Ny FN-rapport opfordrer til skifte mod økolandbrug

un-report-210x300Selvom den amerikanske regering fortsætter med at presse på for at tillade flere kemisk-intensive og stordriftsdominerede dyrkningsmetoder med GMO- og monokultur-afgrøder, så vælger FN den stik modsatte udvikling og slår alarm. Ifølge verdensorganisationen er der et stadigt mere presserende behov for at vende tilbage til (og udvikle) et mere bæredygtigt, miljøvenligt og økologisk landbrug.

Det er den centrale anbefaling i en ny publikation fra FN om Handel og Udvikling (UNCTAD). Rapporten har titlen “Handel og Miljø Status 2013: Vågn op, før det er for sent”. Den rummer bidrag fra mere end 60 eksperter fra hele verden.

Omslaget på rapporten ligner noget fra en populær dokumentarfilm, men det dramatiske ordvalg i titlen skal ikke undervurderes: Tiden er nu kommet til at vende tilbage til vores naturlige landbrugsrødder. Ellers vil det snart være for sent.

Resultaterne i rapporten lyder som et ekko af den FN-December 2010-rapport, der hovedsagelig fremhævede økologiske og små landbrug som svaret på at “brødføde verden” i modsætning til GMO-afgrøder, industrisvin og monokulturer. Ifølge den nye rapport fra FN, er der behov for store ændringer i udvalget af fødevarer og i landbrugs- og handelssystemer. Der anbefales et skifte i retning af lokale småbønder og  lokale. decentrale fødevaresystemer.

Læs hele omtalen af den nye rapport.

 

Andre populære indlæg:

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.