+ Fiskehejrens nye jagtmark, WEB
Biodiversiteten udvikler sig også i det intensive landbrug. Her er det fiskehejren, der har lært sig at jagte mus og rotter på flydelaget i en gylletank.

Fordelene ved økologisk landbrug til fremme af biodiversiteten er stadig omdiskuteret, og det understreger vigtigheden af at kunne kvantificere effekten af økologisk contra konventionelt kemilandbrug.

Seks forskere fra England, Sverige og Schweiz har gennemført en hierarkisk metaanalyse af samtlige eksisterende undersøgelser, der sammenligner den biologiske mangfoldighed under økologiske og konventionelle dyrkningsmetoder og med artsrigdom som målestok.

Hovedkonklusionen var, at i gennemsnit forøger økologisk landbrug artsrigdommen med omkring 30 procent. Dette resultat har været stabilt i offentliggjorte undersøgelser gennem de seneste 30 år, og viser ingen tegn på aftagende.

Økologisk landbrug har en stigende betydning for biodiversiteten, når den dyrkede procentdel af landskabet øges; dvs. økologisk landbrug har en større betydning i intensivt dyrkede områder end andre steder. Den gennemsnitlige effektstørrelse og reaktionen på landbrugets intensivering afhang af bl.a. taksonomiske grupper, funktionelle grupper og afgrødetyper.

Der kan læses et engelsksproget resume af artiklen her, men ønsker man hele teksten, fås den kun mod betaling. Artiklen er offentliggjort af tidsskriftet Journal of Applied Ecology, der accepterede en online-version 30. december 2013. 

 

Visited 6 times, 5 visit(s) today

Comments are closed.