Trods mål om forenklinger og mindre krav til hønsegårdsareal byder ny øko-bekendtgørelse fra Miljø- og Fødevareministeriet på flere ”centimeterregler” for de økologiske æg- og fjerkræproducenter, lyder vurderingen fra Økologisk Landsforening, som undrer sig over ministeriets linje. Det skriver Økologisk Landsforening, 1. marts 2017.

Miljø- og Fødevareministeriet har 1. marts offentliggjort en ny Bekendtgørelse for Økologisk Jordbrugsproduktion, der indeholder nye regler for økologiske hønsegårde. De skal fra nu af leve op til specifikke krav til vegetation. 70 procent af udearealet skal være dækket af vegetation, heraf mindst 50 procent buske og/eller træer og mindst 20 procent med bunddække/urter. Økologisk Landsforening forudser, at det fører til mere besvær for landmænd og kontrollører.

Lars Bredahl.

– Attraktive hønsegårde har hele tiden været en del af økologireglerne og praksis ude hos de økologiske landmænd. Træer, urter og buske findes i alle øko-hønsegårde, og vi har arbejdet for, at det fortsat skulle være en rummelig vurdering af hønsegårdene fra kontrollens side, i forhold til om den enkelte bedrift og landmand levede op til reglernes hensigt. I stedet indfører man nu nidkære ”centimeterregler”, som en naturlig konsekvens af at bekendtgørelsen også byder på mindre arealkrav til hønsegårdene, siger Lars Bredahl, formand for Æg & Fjerkræudvalget i Økologisk Landsforening – Danmarks forening af økologiske landmænd, virksomheder, professionelle køkkener og forbrugere.

Dyrene har hele tiden skullet have adgang til mindst fire kvadratmeter hønsegård per dyr, men derudover skulle der afsættes areal til at lave et foldskifte, så vegetationen kunne få fred til at vokse op og for at lette smittetrykket på udearealerne. Med den nye bekendtgørelse bortfalder kravet om tomgangsperiode i praksis, sådan at hønsegårdene kan være i permanent brug.

– Landbrug & Fødevarer har arbejdet på at kunne få en permanent brug af hønsegården, så der ikke skal afsættes lige så meget jord til hønsegårde, og resultater ser vi nu. Økolandmænd og kontrollører skal til at rende rundt med målebånd og lommeregner for at se, om der er procentvis nok træer, buske og urter, siger Sybille Kyed, der er landbrugspolitisk chef i Økologisk Landsforening.

– Det undrer os, at ministeriet vil udfordre EU’s økologiregler og underimplementere arealkrav i hønsegårde. Vi har ikke behov for flere tommestoksregler, og vi får ikke bedre forhold for dyrene med de nye regler, tilføjer hun.

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.