Grandjean_debat
Fra Grandjeans debatoplæg i Politiken 14. december 2015.

Danske myndigheder undertrykker ny viden om forureningen i Danmark.

Det moderne samfund benytter et utal af kemiske stoffer. Nogle af dem forekommer som uønsket forurening og kan være giftige. Desværre kan man ikke smage eller se giftstofferne, og de deklareres ikke. Det skriver Philippe Grandjean, professor i miljømedicin ved Syddansk Universitet, i Politiken 14. december 2015.

PhilippeGrandjean
Professor Philippe Grandjean har netop udsendt bogen “Kemi på hjernen”, der advarer højlydt mod den skjulte forurening.

Bortset fra at gå efter svanemærkede varer er det svært for almindelige forbrugere at undgå de farlige kemikalier, som findes skjult i madvarer og andre produkter. Men danskernes samlede udsættelse for giftstoffer kan måles i blodprøver, og danske forskere hører til blandt verdens fremmeste på dette felt. Men i dag aner vi ikke, hvor meget forurening danskerne rent faktisk er udsat for!

Derfor er det uforståeligt, at danske myndigheder lukker øjnene og lægger hindringer i vejen for at skaffe denne vigtige dokumentation.

Andre vestlige lande har opdaget, at måling af forurening er vigtigt for at kunne målrette forebyggelsen. Lande som USA, Tyskland og Frankrig måler rutinemæssigt op mod 300 kemiske forureninger i blod og urin fra almindelige borgere. På den måde har myndighederne kunnet følge, om der er behov for strammere krav til kemikalierne, og om forebyggelsen har virket efter hensigten.

(forts.)

Læs hele debatindlægget.

Visited 3 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.