L&F mobber økologerne

Den dominerende landbrugslobbyist Søren Gade fra den private organisation Landbrug & Fødevarer (L&F) forsømmer sjældent at understrege, at organisationen favner hele det danske landbrug.

Ikke mindst de folkeligt populære økologiske landmænd har organisationens udelte interesse, fremgik det på “Folkemødet 2013” på Bornholm. Med en millionsatsning på den populære event gik Søren Gade i spidsen for en L&F-hær på ca. 50 ansatte fra Axelborg, som over tre dage satte fokus på debatten om økologi i fremtidens husholdninger og landbrug.

Men bag scenens rampelys styrer det konventionelle landbrug på Axelborg efter en benhård kurs, der mest af alt minder om mobning af de økologiske landmænd.

paul-holmbeck-20080221-dsc-0036-250

Paul Holmbeck er mangeårig direktør for Økologisk Landsforening. Foreningen er ikke medlem af Landbrug & Fødevarer, der kører sin egen økopolitik.

Det fremgår af et indlæg i bladet Økologi & Erhverv, nr. 528, der kom på gaden 30. august 2013. Heri beklager direktør Paul Holmbeck sig over Landbrug & Fødevarers åbenlyse afstandtagen fra de økologiske landmænds daglige indsats uden kunstgødning og sprøjtemidler. Holmbeck er direktør for Økologisk Landsforening, der repræsenterer de 2670 økologiske landbrugsbedrifter i Danmark.

Økodirektøren skriver bla.: “På det seneste oplever vi, at Landbrug & Fødevarer arbejder imod markante budskaber om økologi, f.eks. modsætter foreningen sig formule-ringer som “du støtter bedre dyrevelfærd” eller “du sparer dig selv for sprøjtegift”.

Paul Holmbeck finder der meget forståeligt, at L&F har behov for at fortælle, at der er god dyrevelfærd i alle slags landbrug, og at man ikke er vilde med at skulle diskutere sprøjte-gift i grundvand eller fødevarer.

“Men kæden hopper af, når de konventionelle interesser overskygger behovet for en tydelig kommunikation om økologi. Det er ikke økologernes interesser, man varetager her”, skriver Paul Holmbeck.

Til slut fremdrager Holmbeck et af de mere greelle eksempler på Axelborgs spin. Det drejer sig om dyrevelfærd for malkekøer.

“En af de store forskelle på konventionelle og økologiske køer er, at økokøerne kommer på græs. Så nytter det ikke så meget, at L&F igen og igen siger til pressen, at køerne har det lige så godt inde, eller måske bedre! Dels er det fagligt noget nonsens. Dels undergraver det de økologiske mælkeproducenters mulighed for at sælge deres mælk og få en merpris for det”.

Læs hele debatindlægget her.

 

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.