OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Adm. direktør Poul Pedersen, Thiese Mejeri.

Det økologiske Thise Mejeri i Salling har succes med at udrydde kvægsygdommen paratuberkulose i leverandørernes stalde. Mejeriet har brugt over en million kroner om året på at udrydde sygdommen paratuberkulose hos sine 66 leverandører. Resultatet er sundere malkekøer, et mindre forbrug af antibiotika i staldene og større eksportmuligheder. Det skriver DR Midt & vest, 10. november 2015.

– Jeg er stolt af det. Det er jeg virkelig, siger Poul Pedersen, der er direktør for Thise Mejeri. – Det er lidt af en sensation, at sådan nogen som os har sørget for at udrydde denne bakterie.

Omkring 70 procent af kvægbesætningerne herhjemme er smittet med paratuberkulose. Sygdommen er årsag til store økonomiske tab og dårligere dyrevelfærd, forklarer direktøren for Thise Mejeri.

– Vi har konsekvent i mere end tolv år arbejdet for at få en højere sundhedstilstand ude i vore besætninger, siger direktøren til DR Midt og Vest.

Thise Mejeri har brugt over en million om året på at udrydde sygdommen hos sine 66 leverandører.

Gavner eksporten
Om det samme kan lade sig gøre blandt alle de godt 3.000 malkekvægsbesætninger i Danmark, er i høj grad et økonomisk spørgsmål, konstaterer specialkonsulent Erik Rattenborg fra Seges, der er Landbrug & Fødevarers såkaldte faglige videncenter. Han er dog ikke i tvivl, om det vil gavne eksporten:

– Hvis man kan dokumentere, at mælken kommer fra besætninger, der er fri for paratuberkulose, giver det bedre muligheder for at eksportere til en række lande.

Sygdommen er farlig for kvæg, men ikke for mennesker i modsætning til den meget omtalte svinebakteriesygdom, MRSACC398. Svinebakterien angriber ikke svinene, men kun mennesker og af samme grund har Fødevareministeriet besluttet at undlade en tilsvarende indsats. Resultatet har været, at infektionsraten er vokset eksplosivt fra noget nær nul i 2007 til omkring 100 procent af landets svinefabrikker i dag.

ThieseMejeri

Comments are closed.