Lidt har også ret

Her kan naturen rigtig boltre sig takket være landboforeningsformandens velvilje.

En af de største agroøkonomiske hardlinere i Østjylland, svineproducent Jens Gammelgaard, har besluttet at række den betrængte natur en hjælpende hånd. Han vil anlægge en blomsterstribe til gavn for bier og sommerfugle.

Gammelgaard, der er formand for landboforeningen Odder-Skanderborg, er kendt i bredere kredse som bannerfører for de agroproducenter omkring Beder syd for Århus, der har anlagt retssag mod Århus kommune. De vrede mænd protesterer mod kommunens anstrengelser for at beskytte drikkevandet til landets næststørste by mod landbrugets sprøjtegifte.

Den blomsterglade svineproducent Jens Gammelgaard.

Jens Gammelgaard er dog ikke udelukkende den egoistiske agrospekulant, som han ofte fremstilles som på Odder-egnen. Som billedet viser, har Gammelgaard truffet den overraskende beslutning at konvertere 75 kvadratmeter (19 x 4 meter) af sin landbrugsjord til en blomsterstribe for naturens skyld.

Jens Gammelgaard sidder for bordenden i selskabet I/S Gammelgaard, der blev blev stiftet i 2007, men stammer tilbage fra 1979, hvor kernen i virksomheden opstod. I dag har virksomheden 1.200 årssøer i et produktionsanlæg fra 2014, der producerer 40.000 smågrise. De 26.000 bliver færdigproduceret til slagtning, og de resterende sælges til anden aftager i Østjylland. Virksomheden driver 600 hektar planteavl, hovedsalig med hvede, byg og raps.

Jens Gammelgaard har altså afsat 75 kvadratmeter af sine 600 hektar til fordel for naturen. En hektar svarer til 10.000 kvadratmeter, så 600 hektar svarer til 6.000.000 kvadratmeter. Bier og sommerfugle får fremover love at boltre sig på 0,0000125 % af landboforeningsformandens ejendom.

Lidt har også ret, ikke sandt?

Bornholmske landmænd går til stålet

Landmændene på Bornholm har noget større visioner. De har modtaget gratis frø (kommunen betaler) til plantning af mere end 42 kilometer blomsterstriber rundt omkring på Bornholm, svarende til et areal på 150.000 kvadratmeter. Det skriver Bornholms Tidende 3. maj 2018.

 

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.