Minister-gave til jægerne

Kongejagt

Der blæses til gratis jagt for millioner i efterårsferien.

Biolog Søren Wium-Andersen, Hillerød, skriver 16. oktober 2015 i Frederiksborg Amts Avis:

Her i efterårsferien afholder Naturstyrelsen en lang række ture for naturinteresserede. Det koster 30 kroner at deltage i nogle af dem.

Naturstyrelsen er samtidigt ved at udsende invitationer til 2.000 personer, der netop har løst jagttegn for første gang. Nu skal de nemlig på en gratis nyjægerjagt!

En jagt i statens skove koster ellers mindst 5.000 kroner. Styrelsen kunne således have fået 10 millioner kroner i
kassen ved at tilbyde nyjægerjagterne til dagspris! Men det undlader styrelsen at gøre. Naturstyrelsen vil hellere fælde træer, for det er styrelsen vant til, når styrelsen skal fylde sin altid slukne pengekasse op.

Søren Wium-Anderse avisportræt 640

Søren Wium-Andersen er uddannet biolog og passioneret riffeljæger.

Henset til, at indtægterne ved statens skovdrift er 50 Millioner kroner årligt, har jeg svært ved at forstå, at Naturstyrelsen fælder gamle bevoksninger med en høj natur mangfoldighed, for samtidigt at give 10 millioner kroner bort til jægere, mens styrelsen opkræver 30 kroner fra de naturinteresserede.

Kære finansminister. Bør du ikke få Naturstyrelsen til at ”jagte” jagtindtægterne, og anvende de mange penge til at beskytte naturen i statens skove for at leve op til de biodiversitetsmål, der er sat for 2020?

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.