Det er en misforståelse, at en hvedemark skulle kunne fjerne CO2 fra luften, skriver professor Jørgen E. Olesen fra Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet i dette læserbrev. Privatfoto

»Hvede og andre afgrøder fjerner kun midlertidigt CO2 fra atmosfæren. En mere permanent fjernelse af CO2 sker kun, hvis dette kulstof gemmes væk i lang tid, fx jorden. Det sker ikke i en hvedemark,« skriver Jørgen E. Olesen i et debatindlæg hos Effektivt Landbrug 9. oktober 2020

Af Jørgen E. Olesen, professor, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet

Professor Jørgen E. Olesen, AU

Anker Jacobsen anfører i et indlæg i Effektivt Landbrug den 8. august 2020, at en hvedemark fjerner 15 ton CO2 pr. hektar. Dette er grundlæggende forkert. Hvede og andre afgrøder fjerner kun midlertidigt CO2 fra atmosfæren. En mere permanent fjernelse af CO2 sker kun, hvis dette kulstof gemmes væk i lang tid, fx jorden. Det sker ikke i en hvedemark.

Det er korrekt, at afgrøder som hvede optager CO2 fra atmosfæren og lagrer dette i kerne, halm og rødder. Imidlertid bliver CO2, der lagres som kulstof i plantemassen, ledt ud igen efter kort tid. Kulstoffet i plantemassen udnyttes nemlig af mennesker, dyr og mikroorganismer, og i denne proces udåndes CO2 til atmosfæren.

Balance

Der bliver dog en rest af nogle mere svært nedbrydeligt materiale tilbage, som indgår i jordens kulstofkredsløb. Samlet fører tilførsel af dette mere svært nedbrydelige organiske materiale til jorden dog ikke til en ophobning af kulstof i jorden, da tilførslen modsvares af en mikrobiel nedbrydning af det eksisterende organiske materiale i jorden.

Monitering af kulstofindholdet i dansk landbrugsjord viser da også, at kulstofindholdet samlet set er i balance, om end jordens kulstofindhold på nogle bedrifter stiger og det falder på andre bedrifter.

Samlet set fjerner en hvedemark således ikke CO2 fra atmosfæren, men den giver foder til dyr og mad til mennesker.

Hvad påstod Anker Jacobsen i sit debatindlæg, der bar overskriften ”Reduktion af landbrug vil betyde mere CO2”? Her kommer et uddrag af teksten:

“Skal vi have en chance for at komme af med vores fossile produkter, er en forøgelse af landbrugets produktion helt essentielt. Jævnfør fotosyntesen, en af naturens vigtigste love, danner alle grønne blade sukker og stivelse, m.v., under optagelse af CO2 fra luften. Denne mekanisme til at fjerne CO2 fra luften og erstatte den med ilt, er temmelig kraftig. En hvedemark på 1 hektar, der producerer 10 ton tørstof (korn + halm) pr. år, fjerner samtidig 15 ton CO2 pr. år.”

Af Anker Jacobsen, direktør, Ammongas A/S, Glostrup, Effektivt Landbrug, 2. oktober 2020

Visited 26 times, 12 visit(s) today

Skriv en kommentar