes brancheforening Danva.

»Vi kan sagtens hævde, at vi har en skrap godkendelsesordning herhjemme. Men hvis vi forbyder et stof og blot giver dispensation i stedet, så er det en illusion.«

Skrap godkendelse en illusion

Professor Hans-Jørgen Albrechtsen fra DTU Miljø finder også dispensationerne mærkværdige:

»Dispensationer kan være o.k. og nødvendige, men ikke, hvis de bliver givet rutinemæssigt og dermed bliver en praksis. Miljøproblemerne bliver hverken større eller mindre af, at midlerne benyttes på dispensation,« siger han.

Danmarks mest anerkendte professor i miljømedicin, Philippe Grandjean fra Syddansk Universitet, var i en årrække sagkyndig rådgiver for Sundhedsstyrelsen. Heller ikke han har hørt om dispensationerne:

»Jeg er dybt forundret over, at de dispensationer kan gives rent administrativt. De stoffer, der er tale om, er i forvejen betænkelige, fordi de gennemførte tests er utilstrækkelige til, at man kan foretage en sundhedsfaglig vurdering af, om de f.eks. er hormonforstyrrende eller skadelige for hjernens udvikling.«

Professor Philip Grandjean er stærkt forundret.

»Stærkt provokerende«
Listen over dispensationerne er kommet frem i et svar til Folketingets miljøudvalg, som Miljøstyrelsen har uddybet over for Ingeniøren. Spørgsmålet stillede SF’s miljøordfører, Trine Torp, efter at Ingeniøren i sommer skrev, at Danmark har givet dispensation til at benytte såkaldte neonikotinoider til at bejdse rapsfrø. EU har ellers et generelt forbud mod neonikotinoider i blomstrende afgrøder, fordi de er mistænkt for at være medskyldige i bidød.

»Det er stærkt provokerende, at landbruget i vid udstrækning kan få dispensation til at anvende pesticider, som er forbudt i EU, eller som ikke ville kunne opnå normal godkendelse i Danmark,« siger Trine Torp.

Miljøminister Esben Lunde Larsen (V) forklarer i et svar til Folketinget, at dispensationerne bliver givet administrativt, og afviser derfor at drøfte dem politisk. Det kommer han dog til på et samråd, som SF og de Radikale indkalder ministeren til. Sammen med Socialdemokratiet og blå blok indgik de i foråret en aftale om en ny pesticidstrategi.

Dispensationer bør være ekstraordinære
Den radikale miljøordfører, tidligere miljøminister Ida Auken, understreger, at hun heller ikke som minister har set en liste over dispensationer til pesticider. Hun mener, at de kun bør udstedes i »ekstraordinære tilfælde« og i korte perioder.

Kontorchef Lea Frimann Hansen tager det helt roligt.

»Regeringen har den tilgang til sprøjtemidler, at hvis der er usikkerhed, så kommer den midlerne til gode, ikke folkesundheden eller miljøet,« siger hun.

Kontorchef Lea Frimann Hansen fra Miljøstyrelsen understreger, at styrelsen kun giver dispensationer, hvis den skønner, at ikke-godkendte pesticider kan anvendes sikkert:

»Vi følger reglerne i EU, og vi er ikke et af de lande, der giver flest dispensationer,« fremhæver hun og understreger, at EU-Kommissionen har mulighed for at inspicere grundlaget for dispensationerne.

Her er listen over pesticid-dispensationerne.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.