Her kan naturen rigtig boltre sig takket være landboforeningsformandens velvilje.

En af de største agroøkonomiske hardlinere i Østjylland, svineproducent Jens Gammelgaard, har besluttet at række den betrængte natur en hjælpende hånd. Han vil anlægge en blomsterstribe til gavn for bier og sommerfugle.

Gammelgaard, der er formand for landboforeningen Odder-Skanderborg, er kendt i bredere kredse som bannerfører for de agroproducenter omkring Beder syd for Århus, der har anlagt retssag mod Århus kommune. De vrede mænd protesterer mod kommunens anstrengelser for at beskytte drikkevandet til landets næststørste by mod landbrugets sprøjtegifte.

Den blomsterglade svineproducent Jens Gammelgaard.

Jens Gammelgaard er dog ikke udelukkende den egoistiske agrospekulant, som han ofte fremstilles som på Odder-egnen. Som billedet viser, har Gammelgaard truffet den overraskende beslutning at konvertere 75 kvadratmeter (19 x 4 meter) af sin landbrugsjord til en blomsterstribe for naturens skyld.

Jens Gammelgaard sidder for bordenden i selskabet I/S Gammelgaard, der blev blev stiftet i 2007, men stammer tilbage fra 1979, hvor kernen i virksomheden opstod. I dag har virksomheden 1.200 årssøer i et produktionsanlæg fra 2014, der producerer 40.000 smågrise. De 26.000 bliver færdigproduceret til slagtning, og de resterende sælges til anden aftager i Østjylland. Virksomheden driver 600 hektar planteavl, hovedsalig med hvede, byg og raps.

Jens Gammelgaard har altså afsat 75 kvadratmeter af sine 600 hektar til fordel for naturen. En hektar svarer til 10.000 kvadratmeter, så 600 hektar svarer til 6.000.000 kvadratmeter. Bier og sommerfugle får fremover love at boltre sig på 0,0000125 % af landboforeningsformandens ejendom.

Lidt har også ret, ikke sandt?

Bornholmske landmænd går til stålet

Landmændene på Bornholm har noget større visioner. De har modtaget gratis frø (kommunen betaler) til plantning af mere end 42 kilometer blomsterstriber rundt omkring på Bornholm, svarende til et areal på 150.000 kvadratmeter. Det skriver Bornholms Tidende 3. maj 2018.

 

Comments are closed.