Nyt partnerskab: Der er brug for en biodiversitetslov

Fremtiden tilhører ’naturpositive’ forretningsmodeller og en økonomi, hvor virksomheder investerer i at genoprette naturen og bruger den som værktøj til at skabe forretningsmæssig værdi og bremse tabet af natur PensionDanmark og Danmarks Naturfredningsforening er gået sammen om nye anbefalinger for at styrke biodiversiteten i byudviklingen […]

Stenrev er istidslandskaber under havoverfladen

Som enorme landskaber breder stenrev sig under havoverfladen i store dele af de danske farvande. De er dannet af gletsjernes bevægelser og aflejringer i den seneste istid. Det er over 10.000 år siden, at stenrevene blev dannet. Samlet set vurderer DCE (Nationalt Center for Miljø […]