Økologi og intensivt landbrug: Hvad med biodiversiteten?

+ Fiskehejrens nye jagtmark, WEB

Biodiversiteten udvikler sig også i det intensive landbrug. Her er det fiskehejren, der har lært sig at jagte mus og rotter på flydelaget i en gylletank.

Fordelene ved økologisk landbrug til fremme af biodiversiteten er stadig omdiskuteret, og det understreger vigtigheden af at kunne kvantificere effekten af økologisk contra konventionelt kemilandbrug.

Seks forskere fra England, Sverige og Schweiz har gennemført en hierarkisk metaanalyse af samtlige eksisterende undersøgelser, der sammenligner den biologiske mangfoldighed under økologiske og konventionelle dyrkningsmetoder og med artsrigdom som målestok.

Hovedkonklusionen var, at i gennemsnit forøger økologisk landbrug artsrigdommen med omkring 30 procent. Dette resultat har været stabilt i offentliggjorte undersøgelser gennem de seneste 30 år, og viser ingen tegn på aftagende.

Økologisk landbrug har en stigende betydning for biodiversiteten, når den dyrkede procentdel af landskabet øges; dvs. økologisk landbrug har en større betydning i intensivt dyrkede områder end andre steder. Den gennemsnitlige effektstørrelse og reaktionen på landbrugets intensivering afhang af bl.a. taksonomiske grupper, funktionelle grupper og afgrødetyper.

Der kan læses et engelsksproget resume af artiklen her, men ønsker man hele teksten, fås den kun mod betaling. Artiklen er offentliggjort af tidsskriftet Journal of Applied Ecology, der accepterede en online-version 30. december 2013. 

 

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.