Mindre havforurening er muligvis årsag til færre ederfugle

Ederfugl_ChrØ

Rugende ederfugl på Christiansø. Tegning: Jens Gregersen.

Antallet af ynglende ederfugle på Christiansø ud for Bornholm er faldet voldsomt siden slutningen af 1990’erne. Også i resten af Østersøen og i Vadehavsregionen, hvor ederfuglene lever af blåmuslinger, har de store dykænder problemer. Det skriver Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift i september 2014.

Optællinger af ederfuglene på Christiansø blev påbegyndt for næsten 100 år siden med 200 ynglende hunner i 1925. I 1992 blev der optalt 3000 hunner, men siden da er antallet faldet drastisk til 1700 i 2010.

Det samlede gødningsforbrug i Danmark er opgjort af Danmarks Statistik tilbage til år 1900. Det har gjort det muligt at sammenholde udviklingen i ederfuglebestanden med udviklingen i mængden af næringsstoffer i havmiljøet.

Analyser har vist, (1) at der er sammenhæng mellem det årlige gødningsforbrug og mængden af fosfor i i Vadehavet, (2) at der er sammenhæng mellem det årlige gødningsforbrug og mængden af blåmuslinger i Vadehavet, og (3) at mængden af blåmuslinger i Vadehavet er positivt korreleret med antallet af ynglende ederfugle på Christiansø. Endelig har man kunnet vise, at (4) der er en nøje sammenhæng mellem det årlige forbrug af handelsgødning og antallet af ederfugle optalt på Christiansø gennem hele perioden fra 1925 til 2010.

Læs hele artiklen og se korrelationsanalysen afbildet her.

Comments

comments

En kommentar til Mindre havforurening er muligvis årsag til færre ederfugle

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.