Hjemmelavet terra preta, med trækulsstykker markeret med hvide pile. Kilde: Wikipedia.org

”Jeg mener ikke, at vi kan løse biodiversitetskrisen uden at genskabe biologisk levende jord i hele Danmark. 10 procent uberørt jord, som foreslået af EU-kommissionen i 2020, er slet ikke nok til at kurere den katastrofe, landmændene har forårsaget siden 1950”

Af Harald Pedersen, mediegrafiker

Harald Pedersen. Privatfoto

MIN MENING  I 1950 opfattede den danske befolkning det som naturligt at vi havde en levende natur med masser af insekter harer agerhøns fasaner i agerlandet. Landmændene har svigtet os alle ved det at de har givet afkald på god landmandsskik i det øjeblik de fik NPK gødning. I det øjeblik man kunne være ligeglad med om jorden var biologisk levende svigtede de alle andre hensyn til vores natur. Der var kun en prioritet og det var bundlinjen.

Intet kan leve i et agerland som består af en total gold jord. Det er ligegyldigt for landmanden, om jorden er gold eller ikke, NPK gødningen garanterer, at der vokser afgrøder frem lige meget, hvad jordbunden består af. Alt muligt andet liv lider den uundgåelige død.

Det er der vi står i dag.

Det kan ikke undgås, at vi skal genskabe livet i den danske muldjord, selv om der prøves på mange måder at vige udenom. Naturnationalparker er en af måderne, udtagning af lavbundsjorde og udspredning af biokul er andre. Biokul – eller Terra Preta inspireret af urbefolkningen i Sydamerika – skal tilføre jorden det kulstof, som jo ellers dannes, når der skabes humus i jorden på naturlig vis.

For mig ser det ud som om, man vil prøve hvad som helst, bare man kan blive fri for at opbygge humus i jorden på naturlig vis.

Jeg mener ikke, at vi kan løse biodiversitetskrisen uden at genskabe biologisk levende jord i hele Danmark. 10 procent uberørt jord, som foreslået af EU-kommissionen i 2020, er slet ikke nok til at kurere den katastrofe, landmændene har forårsaget siden 1950. Når der mangler humus i jorden bliver planterne sårbare overfor sygdomme og her kommer sprøjtemidlerne så ind i billedet. Det er skruen uden ende.

Vi kommer ikke udenom, at vi skal fremstille kompost til jordforbedring i stor stil. Hvis vi gør det, vil også CO2 problematikken være løst. Med organisk materiale i jorden vil vi skabe naturlig humus, og i den proces vil der bindes store mængder CO2 i jorden.

Jordakademiet fortæller, at med bare 1 procent forhøjelse af humus i dansk landbrugsjord vil vi ikke have noget CO2 problem overhovedet. Jordakademiet er et konsulentfirma, som hjælper økologer og gartnerier med at skabe maksimalt indhold af humus i jorden. De tager prøver og rådgiver om detaljer i den proces.

Vi kunne på forholdsvis kort tid forvandle vores golde landbrugsjord til et eldorado for insekter og fugle og alle de dyr, som ikke endnu er uddøde i det danske agerland. Når der er mad til de truede arter, vil de trives godt, og de skal nok finde det, de har brug for. Vores havmiljø vil også være reddet ved at humusholdig jord holder ekstremt godt på vand. Jeg har set det ske i den virkelige natur i Californien med en lille film på DR tv dokumentar: Den største lille gård, hedder den, se den, her leveres alle beviser på det, jeg siger.

Klik her for at se filmen

Harald Pedersen er mediegrafiker og har arbejdet på Jyllands-Posten i 23 år. Samtidig drev han et lille husmandsbrug i 10 år, så sine børn vokse op med kalve til opfedning og smågrise, og hvad der ellers hører til på et lille sted. Jorden dyrkede han med egen kompost og efterafgrøder, og høsten blev klaret med en lille Claas Columbus mejetærsker.

Bannerbillede: Der sprøjtes før høst. Privatfoto

Visited 16 times, 7 visit(s) today

Kommentarer

  1. Enig- Vi skal stoppe med at forgifte jorden, fordi vi skal have den levende jord tilbage, hvor mikroorganismer som bakterier, amøber, svampe, insekter med et væld af forskellige levemåder og stofskifteprocesser sørger for at der også er plads til at der også kan dyrkes mad til mennesker.
    Se “The Biggest little Farm”

  2. PS vi skal også spise økologisk for at undgå udpining af jorden og tab af arter, der igen giver mulighed for ørkendannelse osv

Skriv en kommentar