un-report-210x300Selvom den amerikanske regering fortsætter med at presse på for at tillade flere kemisk-intensive og stordriftsdominerede dyrkningsmetoder med GMO- og monokultur-afgrøder, så vælger FN den stik modsatte udvikling og slår alarm. Ifølge verdensorganisationen er der et stadigt mere presserende behov for at vende tilbage til (og udvikle) et mere bæredygtigt, miljøvenligt og økologisk landbrug.

Det er den centrale anbefaling i en ny publikation fra FN om Handel og Udvikling (UNCTAD). Rapporten har titlen “Handel og Miljø Status 2013: Vågn op, før det er for sent”. Den rummer bidrag fra mere end 60 eksperter fra hele verden.

Omslaget på rapporten ligner noget fra en populær dokumentarfilm, men det dramatiske ordvalg i titlen skal ikke undervurderes: Tiden er nu kommet til at vende tilbage til vores naturlige landbrugsrødder. Ellers vil det snart være for sent.

Resultaterne i rapporten lyder som et ekko af den FN-December 2010-rapport, der hovedsagelig fremhævede økologiske og små landbrug som svaret på at “brødføde verden” i modsætning til GMO-afgrøder, industrisvin og monokulturer. Ifølge den nye rapport fra FN, er der behov for store ændringer i udvalget af fødevarer og i landbrugs- og handelssystemer. Der anbefales et skifte i retning af lokale småbønder og  lokale. decentrale fødevaresystemer.

Læs hele omtalen af den nye rapport.

 

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.