Indfør områder, hvor der slet ikke må bruges sprøjtegift og forbyd brugen af Round Up før høst. Danmarks Naturfredningsforening opfordrer nu politikerne til at beskytte drikkevand og natur bedre efter nye tal viser, at landbrugets massive forbrug af sprøjtegifte kun falder minimalt. Det sker på trods af en mere end 20 år gammel frivillig aftale med landbruget om at halvere erhvervets forbrug.

Landbrugets sprøjtegifte belaster stadigt natur og miljø langt over tålegrænsen. Det viser nye tal fra Miljøstyrelsen, som Danmarks Naturfredningsforening henviser til i en pressemeddelelse fra 22. december 2014.

I 2013 købte landbruget sprøjtegift svarende til 4199 tons aktivstof. I 1995 købte landbruget sprøjtegift svarende 4809 tons aktivstof. Landbruget står for 96 procent af den samlede mængde solgte aktivstoffer i Danmark og 96 procent af den samlede miljøbelastning.

ElleMariaBisschop
Ella Maria Bisschop-Larsen appellerer til agroproducenterne om at tage hensyn til naturen.

– Vi har som samfund bokset med landbrugets sprøjtegifte i årtier. Lad os nu få sat en stopper for det. Der skal sættes fart på arbejdet med at få udpeget de områder, hvor vores vand dannes og disse områder skal helt friholdes for sprøjtegifte. Også sårbare naturtyper – udover de såkaldte §3 beskyttede naturarealer – skal helt friholdes, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Foreningen henviser til, en halvering af forbruget af sprøjtegift allerede i 1994 indgik i ti punktsplanen for beskyttelse af grundvand og drikkevand. Mens det offentlige har opfyldt deres del og nedbragt forbruget med næsten 90 procent siden 1995, står landbrugets forbrug stort set uændret.

– Det rene vand og naturen er et fælles gode for alle danskere. Det er derfor uantageligt, at politikerne mangler mod og vilje til at få løst problemet omkring et erhverv, der åbenlyst ikke selv formår at nedbringe mængden og belastningen af sprøjtegifte i naturen. Der skal nødigt gå 20 år mere, før vi får løst problemet, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

SprojtningHun efterlyser i den forbindelse den lovede evaluering af regeringens nye sprøjtemiddelstrategi fra 2012. Her er målet er at reducere miljøbelastningen med 40 procent i 2015.

– Vi anerkender, at der er kommet afgifter på giftene, men vi tillader os at tvivle på effekten. Tallene taler deres eget sprog. Der bruges meget mere og belastningen er blevet meget større. Landbruget opfatter ikke øgede afgifter som andet end en sten på vejen til, hvad de selv ønsker at bruge af sprøjtegifte. Der skal meget mere håndfaste indsatser til, mener Bisschop-Larsen.

Sprøjtning af grøftekanter v. Fensten
Selv vejbaner og grøftekanter sprøjtes af de mest aggressive producenter.

Også de miljøøkonomiske vismænd har påpeget, at hvis man alene ønsker regulere via afgifter, skal de samlet set være ganske betydelige for at give den ønskede effekt.

Løsningerne eksisterer
Danmarks Naturfredningsforening foreslår:

* Forbud mod brug af Round Up før høst.
* Ingen sprøjtegift i beskyttet natur eller i skov.
* Ingen sprøjtegift i boringsnære beskyttelsesområder af hensyn til drikkevandet.
* Sprøjtefrie 6 meters zoner langs hegn og skove af hensyn til den biologiske mangfoldighed.
* Konkret fremme af økologisk jordbrug som et miljø- og naturpolitisk virkemiddel på de arealer, hvor vand og natur lider skade af sprøjtegiftene.
* Tage arealer ud af landbrugsdriften og i øvrigt nedbringe forbruget af sprøjtegifte pr hektar.

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.