Inhabil ekspert skal vurdere kræftrisiko ved Roundup

round646_0

Amerikanske miljø- og forbrugergrupper har gennem flere år rettet det tunge skyts mod Roundup. Nu synes WHO at give dem ret.

Roundup er sandsynligvis kræftfremkaldende. Det mener en gruppe kræftforskere under verdensundhedsorganisationen WHO ifølge The Guardian 21. marts 2015.

Men når EFSA, EU’s fødevaresikkerhedsudvalg vurderer på forskningen, kommer udvalget til en anden konklusion, selvom det sker ud fra de samme data. Det påstår landbrugsavisen.dk 28. maj 2015, der dog ikke nævner, at EFSA er infiltreret af inhabile “eksperter”.

WHO har både set på dyreforsøg og befolkningsundersøgelser. Der er befolkningsundersøgelserne, der angiveligt er en svag sammenhæng mellem Round up og kræft og desuden forskellige dyreforsøg.
Herhjemme er det Miljøstyrelsen, der godkender sprøjtemidler til landbruget. Ifølge kontorchef Lea Frimann Hansen, vil styrelsen afvente revurderingen fra EFSA. Når den er i hus, skal glyphosatholdige midler igen revurderes herhjemme.

Brev_JanMousing1100

Dyrlæge Jan Mousing er den danske stats “uafhængige” ekspert i EFSA, men han er i virkeligheden på lønningslisten hos den private interesseorganisation Landbrug & Fødevarer.

Hos Landbrug & Fødevarer ser man med tilfredshed, at EFSA nu – hvor WHO kalder midlet ”sandsynligvis giftigt” – vil vurdere, hvordan man kan være kommet frem til så forskellige konklusioner. Det kan skyldes, at EFSA rummer et stort antal erhvervsrepræsentanter, der – trods deres åbenlyse inhabilitet – alligevel poserer i offentligheden som uafhængige eksperter.

Det gælder også den private danske interesseorganisation Landbrug & Fødevarer, at man har sin egen mand i EFSA. Det er dyrlæge Jan Mousing, der er lønnet direktør for organisationens såkaldte Videncenter for Landbrug.

Videncentret gør sig ikke den ulejlighed at lægge skjul på Mousings opgave i EFSA – med disse ord præsenteres hans udnævnelse op centrets engelsksprogede nyhedsside: The Managing Director of the Knowledge Centre for Agriculture appointed member of the Board of the European Food Safety Authority. In this role Mr Jan Mousing will have the opportunity to influence the European food safety for the period 2014 to 2018.”

Det forventes helt åbenlyst, at Mousing vil forsvare erhvervets krav om flere sprøjtegifte. Landbrug & Fødevarer har netop startet en kampagne for at få adgang til at bruge flere og skrappere sprøjtegifte end Roundup.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.