Preben Bjerregaard (tv.) er en mand med særegen humor. På Folkemødet 2013 repræsenterede han Bornholms Landboforening og poserede gerne med et udvalg af økologiske produkter. Adspurgt svarede han, at økologi var “skidegodt at brande sig på”, men at han da ikke selv ville drømme om at dyrke den slags. Privatfoto

På vegne af en af Bornholms største svinekødsproducenter, Preben Bjerregaard, har Landbrug & Fødevarer forsøgt at hindre offentlighedens indsigt i de millionbeløb, den pågældende modtager som skatteyderbetalt støtte til sin virksomhed. Efter mere end et års sagsbehandling har Datatilsynet pure afvist forsøget på at hemmeligholde de omdiskuterede støttemillioner til kødindustrien

Magtfulde interesseorganisationer som Landbrug & Fødevarer vil ikke i fremtiden kunne blokere for offentlighedens ret til at vide, hvilke agroproducenter der modtager millioner af støttekroner til at udvide deres virksomheder, ved at påberåbe sig krænkelser af privatlivets fred og persondatalovgivningen. Det fremgår af en afgørelse fra Datatilsynet 28. marts 2022 i en sag, som Landbrug & Fødevarer havde anlagt mod redaktøren på gylle.dk på vegne af den bornholmske svinekødsproducent Preben Bjerregaard.

I afgørelsen hedder det bl.a.: ”Datatilsynet har i den forbindelse lagt vægt på, at Kjeld Hansen havde en legitim interesse i at ytre sig om forholdene vedrørende støttebeløb til virksomheder. Datatilsynet har desuden lagt vægt på oplysningernes karakter og hensynet til informations- og ytringsfriheden, der må indgå med betydelig vægt. Endelig har Datatilsynet lagt vægt på, at hensynet til klager ikke taler imod offentliggørelse.”

Eller sagt med mere almindelige ord:

Offentligheden har ret til at vide, hvilke svinekødsproducenter der modtager millionstøtten fra skatteyderne til at øge deres produktion. Alene i 2020 delte 57 svinekødsproducenter 250 mio. kr., så denne afgørelse er en syngende lussing til Landbrug & Fødevarers jurister og svinekødsproducent Preben Bjerregaard i Ibsker. Han er en af Bornholms største gylleproducenter, og det var ham, der i december 2020 gennem Landbrug & Fødevarer krævede hemmeligholdelse af de 4.978.125 kr., han scorede i 2020 til modernisering af sin svinefabrik i Ibsker.

Afgørelsen sætter også et stort spørgsmålstegn ved den juridiske ekspertise, som Landbrug & Fødevarer støtter sig til, når de foretager disse anmeldelser mod medier. Medmindre der rent faktisk er tale om forsøg på chikane.

Læs omtalen som Landbrug & Fødevarer krævede stoppet

Trods negative klimaeffekter poster regeringen atter 250 mio. støttekroner i mere svinekød

Fremtidens landmand?

Preben Kjøbeløv Bjerregaard, der krævede hemmeligholdelsen af sin afhængighed af offentlig økonomisk støtte, er en af klippeøens mere markante svinebønder. I 2013 blev han tildelt prisen som årets danske slagtesvineproducent på svinekongressen i Herning, og i 2019 blev han kåret som den bedste soholder på Bornholm, der ellers tæller nogle af landets dygtigste svineproducenter. Bjerregaard blev kåret, fordi han kunne præstere 40 grise pr. årsso.

Måske mere overraskende er det, at Bjerregaard i 2021 blev indstillet af det samlede bornholmske landbrug som øens bedste bud på ”Fremtidens landmand”. Det skete angiveligt i kategorien bæredygtighed, som ifølge landboforeningen dækkede over 3 overordnede emner: Miljø, socialt og ledelse. Grunden til at Preben Bjerregaard blev indstillet til prisen var, at netop de 3 begreber angiveligt gennemsyrer, hvordan hans kødfabrikker drives.

Her er et uddrag af Landbrug & Fødevarer Bornholms indstilling af Preben Bjerregaard som “Fremtidens landmand”. Det er Bjerregaard selv, der sidder på knæ for sine ansatte. Skærmbillede

Bjerregaard blev ikke valgt.

Nederlag på nederlag

Datatilsynets afgørelse i denne sag understreger, at lobbyorganisationen Landbrug & Fødevarer stadig agerer som i fortiden, hvor man ikke behøvede at tage hensyn til offentligheden. Imidlertid føjer nederlaget sig til andre fatale fejlvurderinger, så man skulle tro, at lobbyisterne efterhånden havde lært et og andet.

Det var den daværende formand for Landbrug & Fødevarer, minkavler Martin Merrild, der insisterede på at forfølge to journalister helt til tops i Højesteret, selvom det kostede L&F mere end en halv million kroner til advokatbistand. Pressefoto

Gylle.dk har tidligere været udsat for et tilsvarende angreb fra Landbrug & Fødevarer. Tilbage i 2014 drejede sagen sig om offentlighedens ret til at vide, hvilke svinekødsfabrikker der var inficeret med de smittefarlige MRSA-stafylokokker. Landbrug & Fødevarer sagde nej og forsøgte ved at gå rettens vej at intimidere Fødevarestyrelsen til at tilbageholde oplysninger om disse fabrikker. Sagen måtte gå helt til Højesteret, før de magtfulde interesseorganisationer som Landbrug & Fødevarer fik besked på, at man ikke kan forlange hemmeligholdelse af, hvor der foregår sundhedsfarlige produktioner i landbruget.

Det stod klart efter Højesterets kendelse 22. januar 2016. Efter Datatilsynets afgørelse 28. marts 2022 står det også klart, at svinekødsindustrien ikke kan forlange deres støttebeløb hemmeligholdt. Hensynet til åbenhed, ytringsfrihed og demokrati vejer langt tungere end deres private interesser. Det bør erhvervet, fødevaremyndighederne og sundhedsmyndighederne fremover respektere.

Det gælder også de bornholmske svinekødsproducenter, hvis de ærligt ønsker at kandidere til at være ”fremtidens landmænd”.

Bannerfoto: WikiBecs

Kommentarer

 1. Jan Stampe Nielsen

  Tillykke og godt gået. hr Hansen. Men intet er vundet!
  Først når der tages action i vores desværre ligeglade regering og Folketinget generelt, så der sker en ændring af tilskudscirkusset, kan der vel tales om en “sejr”.

 2. Henrik Jensen

  Prisværdigt og uhyre vigtigt arbejde, Kjeld Hansen! Tak for dit utrættelige fokus på disse snævre svineinteresser, der intet anet formål tjener end den enkelte svinebondes bundlinje – uden statsstøtte var den for de flestes vedkommende blodrød. Udover at vi som samfund spilder vores penge på at understøtte eksport af underskudssvin til udlandet, bidrager vi med statsmidler til at affolke mange landområder, fordi ingen kan holde ud at bo i stanken fra svinefabrikkerne. At vækst i landbrugsproduktionen er en betingelse for arbejdspladser og bosætning på landet, er en sejlivet løgn. Det nuværende konventionelle (især svine-) landbrug bidrager til intet andet end affolkning og forarmning af natur, miljø og grundvand.

 3. Dennis Eriksen

  Godt kæmpet Kjeld! Tusinde tak for indsatsen!
  Tak for at lade lyset falde på den her branche,
  så vi alle kan følge med i det som foregår.

  Tænk at drive privat forretning så dårligt,
  at han er nødsaget til at leve på skatteborgernes penge,
  og så er han endda så meget bedre end de andre i branchen,
  at man får en pris for det.

  Det er så vildt

 4. Preben Kofod

  Tænk at drive en virksomhed under nogle forhold som ikke tåler dagens lys. Tak til Gylle.dk.

 5. Selvfølgelig vil de ikke ha’ det ud i offentligheden, for til forskel fra almindelige mennesker der lever på overførselsindkomst og måske ikke er specielt stolt over det, ville det jo kræve direkte MOD at stå ved at man ikke kan drive sin forretning uden alle vi andres penge. Nu må det altså gerne snart være slut med alle de kroner til landbruget, dem der overlever har forstået at styre den rigtige vej, de andre må finde en anden vej!
  Tusind tak Kjeld og stort tillykke med endnu en sejr over Goliat 💪💪

 6. Pingback: Landbrugets stemme kommer fra en helt anden verden | Gylle.dk

Skriv en kommentar