Politiet er tavse som østers, når de gælder indholdet af Fiskeristyrelsens anmeldelser mod de såkaldte kvotekonger.

Politi-anmeldelserne mod kvotekongerne er blevet udvidet. Fiskeristyrelsen har afleveret et tillæg til de tidligere anmeldelser til Nordjyllands Politi. Det bekræfter Nordjylland Politi og Fiskeristyrelsen over for www.gylle.dk.  Men hvad dette tillæg til politi-anmeldelserne går ud på, er der dog dyb tavshed om fra både politiet og styrelsen.

Typisk for begge instanser har det heller ikke været muligt at komme til at tale med de folk, der behandler sagen, men kun med deres kommunikations-afdelinger.

Vil ikke udtale sig i et godt stykke tid

Christian Brinck fra kommunikationsafdelingen i Nordjyllands Politi skriver i en mail til www.gylle.dk :

”Politiet kan bekræfte, at vi har modtaget en anmeldelse fra Fiskeristyrelsen, og at vi i løbet af januar har modtaget tillæg til anmeldelsen – og vi vil i den kommende tid arbejde videre med sagen.” Politiet vil dog ikke kunne udtale sig i sagen “i et godt stykke tid”, tilføjer han.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) modtog en kæmpenæse for sit svigt i skandalen om kvotekongerne. Han måtte lide den ydmygende tort at blive frataget administrationen af hele fiskeriområdet.

Kostede minister og to medarbejdere jobbene

Den oprindelige politianmeldelse af  et ukendt antal kvotekonger blev indgivet i juli 2017. Den blev så af uvisse årsager trukket tilbage af Fiskeristyrelsen og dermed Fiskeriministeriet, men senere indgivet igen. Denne manøvre kostede to ledende medarbejdere med ansvar for kvotefiskeri deres daværende stillinger. De blev forflyttet. Det kostede også Esben Lunde Larsen jobbet som fiskeriminister. Fiskeriet blev overflyttet til ligestillingsminister Karen Ellemann.

Karen Ellemann Koch er ansvarlig for politianmeldelserne mod kvotekongerne. Foto: Johannes Jansson, norden.org.

Dokumentfalsk og stråmands-virksomhed

Inden da havde Rigsrevisionen undersøgt forvaltning af fiskekvoterne. Rigsrevisionens bedømmelse var klar:

”Vi har observeret en række forhold, der ikke bare dokumenterer ministeriets utilfredsstillede forvaltning, men også kan indikere ulovligheder.” Derefter blev politianmeldelsen indgivet. Men, hvor mange af kvotekongerne, der er anmeldt til politiet, har det ikke været muligt at få klarlagt. De oprindelige politianmeldelser fra juli 2017  omfatter bl.a.:

·       Dokumentfalsk: Rigsrevisionen har ved køb og salg af kvoter fundet underskrifter på dokumenter, der ”tydeligvis ikke stammer fra den person, der burde have underskrevet dette dokument”

·       Fiskeriloven: Rigsrevisionen har ”konstateret mulige lovovertrædelser af fiskeriloven, som kan give anledning til administrative og strafferetslige sanktioner”.

·       Forkerte oplysninger: Fiskere, der ”i deres indberetninger til ministeriet disponerer, som om de ejer fartøjer og kvoter, som de ikke reelt er ejere af”. det er strafbart. Både hvis der er tale om fortsæt eller grov uagtsomhed.

·       Stråmandsvirksomhed: Ved gennemgang af lejeopgørelser har rigsrevisionen beskrevet overførsler mellem fartøjer, der ”indikerer stråmandsvirksomhed”. Hvis stråmandsvirksomheden er etableret for at omgå reglerne for kvotekoncentration, er det strafbart.

Ingen oplysninger under efterforskningen

Pressemedarbejder Oliver de Mylius, Fiskeristyrelsen. Foto: twitter.

Som nævnt vil Fiskeristyrelsen ikke oplyse om, hvad deres tillæg og dermed udvidelse af denne politianmeldelse går ud på.

Pressemedarbejder Oliver De Mylius skriver i en mail til www.gylle.dk :

”Jeg kan bekræfte, at vi i januar har indgivet et tillæg til den politianmeldelse for overtrædelse af kvotekoncentrationsregler, som vi foretog i juli 2017. Så længe efterforskningen finder sted, udtaler vi os ikke om sagerne.”

 

Visited 2 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.