”Alle pesticider skal godkendes af Miljøstyrelsen, før de må sælges og anvendes i Danmark. For hvert enkelt middel laves en konkret risikovurdering for de anvendelser, det søges brugt til. Midlerne bliver kun godkendt, hvis grundige undersøgelser har vist, at de ikke giver uønskede effekter på hverken mennesker, miljø eller grundvand.”

Sådan skriver Vibeke Møller, funktionsleder i Miljøstyrelsens enhed Pesticider & Biocider, på styrelsens hjemmeside med titlen “I nationens tjeneste”.

Funktionsleder Vibeke Møller, Miljøstyrelsen.

Læg især mærke til den klare forsikring om, at ”midlerne bliver kun godkendt, hvis grundige undersøgelser har vist, at de ikke giver uønskede effekter på hverken mennesker, miljø eller grundvand.”

I 2016 købte landbruget 2.601 ton pesticid-aktivstoffer, mens private købte 20 ton, viser den seneste bekæmpelsesmiddelstatistik. Det giver derfor god mening at være nøjeregnende med, hvad landbruget sprøjter med.

Imidlertid nævner funktionsleder Møller intet om de ikke-godkendte sprøjtegifte, som Miljøstyrelsen alligevel giver landbruget lov til at anvende. Det gælder for eksempel en aktuel dispensation til nedvisning af kartofler med sprøjtegiften Gozai, der produceres og markedsføres af Nordisk Alkali.

Sådan ser en nedvisnet kartoffelmark ud.

Nedvisning af kartofler

Torsdag 26. juli 2018 bekendtgjorde landbrugsavisen.dk, at det forbudte middel havde fået dispensation. Teksten lød:

”Gonzai må bruges til nedvisning af kartofler, som skal bruges til læggekartofler. Midlet må bruges i perioden 20. juli til 15. oktober, og da der er tale om en dispensation, bortfalder tilladelsen til at anvende midlet efter 15. oktober 2018. Dispensationen til at bruge Gonzai er godkendt i en dosering på 0,8 liter pr. hektar. Der bruges 200-400 liter vand og tilsætning af 1,5 liter Renol pr. hektar. Bedst effekt opnås ved behandling om formiddagen. Gonzai må ikke anvendes senere end 14 dage før høst.”

(Landbrugsavisen kalder fejlagtigt sprøjtegiften for Gonzai. Det korrekte varenavn er Gozai.)

Cand. stat Klaus Flemløse.

Tilsyneladende harmløst

Cand. stat Klaus Flemløse har givet denne sprøjtegift et grundigt eftersyn, og her er, hvad han fandt ud af:

“Gozai er et forholdsvis nyt pesticid, som er godkendt i flere lande, men ikke i Danmark. Virkestoffet hedder pyraflufen-ethyl , casnr. 129630-19-9.

Ved en umiddelbar betragtning ser midlet godt ud, idet det har en meget lille halveringstid, dvs. DT50 =0.32 dage, og der er ikke et potentiale til nedsivning til grundvandet, idet GUS-indekset er på -0.31.

Imidlertid er det foruroligende, at der er konstateret 12 metabolitter, som man ikke rigtig har undersøgt.  En metabolit er et nedbrydningsprodukt fra f.eks. bakteriers leveprocesser.

Nogle af disse metabolitter har lange halveringstider, høje værdier af GUS-indeks og kan være kræftfremkaldende.

Her tre eksempler på betænkelige metabolitter:

pyraflufren-ethyl metabolite E-1

DT50 ved 20 C= 16.5 dage

GUS-indeks = 2.31

Giftighed for Alger: High

Giftighed for Orme: Moderat

pyraflufren-ethyl metabolite E-2

DT50 ved 20 C= 112.5 dage

GUS-indeks = 1.04

Giftighed for Alger: Moderat

Giftighed for Orme: Moderat

pyraflufren-ethyl metabolite E-3

DT50 ved 20 C= 331 dage

GUS-indeks = 1.47

Giftighed for Alger: High

Giftighed for Orme: Moderat

GUS-indekset.

GUS-indeks eller Groundwater Ubiquity Score er en eksperimentelt beregnet værdi, der vedrører halveringstid for pesticider. GUS kan bruges til at rangordne pesticider for deres potentiale til at bevæge sig mod grundvand.

Uddrag af faremærkningen på Gozai fra Nordisk Alkali. Læs hele deklarationen her.

Kræftfremkaldende

Den amerikanske miljøstyrelse EPA skriver, at virkestoffet er under mistanke for at være et karcinogen (kræftremkaldende):

“Although not mutagenic or carcinogenic in the rat or in female mice, pyraflufen-ethyl is classified as a likely human carcinogen based on increased incidence of hepatocellular tumors (adenomas, carcinomas and/or hepatoblastomas) in male mice. “

Man kan undre sig over, at Gozai er blevet godkendt, men det kan skyldes, at der er viden, som jeg ikke har fundet endnu. Håber at de dygtige agronomer i SEGES kan komme på banen.

Jeg vil holde øje med dette pesticid. Link til min Dropbox vedr. Gozai: Gozai arbejdsdokument

Dette link vil blive opdateret når ny viden/misforståelse indfinder sig.”

Visited 15 times, 14 visit(s) today