RandzoneProtest
Landbrugets kampagne mod “de forhadte vandløb” omfattede også randzonerne, som det lykkedes at få afskaffet. Ikke alle landmænd er dog enige i hetzen mod randzonerne

Med overskriften “Vin for randzoner” ønsker Tuse Å’s Ørred-sammenslutning og SuperBrugsen i Tølløse at signalere, at man vil gerne værdsætte de mange landmænd, lodsejere langs Elverdamsåen og Tuse Å-systemet, som gør en aktiv indsats for miljøet. Derfor vil hver eneste landmand/lodsejer modtage en flaske vin for en ikke pløjet 10-meter bræmme!

Det skriver Tuse Å’s Ørredsammenslutning i seneste TØS-nyt fra september 2016.

En af de mere omdiskuterede miljøforanstaltninger langs vandløbene, er de dyrkningsfrie 10-meter bræmmer, – indeholdt i de såkaldte randzoner. 10-meter bræmmerne sikrer vandløbene mod udvaskning af overfladevand, således at sand, næringsstoffer og sprøjtegifte ikke ender i vandløbet.

Foruden at hindre mindre gylleuheld og den såkaldte ”traktose”, når store landbrugsredskaber kører langs med
vandløbene og trykker jorden tæt på vandløbene med udskridning af brinker til følge. Alt i alt, er der altså sund fornuft i, at lade være med at dyrke disse 10 meter bræmmer langs vandløbene, ud fra et miljømæssigt synspunkt.
Det er der ingen, der stiller spørgsmål ved. Men i forbindelse med ophævelsen af Randzoneloven, blev de dyrkningsfrie 10-meter bræmmer gjort frivillige.

Randzone
En randzone på 10 meter ville opfange den ukontrollerede afstrømning til dette vestjyske vandløb.

Det betyder, at det er op til hver enkelt landmand, lodsejers samvittighed og økonomi at vurdere, om han vil dyrke
disse 10-meter bræmmer eller lade arealet ligge udyrket. Mange steder er arealerne blevet pløjet op og indgår i dag i driften. Men der er også mange landmænd, lodsejere, der ikke har dyrket 10-meter bræmmerne, men i stedet for, har kæret om miljøet ved vandløbene, for det er jo ikke kun nede i vandløbet, 10-meter bræmmerne har værdi. Det er også langs med vandløbet, hvor dyr, fugle, og ikke mindst vores truede padder og krybdyr finder føde, skjuler sig mm.

– Derfor vil TØS gerne vise vores taknemlighed overfor de landmænd, lodsejere, der ikke har pløjet 10-meter
bræmmerne op langs Elverdamsåen og Tuse Å-systemet. Vi har derfor indgået et samarbejde med SuperBrugsen i Tølløse. Brugsuddeler, Henrik Lassen og staben af medarbejdere værdsætter nemlig også den danske natur, men er også klar over de trange økonomiske kår, landbruget står overfor, skriver TØS-nyt.

Man finder det prisværdigt, at nogle lodsejere gør en ekstra indsats for miljøet, hvilket SuperBrugsen i
Tølløse og Tuse Å’s Ørredsammenslutning i samarbejde vil sige dem tak for. Derfor vil SuperBrugsen i Tølløse og
Tuse Å’s Ørredsammenslutning forære hver eneste landmand langs Elverdamsåen og Tuse Å-systemet en
flaske god økologisk rødvin, hvis man kan fremvise en aktiv miljøindsats, og derved ikke har pløjet 10-meter bræmmen langs vandløbet.

HenrikLassen
Den naturglade brugsuddeler Henrik Lassen.

Brugsuddeler, Henrik Lassen fortæller, at økologi og bæredygtige lokale løsninger vægtes højt i Superbrugsen i Tølløse. Rune Hylby, der er formand for Tuse Å’s Ørredsammenslutning tilslutter sig yderligere ved at fortælle, at han er overordentlig glad for bidraget fra SuperBrugsen i Tølløse, da TØS generelt har et fantastisk samarbejde med landmændene, lodsejerne langs de to lokale vandløb, men ikke altid får sagt det tilstrækkelig højt, når landmænd, lodsejere gør en aktiv indsats for miljøet.

Det er blandt andet dette samarbejde mellem landmænd, lodsejere og TØS, der gør, at de to lokale vandløb er blandt de absolut bedste ørredvandløb på Sjælland. TØS vil derfor egenhændigt uddele hver flaske vin til de landmænd, lodsejere, der sender et billede af den udyrkede 10-meter bræmme, hvorefter vi kører ud til vedkommende og takker for indsatsen.

Visited 7 times, 2 visit(s) today

One Comment

  1. Pingback: Vin for rent fiskevand | Gylle.dk