Rødvin til randzonens beskyttere

RandzoneProtest

Landbrugets kampagne mod “de forhadte vandløb” omfattede også randzonerne, som det lykkedes at få afskaffet. Ikke alle landmænd er dog enige i hetzen mod randzonerne

Med overskriften “Vin for randzoner” ønsker Tuse Å’s Ørred-sammenslutning og SuperBrugsen i Tølløse at signalere, at man vil gerne værdsætte de mange landmænd, lodsejere langs Elverdamsåen og Tuse Å-systemet, som gør en aktiv indsats for miljøet. Derfor vil hver eneste landmand/lodsejer modtage en flaske vin for en ikke pløjet 10-meter bræmme!

Det skriver Tuse Å’s Ørredsammenslutning i seneste TØS-nyt fra september 2016.

En af de mere omdiskuterede miljøforanstaltninger langs vandløbene, er de dyrkningsfrie 10-meter bræmmer, – indeholdt i de såkaldte randzoner. 10-meter bræmmerne sikrer vandløbene mod udvaskning af overfladevand, således at sand, næringsstoffer og sprøjtegifte ikke ender i vandløbet.

Foruden at hindre mindre gylleuheld og den såkaldte ”traktose”, når store landbrugsredskaber kører langs med
vandløbene og trykker jorden tæt på vandløbene med udskridning af brinker til følge. Alt i alt, er der altså sund fornuft i, at lade være med at dyrke disse 10 meter bræmmer langs vandløbene, ud fra et miljømæssigt synspunkt.
Det er der ingen, der stiller spørgsmål ved. Men i forbindelse med ophævelsen af Randzoneloven, blev de dyrkningsfrie 10-meter bræmmer gjort frivillige.

Randzone

En randzone på 10 meter ville opfange den ukontrollerede afstrømning til dette vestjyske vandløb.

Det betyder, at det er op til hver enkelt landmand, lodsejers samvittighed og økonomi at vurdere, om han vil dyrke
disse 10-meter bræmmer eller lade arealet ligge udyrket. Mange steder er arealerne blevet pløjet op og indgår i dag i driften. Men der er også mange landmænd, lodsejere, der ikke har dyrket 10-meter bræmmerne, men i stedet for, har kæret om miljøet ved vandløbene, for det er jo ikke kun nede i vandløbet, 10-meter bræmmerne har værdi. Det er også langs med vandløbet, hvor dyr, fugle, og ikke mindst vores truede padder og krybdyr finder føde, skjuler sig mm.

– Derfor vil TØS gerne vise vores taknemlighed overfor de landmænd, lodsejere, der ikke har pløjet 10-meter
bræmmerne op langs Elverdamsåen og Tuse Å-systemet. Vi har derfor indgået et samarbejde med SuperBrugsen i Tølløse. Brugsuddeler, Henrik Lassen og staben af medarbejdere værdsætter nemlig også den danske natur, men er også klar over de trange økonomiske kår, landbruget står overfor, skriver TØS-nyt.

Man finder det prisværdigt, at nogle lodsejere gør en ekstra indsats for miljøet, hvilket SuperBrugsen i
Tølløse og Tuse Å’s Ørredsammenslutning i samarbejde vil sige dem tak for. Derfor vil SuperBrugsen i Tølløse og
Tuse Å’s Ørredsammenslutning forære hver eneste landmand langs Elverdamsåen og Tuse Å-systemet en
flaske god økologisk rødvin, hvis man kan fremvise en aktiv miljøindsats, og derved ikke har pløjet 10-meter bræmmen langs vandløbet.

HenrikLassen

Den naturglade brugsuddeler Henrik Lassen.

Brugsuddeler, Henrik Lassen fortæller, at økologi og bæredygtige lokale løsninger vægtes højt i Superbrugsen i Tølløse. Rune Hylby, der er formand for Tuse Å’s Ørredsammenslutning tilslutter sig yderligere ved at fortælle, at han er overordentlig glad for bidraget fra SuperBrugsen i Tølløse, da TØS generelt har et fantastisk samarbejde med landmændene, lodsejerne langs de to lokale vandløb, men ikke altid får sagt det tilstrækkelig højt, når landmænd, lodsejere gør en aktiv indsats for miljøet.

Det er blandt andet dette samarbejde mellem landmænd, lodsejere og TØS, der gør, at de to lokale vandløb er blandt de absolut bedste ørredvandløb på Sjælland. TØS vil derfor egenhændigt uddele hver flaske vin til de landmænd, lodsejere, der sender et billede af den udyrkede 10-meter bræmme, hvorefter vi kører ud til vedkommende og takker for indsatsen.

Comments

comments

En kommentar til Rødvin til randzonens beskyttere

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.