Risikospredning er den eneste medicin, der kan hjælpe dansk landbrug

Svin i lange baner løser ingen problemer for dansk landbrug – tværtimod.

“Vi løser næppe problemerne i dansk landbrug med mere af det, som har skabt problemerne.”

Sådan lyder det i en pressemeddelelse den 22. oktober 2018 fra næstformanden i Frie Bønder – Levende Land agrarøkonom og deltidslandmand Henrik Kuske Schou fra Tureby, som et svar på nationalbankdirektør Lars Rohdes udmelding om, at det vil gavne resten af landbruget, hvis en tredjedel af de danske landbrug forsvandt.

Agrarøkonom Henrik Kuske Schou.

Lars Rohde har fuldstændig ret i, at nogle af de største og mest gældstyngede landbrug var bedst tjent med at ophøre, men den primære årsag til landbrugets ringe indtjeningsevne, er netop, at landbrugene er blevet alt for store, for uoverskuelige og med en lille eller slet ingen risikospredning. Desuden opererer man i et marked med konstant vigende priser, siger næstformanden, og peger på at mange mindre landbrug har en sundere økonomi end de store, fordi driften er mere alsidig, omsætter varer lokalt og/eller måske supplerer med indtægter udefra.

Bankerne har sammen med Landbrug & Fødevarer et stort ansvar at landbruget er havnet i voldsom krise.

I årtier har man fra begge sider presset politikerne for at få ophævet de begrænsninger der var for, hvor store landbrugene kunne blive. Det lykkedes også. I 2010 blev landbrugsloven mere eller mindre ophævet.

Bankerne har bestemt besætningsstørrelse og minimum jordtilliggende for de landmænd der ønskede lån til at udvide bedriften. De har simpelthen nægtet lån til flere landmænd, der kun ønskede en mindre udvidelse, hvis ikke det blev på den størrelse som banken ønskede. Så flere landmænd har fået større landbrug, end de oprindeligt ønskede.

Lars Rohde skal vide, at han tager fejl, hvis han tror at de resterende to tredjedele kan overleve på langt sigt. Så bliver det jo bare dem der går konkurs næste gang

I stedet skulle man satse meget mere på de mindre og alsidige landbrug, og så lade de store, urentable landbrug få lov til at gå konkurs. Men Lars Rohde skal vide, at han tager fejl, hvis han tror at de resterende to tredjedele kan overleve på langt sigt. Så bliver det jo bare dem der går konkurs næste gang. Som følge af konstant faldende priser på det konventionelle marked bliver indtjeningen ikke bedre trods øget produktivitet.

Vi har aldrig haft en så høj produktivitet i mark og stald som nu, men det er jo ligegyldigt når priserne er banket i bund. Det er naivt at tro, vi kan og skal opretholde f.eks. en stor svineproduktion, da der hverken på den korte eller lange bane kan sikres en ordentlig indtjening på denne ensidige driftsgren. Derfor bør fremtidige investeringer i nye staldanlæg og gylletanke på de store, konventionelle landbrug droppes. Fremtiden for dansk landbrug ligger et helt andet sted.

Comments

comments

En kommentar til Risikospredning er den eneste medicin, der kan hjælpe dansk landbrug

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.