Ederfugl_ChrØ
Rugende ederfugl på Christiansø. Tegning: Jens Gregersen.

Antallet af ynglende ederfugle på Christiansø ud for Bornholm er faldet voldsomt siden slutningen af 1990’erne. Også i resten af Østersøen og i Vadehavsregionen, hvor ederfuglene lever af blåmuslinger, har de store dykænder problemer. Det skriver Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift i september 2014.

Optællinger af ederfuglene på Christiansø blev påbegyndt for næsten 100 år siden med 200 ynglende hunner i 1925. I 1992 blev der optalt 3000 hunner, men siden da er antallet faldet drastisk til 1700 i 2010.

Det samlede gødningsforbrug i Danmark er opgjort af Danmarks Statistik tilbage til år 1900. Det har gjort det muligt at sammenholde udviklingen i ederfuglebestanden med udviklingen i mængden af næringsstoffer i havmiljøet.

Analyser har vist, (1) at der er sammenhæng mellem det årlige gødningsforbrug og mængden af fosfor i i Vadehavet, (2) at der er sammenhæng mellem det årlige gødningsforbrug og mængden af blåmuslinger i Vadehavet, og (3) at mængden af blåmuslinger i Vadehavet er positivt korreleret med antallet af ynglende ederfugle på Christiansø. Endelig har man kunnet vise, at (4) der er en nøje sammenhæng mellem det årlige forbrug af handelsgødning og antallet af ederfugle optalt på Christiansø gennem hele perioden fra 1925 til 2010.

Læs hele artiklen og se korrelationsanalysen afbildet her.

Visited 1 times, 1 visit(s) today