Folketinget skal arbejde for en dansk biodiversitetslov, mener PensionDanmark, som fremsender dette billede som illustration til pressemeddelelsen. Det er ikke særlig velvalgt, da det viser en sommerfuglebusk, som er klassificeret som ‘invasiv’, og derfor må betragtes som en trussel mod den oprindelige biodiversitet ifølge Miljøstyrelsen. Foto: Ursula Bach/PensionDanmark

Fremtiden tilhører ’naturpositive’ forretningsmodeller og en økonomi, hvor virksomheder investerer i at genoprette naturen og bruger den som værktøj til at skabe forretningsmæssig værdi og bremse tabet af natur

PensionDanmark og Danmarks Naturfredningsforening er gået sammen om nye anbefalinger for at styrke biodiversiteten i byudviklingen på en måde, der både er gavnlig for naturen og skaber ekstra værdi på bundlinjen. En biodiversitetslov er nødvendig for at få stadfæstet naturen som hjørnestenen i et bæredygtigt samfund, lyder det blandt andet fra det nye partnerskab.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra PensionDanmark 16. juni 2023.

Fremtiden tilhører ’naturpositive’ forretningsmodeller og en økonomi, hvor virksomheder investerer i at genoprette naturen og bruger den som værktøj til at skabe forretningsmæssig værdi og bremse tabet af natur. Nu er et nyt partnerskab klar med en stribe konkrete anbefalinger til, hvordan naturen kan få bedre vilkår i udviklingen af fremtidens byer.

Administrerende direktør i PensionDanmark, Torben Möger Pedersen. Pressefoto

Bag anbefalingerne står Danmarks største arbejdsmarkedspensionsselskab, PensionDanmark, og Danmarks største grønne forening, Danmarks Naturfredningsforening. Og partnerskabet kommer med en klar opfordring til folketinget om at arbejde for en dansk biodiversitetslov, som skal sikre rettidig handling, sammenhægende løsninger og bred forankring.

”Tabet af biodiversitet er en underbelyst risiko for verdensøkonomien, og der er brug for en massiv og bred indsats, hvis vi skal bremse og vende udviklingen. Som en af Danmarks største bygherrer vil vi gøre vores, fordi vi grundlæggende tror, at ejendomme med højere naturværdi også giver et højere afkast. Men der er også brug for, at politikerne træder til og sikrer en sammenhængende indsats i al byudvikling og på tværs af kommuner, regioner og stat,” siger administrerende direktør i PensionDanmark, Torben Möger Pedersen.

Anbefalingerne er udarbejdet af en fælles, tværfaglig arbejdsgruppe, som har hentet input fra eksperter for at sikre den bedst tilgængelige viden om, hvordan man bevarer, beskytter og styrker biodiversitet. Og mens bygherrer og NGO’ere blandt andet anbefales at kortlægge byggeriernes samlede værdikædes indvirkning på biodiversiteten og facilitere lokalt engagement, så opfordres politikerne først og fremmest til at anerkende truslen mod naturen og sætte den øverst på dagsordenen.

”Det er nødvendigt med en politisk anerkendelse af, at biodiversitet er en hjørnesten i et bæredygtigt samfund. Med det pres, naturen er under, er der brug for sammenhængende løsninger, og her en central juridisk forankring i en biodiversitetslov – ligesom vi har set det med klimaloven – det helt rigtige afsæt,” siger Maria Reumert Gjerding, præsident for Danmarks Naturfredningsforening.

Fakta: Anbefalinger for biodiversitet i byudviklingen

Folketinget skal arbejde for en dansk biodiversitetslov med følgende afsæt:

 • Anerkend at biodiversitet er en hjørnesten i et bæredygtigt samfund.
 • Sammenhængende problemer kræver samlede løsninger.
 • Indtænk bevaring, beskyttelse og styrkelse af biodiversitet i al byudvikling.
 • Sikr samarbejde for biodiversitetsplanlægning på tværs af kommuner, regioner og stat.

Bygherrer og NGO’ere skal bevare, beskytte og styrke biodiversitet med følgende afsæt:

 • Sæt forståelse af den lokale naturkontekst forrest ved grundkøb.
 • Kortlæg byggeriets værdikæder og disses samlede indvirken.
 • Gør byens kanter til brændpunkter for livets udfoldelse og naturdannelse.
 • Facilitér lokalt engagement før, under og efter anlæg.
 • Frem kommunikation af naturens værdiskabelse

PensionDanmarks første biodiversitetsrapport kan læses her.

Bannerbillede: Tinglev Mose. Privatfoto

Visited 9 times, 1 visit(s) today

Kommentarer

 1. Lene Larsen

  Jeg skal da lige love for, at ordet biodiversitet tager kegler. Og med ordet i hånden gennemtrumfer regeringen stor skade på den eksisterende natur. Kapitalstærke naturfonde med ordet i hånden får goodwill til at opkøbejord og investere i store naturarealer, og modtager efter sigende hektarstøtte fra EU, samtidig med at deres kapital er i skattely. DN får helt i enhedslistens ånd og med ordet i hånden lov at underminere dansk landbrug, der ellers dyrker jorden både miljørigtigt og naturvenligt, leverer sunde råvarer og hvor millionvis af dyr hvert år yngler, fouragerer, har stabile trækpladser m.m. Og nu vil pensionsfonden så også til at tærske langhalm på begrebet biodiversitet. Vor Herre Bevares

 2. Eigil Torp Olesen

  Hvis det ikke havde været det forkerte tidspunkt på året, ville jeg sige: Stop nu, Lene Larsen. Der kører allerede en ret vellykket årlig aprilsnar, som sidens redaktør som regel har stort held med.

Skriv en kommentar