GMO

Åbent brev til alle ansvarlige politikere: Beskyt økosystemerne mod gendrivere uden for lukkede systemer

I modsætning til medlemmerne af det danske Etisk Råd, der går op imod Europaparlamentets indstilling, advarer en bred vifte af folkelige bevægelser mod forhastede beslutninger, da disse kan vise sig irreversible. Disse organisationer henstiller, at der vedtages et globalt moratorium gældende brug af alle gendrivere uden for lukkede systemer.

Emne: Vi beder regeringen om at støtte arbejdet for et globalt moratorium/midlertidigt forbud mod gendrivere på COP15, Kina, i efteråret 2020

Lea Wermelin (S)

Kære miljøminister, Lea Wermelin

Den 16. januar 2020 opfordrede Europa-Parlamentet Kommissionen og medlemsstaterne til at arbejde for et globalt moratorium (midlertidigt forbud) mod brug af gendrivere, herunder til forsøg i felten (1). Dette skal ske for at forhindre, at disse nye genteknologier frigives, før der er overblik over, hvilke konsekvenser de har for vores økosystemer. Det er vigtigt, at der også i Danmark bliver taget stilling til spørgsmålet, i processerne op til – og under Konventionen om Biologisk Diversitet (CBD)-mødet i Kunming, Kina, i efteråret 2020 (COP15).

Vi beder regeringen om at støtte arbejdet for, at der vedtages et globalt moratorium gældende brug af alle gendrivere uden for lukkede systemer. Moratoriet bør således ikke udelukke yderligere forskning. Gendrivere er en genredigeringsteknologi, der ændrer det genetiske materiale, så det hurtigt kan spredes til hele populationer af vilde planter og dyr ved at tilsidesætte den naturlige arvegang (2). Gendrivere er udviklet med CRISPR-teknik, som er reguleret under GMO-lovgivning.

Teknologien er designet til at sprede sig til vilde arter for at udrydde malariamyg og skadedyr, som for eksempel rotter og insekter i landbruget. Indtil videre er teknologien kun testet i laboratorier, og der er stor usikkerhed om, hvad der vil ske, hvis gendrivere frigives i vores natur og dermed spredes i vores økosystemer (2).

Teknologien udfordrer i øjeblikket de etablerede metoder til vurdering af risici og kan udgøre en ny og stor trussel mod biodiversiteten. Den rejser samtidig en række juridiske problemer, idet gendrivere er uden evne til at begrænse konsekvenserne inden for nationale grænser. Konventionen om biologisk mangfoldighed (CBD) fastslår, at ingen aktiviteter må forårsage skade på andre nationers landområder.

Forslag om at benytte gendriverteknologi gives i en periode af vores historie, hvor den biologiske mangfoldighed falder drastisk globalt set — med et tempo, der hidtil er uset i menneskets historie. Et skøn er, at en million arter trues af udryddelse. Dette er den dystre konklusion af milepælrapporten fra den mellemstatslige videnskabspolitiske platform for biodiversitet og økosystemtjenester (IPBES).

Midt i denne udvikling, kaldet planetens sjette masseudryddelse, mener vi, det er uansvarligt at bruge en teknologi som gendrivere, hvis indvirkning på økosystemer dårligt er forstået og kan vise sig at være irreversibel.

Selv om ny teknologi potentielt kan hjælpe med at løse store udfordringer, mener vi, at vores nuværende viden om de potentielle negative virkninger på økosystemer og socioøkonomiske forhold ved gendriverteknologi peger hen mod, at der skal oprettes et moratorium (2).

Over 200 internationale organisationer og forskere har anmodet om et moratorium før COP14 og har gentaget deres krav inden COP15 (3).

Læs resten

Det Etiske Råd finder det ”problematisk” at afvise GMO-afgrøder

Læs kritikken her.

Af Ole Færgeman, bestyrelsesmedlem, Frie Bønder Levende Land og Hans Jørgen Nygaard, formand, Frie Bønder Levende Land

Det Etiske Råd er gennem årene blevet tiltagende mere venligt stemt overfor manipulation af arveanlæggene i landbrugets planter (GMO, genmodificerede organismer). Det kan der være flere grunde til, ligesom der kan være flere grunde til det modsatte synspunkt, og rådet har som oftest gjort forbilledligt godt rede for tekniske og etiske dilemmaer.

Professor, emeritus Ole Færgeman

I sin seneste udtalelse, ”GMO og etik i en ny tid”, tager rådet dog yderligere et skridt. Nu er det i følge rådet ikke blot etisk OK at anvende GMO, herunder de nyeste former for genredigering (CRISPR), i fremstillingen af foder til dyr og mad til mennesker. Det er nu, i følge rådet, blevet ”etisk problematisk” at afvise GMO afgrøder, hvis de kan bidrage til f.eks. at reducere klimatruslen. Rådets formand siger endda til Danmarks Radio, at det er uetisk ikke at bruge GMO afgrøder.

Gør det en forskel, om det ”ikke er uetisk” eller om det ”er uetisk ikke” at bruge GMO afgrøder?  Ja, det gør det, fordi sidstnævnte ordstilling gør sætningen til et påbud. ”Du må” er blevet til ”du skal”. Hvis landmanden skal handle etisk rigtigt, skal han producere GMO afgrøder.

Landmand Hans Jørgen Nygaard

Det skal han gøre af hensyn til den vitterligt overhængende klimatrussel. Men ville rådet, hvis det lå indenfor kommissoriet, også have påbudt de mange andre ”tiltag, der kan  bidrage til at forebygge eller begrænse følgevirkningerne af klimaforandringerne”?  Eksempelvis at undlade at spise kød, føde børn, køre bil, flyve til Thailand? Hvorfor er det alene GMO/genredigering af landbrugets planter, som etisk set er bydende nødvendig?

Læs resten

US-morgenmadsproducent sagsøges på grund af forurening med glyphosat

Nærende morgenmad med sunde havregryn – men ikke et ord om resterne af sprøjtegifte.

En forbruger i Californien har sagsøgt morgenmadsproducenten Quaker Oats for ikke at fortælle, at 17 af producentens produkter indeholder verdens mest solgt ukrudtsmiddel, glyphosat. Det skriver sustainablepulse.com den 9. november 2018.

Sagsøgeren hedder Morgan Steckler, og han har på vegne af sig selv og alle andre i en tilsvarende situation, indgivet en stævning den 26. oktober ved den amerikanske distriktsdomstol for Central District of California mod ejeren PepsiCo Inc. og The Quaker Oats Co. Inc. med henvisning til loven om forbrugeres retlige beskyttelse og konkurrenceret.

Denne nye retssag følger lignende sager, der er rejst mod General Mills og Bobs Red Mill over glyphosat-forurening af deres produkter. Glyphosat er et klassificeret som muligt kræftfremkaldende ifølge staten Californien.

Ifølge Quaker Oats-stævningen sælger, fremstiller og markedsfører den sagsøgte flere produkter under mærket Quaker Oats og fremsætter “flere detaljerede udtalelser om produktets sundhedsattributter på forsiden af ​​produktpakkerne.”

Kampen mod verdens mest udbredte sprøjtegifte udkæmpes i stigende grad af forbrugerne i de amerikanske retssale.

I stævningen henvises til nylige test foretaget af Environmental Working Group, som afslørede, at den sagsøgtes produkter indeholder glyphosat. Sagsøgeren holder ejeren PepsiCo Inc. og The Quaker Oats Co. Inc. ansvarlige, fordi de sagsøgte angivelig har fremsat falske påstande om deres produkters sundhedsegenskaber og gjort væsentlige udeladelser vedrørende produktmærkning.

Advokaterne bag disse retssager, der er rettet mod kendte fødevareproducenter, har alle fulgt den epokegørende retssag i San Francisco, hvor kemikoncernen Monsanto blev beordret af en jury til at betale over USD 289 mio. (senere nedsat til 78 mio. dollars som svarer til 510 mio. danske kroner) i erstatning til den tidligere skolepedel Dewayne Johnson, en californisk familiefar, der er døende på grund af kræftsygdommen ikke-Hodgkins lymfom, som angiveligt blev forårsaget af Monsantos glyphosatbaserede ukrudtsmiddel Roundup.

 

Er det ufarligt at drikke glyphosat?

Her er det berømte interview fra 2015 på den franske Canal+ med den påståede Monsanto-lobbyist, der tilbyder at drikke et glas glyphosate for at bevise sprøjtegiftens ufarlighed, men afslår, da han bliver tilbudt det.

I virkeligheden er manden ikke Monsanto-lobbyist, men GMO-fortaler. Hele sekvensen er meningsløst teater. Der er tale om en mand, der fremsætter en dum erklæring (du bør aldrig drikke en kvart liter ukrudtsdræber), en journalist der står fast på en dum påstand om, at han skal drikke ukrudtsmiddel, og så igen denne mand, der er så dum, at han stormer ud af studiet. Interviewet fortæller os ingenting om sprøjtegifte eller noget som helst andet, bortset fra at folk siger dumme ting. Nyd alligevel at se det.

Dicamba-sprøjtegift har skadet natur og afgrøder på 445.000 hektar i USA – alene i første halvår af 2018

Monarch-sommerfuglen er ved at blive sprøjtet væk af de amerikanske GMO-landmænd.

En netop offentliggjort rapport fra University of Missouri anslår, at vinddrift med Monsanto-sprøjtegiften dicamba har ramt 445.000 hektar landbrugsafgrøder, træer og anden plantevækst hidtil i år. Arealet svarer til halvanden gange Fyns størrelse. Det skriver EcoWatch den 20. juli 2018.

Situationen nærmer sig det katastrofale for store områder i USA.

Denne forurening er konstateret mindre end et år efter USAs miljøstyrelse, EPA, og mange stater indførte yderligere begrænsninger på anvendelsen af dicamba med netop det formål at forhindre skader fra vinddrift, så hvordan kunne det ske?

I 2017 skabte dicamba kaos for dyrkningen af anslået 1,5 millioner hektar af sojabønneafgrøder, der ikke var genetisk manipuleret til at modstå den berygtede vinddrift med dicamba.

Seniorforsker Nathan Donley.

“De udbredte skader på afgrøder og endda fredsommelige træer som Catalpa- og Bradford-pæren bekræfter, at denne flygtige sprøjtegift ikke kan anvendes sikkert og bør ikke godkendes af EPA igen,” siger Nathan Donley, seniorforsker ved Center for Biologisk Mangfoldighed (CBD). “Det er lettere at få et kuld kattekillinger til at gå i flok end at få dicamba til kun at ramme der, hvor du sprøjter. EPA’s nye ledelse bør stoppe brugen af ​​dette farlige pesticid.”

De meget giftige dicamba-sprøjtegifte produceres af især Monsanto, og de er designet til primært at bruges på andengenerations sojabønner, der er genetisk manipuleret til at modstå, hvad der normalt ville være en dødelig dosis af pesticidet.

En CBD-rapport udgivet i juni i år fastslog, at rapporterede skader på specialafgrøder, grøntsager, populære blomster og træer er steget dramatisk, hvilket tyder på, at mange typer af planter kan blive beskadiget af dicamba.

Tidligere i år viste en CBD-rapport, at mere end 24,3 millioner hektar af monarksommerfuglens habitat forventes at blive sprøjtet med dicamba til næste år. Arealet svarer til lidt mere end halvdelen af Danmark. Læs resten

Glyphosat: Mindre giftigt end bordsalt? Nonsens!

Glyphosat, der er hovedingrediensen i Monsantos ukrudtsmiddel Roundup, er mindre giftigt end koffein og bordsalt. Det fortæller et infografisk billede ”underskrevet” med navnet på Monsanto Canadas samfundsvidenskabelige leder Cami Ryan på twitter.

Billedet florerer blandt glyphosat-tilhængere på de sociale medier, og påstandene er også markedsført i Danmark af bl.a. professor Nina Cedergreen, KU, gårdejer Flemming Fuglede Jørgensen, Bæredygtig Landbrug, og formanden for Landbrug & Fødevarer, minkavler Martin Merrild.

Læs resten

Roundup – ny risikofaktor for leversygdom

Normal lever (tv.) og fedtlever (th.).

En ny undersøgelse viser, at det mest udbredte sprøjtemiddel i landbruget globalt har potentiale til at forårsage ikke-alkoholisk fedtlever (NAFLD) hos rotter ved ekstremt lave niveauer af eksponering. Undersøgelsen er præsenteret 29. januar 2017 i Scientific Reports, et tidsskrift i den prestigefyldte Nature-serie.

Undersøgelsen viser, at det vidt udbredte ukrudtsmiddel, Roundup, forårsager en alvorlig leversygdom hos rotter ved en koncentration langt under, hvad der findes i kroppen hos de fleste amerikanere.

Omkring en tredjedel af alle amerikanere påvirkes af ikke-alkoholisk fedtlever (NAFLD), som opstår på grund af ophobning af fedt i leveren. Ophobningen forårsager en inflammatorisk reaktion, der kan skade leveren og andre organer.

Mens NAFLD ikke forårsager symptomer hos de fleste mennesker, kan sygdommen i nogle tilfælde føre til skrumpelever og kræft.

Læs også: Glyphosat i danske børns urin

Læs resten

GMO- og antibiotikafrit grisekød – nu også hos Lidl!

Kød fra grise opdrættet med speciel GMO-fri foder og uden brug af antibiotika er nu at finde i køledisken i Lidls butikker landet over. Dagligvarekæden har indgået samarbejde med det jyske Wiking Meat, der er kendt for sit unikke fokus på bæredygtigt opdræt af grise uden brug af GMO og antibiotika.

Det skriver Lidl i en pressemeddelelse, 12. januar 2017.

En af opdrætterne med GMO- og antibiotikafri gris.

Det nye tiltag er endnu et led i Lidls strategi om øget fokus på dyrevelfærd, hedder det i pressemeddelelsen. De nye griseudskæringer hos Lidl kommer fra slagtegrise, som er opdrættet af lokale, danske landmænd under Wiking Meat Systems. Systemet er bygget op omkring et fokus, som særligt støtter grisenes sundhed og trivsel. Det fortæller direktør i Wiking Meat, Ingo Walterscheid:

”En af hemmelighederne bag vores succes er foderafgrødernes dyrkningsmetode, sammensætning og forarbejdning. Størstedelen af foderet dyrkes af opdrætterne selv eller lokale danske landmænd. Foderet, som er GMO-frit, giver bl.a. slagtegrisene et stærkt immunforsvar og en sund tarmflora. Det betyder, at grisene kan opdrættes uden brug af antibiotika.” Læs resten

Blåt øje til GMO-afgrøder

nyt_gmo

Journalist Knud Vilby skriver 14. november 2016:

Ingen højere udbytter. Til gengæld større brug af kemikalier. En stor undersøgelse foretaget af The New York Times er et blåt øje til tilhængerne af genmodificerede afgrøder (GMO’er), der har hævdet, at genmodificering var den bedste og måske eneste løsning på det globale behov for flere fødevarer.

knudvilby

Knud Vilby.

New York Times har på baggrund af data fra FN sammenlignet udbytterne ved landbrugets produktion af majs, sojabønner og bomuld henholdsvis med og uden GMO-afgrøder. I USA og Canada har man, som Times skriver, ”omfavnet” de genmodificerede afgrøder. Derimod har der i Vesteuropa været stor modstand. Sammenligningen er mellem sammenlignelig moderne landbrugsproduktion med GMO i USA og Canada, og uden GMO i Vesteuropa, primært i Tyskland og Frankrig.

Undersøgelsen viser, at der ikke har været større vækst i udbytterne i USA og Canada end i Vesteuropa. Samtidig har der i USA og Canada været en betydelig vækst i brugen af kemikalier i landbruget, mens der har været et fald i Vesteuropa.  Netop dette undersøgelsesresultat går helt på tværs af GMO-tilhængernes forudsigelser.

Læs resten

Debatten om importeret soja er bare spin

NOAH_soja_hostEr det fagligt korrekt, at større gødningskvoter til de danske planteavlere vil kunne hæve proteinindholdet i dansk foderkorn til især svineindustrien, som så kan reducere importen af soja markant?

Dette spørgsmål vedr. proteinindhold i importeret soja og dansk korn har professor Hanne Damgaard Poulsen, Institut for Husdyrvidenskab, besvaret på anmodning fra NaturErhvervstyrelsen (NAER) den 11. september 2015. Besvarelsen gælder dette spørgsmål fra Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg til miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V):

”Ministeren bedes redegøre for i hvor stor udstrækning opgjort i pct., at protein fra importeret soja kan erstattes med protein fra dansk produceret korn, hvis de nuværende kvælstofnormer forøges”.

kommentar-anders-borgenGylle.dk har bedt agronom Anders Borgen om at forklare, hvad svaret fra DCA egentlig betyder. Forklaringen kommer her:

Læs resten

Roundup i GMO-soja: “Ekstreme niveauer ” i fødevarer er normen

Ny forskning viser, at Roundup Ready genmodificerede sojabønner, der sprøjtes i løbet af vækstsæsonen, optager og akkumulerer glyphosat og AMPA . 

af Thomas Bohn og Marek Cuhra, CounterPunch 27, marts 2014.

Kvaliteten af fødevarer og husdyrfoder er afgørende for menneskers og dyrs sundhed. Kvalitet kan defineres som tilstrækkelige mængder af egnede mineraler, vitaminer og fedtstoffer etc., men det omfatter også fravær af giftstoffer (toksiner), hvorvidt menneskeskabte eller fra andre kilder. Overraskende nok findes der næsten ingen data i den videnskabelige litteratur om sprøjtemiddelrester i herbicidtolerante genetisk modificerede (GMO) planter, selv efter næsten tyve år på markedet .

I en undersøgelse, der nylig blev offentliggjort af vores laboratorium (Bohn m.fl. 2014), havde vi samlet prøver af sojabønner dyrket under tre typiske landbrugsforhold: økologiske, GMO og konventionelle (uden GMO). GMO sojabønner er resistente over for herbicidet Roundup, hvis aktive bestanddel er glyphosat.

Læs resten

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.