Vin for rent fiskevand

Niels Ebbe Hansen (tv.) med gårdhunden og den gode vin som tak for hjælpen til naturen. Til højre står Rune Hylby fra TØS.

Tuse Å’s Ørredsammenslutning v/Rune Hylby skriver i en pressemeddelelse 8. marts 2017:

I efteråret indgik Super Brugsen i Tølløse og Tuse Å’s Ørredsammenslutning (TØS) et samarbejde for at belønne de landmænd i lokalområdet, der frivilligt bevarede den 10 meter brede randzone langs de lokale vandløb, Tuse Å og Elverdams Å-systemet. Under overskriften ”Vin for Randzoner”, blev det gode initiativ for miljøet modtaget med undren af både de lokale medier, såvel som landsdækkende presse.

Historien blev både bragt i ”Dagbladet” i Roskilde, på www.gylle.dk samt i ”Landbrugsavisen”.

Uddeler Henrik Lassen, Superbrugsen i Tølløse.

Nu er den første halve snes flasker økologisk vin uddelt til lokale landmænd, og der venter flere i de nærmeste uger, hvor TØS vil komme rundt til landmænd, der kærer om miljøet og dermed sikrer, at der ikke sker udvaskning af kvælstofholdigt overfladevand fra markerne.

De ædle druer er naturligvis blot en anerkendelse af, at Super Brugsen i Tølløse og TØS lægger mærke til “de landmænd, der passer på naturen”.

Det var netop ordene fra Niels Ebbe Hansen i Ordrup, der var den første til at modtage en flaske vin, da jeg var forbi ham forleden dag.

Han vil meget gerne passe på naturen og ørrederne i Elverdamsåen, fortalte han mig, imens han stod med sin hund på armen.

Derfor lader han en bræmme på 10 meter være langs med åen, for at sikre, at sprøjtegifte og næringsstoffer fra overfladevandet, ikke havner i den å, han holder så meget af.

Niels Ebbe har jord ned til ét af Sjællands absolut bedste ørredvandløb, hvor der hvert år er mere end 1000 havørreder, der vandrer op for at gyde.

Frivillig randzone på 10 meter uden gødning eller sprøjtemidler hos Niels Ebbe Hansen.

Netop på Niels Ebbes strækning af åen, fanger Tuse Å’s Ørredsammenslutning hvert efterår moderfisk til Fiskeplejen ved hjælp af elektrofiskeri for at sikre, der er en god bestand af ørreder både i åen og i Issefjorden. I dette efterår var jeg selv ude med elektroderne for at fange moderfisk, og på Niels Ebbes strækning af åen fangede jeg flere flotte havørreder, der siden blev genudsat, så de kunne leve videre efter at have ”afleveret” æg og sæd til de kommende ørredgenerationer.

Også i den øverste del af Elverdamsåen har Karin Hegedys og hendes mand valgt ikke at dyrke jorden ned til åen. Ægteparret har plantet en lille skov af træer langs åen, så dyrene kan få fred og ro. Jeg var nede ved åen i forbindelse med registrering af ørredernes gydeaktivitet, og sørme om ikke der var en flot gydebanke i vandløbet langs deres jordlod. En fin lille gydebanke, der var blevet brugt af et par ørreder i denne vinter.

Karin blev naturligvis glad for, at ørrederne kan vandre helt op i de øverste dele af åen for at gyde netop på hendes strækning af åen. Der var naturligvis også en flaske vin til Karin og hendes mand.

I Tuse Å har Hans Christian Nielsen for år tilbage anlagt en sti til glæde for lokalbefolkningen i Tuse By. Med ophævelsen af randzoneloven, kunne Hans Christian have pløjet helt ud til 2-meter kanten af vandløbet og fjernet både sti og randzone.

Men Hans Christian har altså både valgt at bevare randzonen på 10 meter, samt bevaret stien til glæde for både hundeluftere, motionister og andre, der er glade for en gåtur langs Tuse Å, og dem er der mange af, for stien bliver brugt dagligt af snesevis af lokale beboere fra Tuse By. Også her var der en flaske vin som tak for initiativet.

Flere flasker er i vente til andre lokale landmænd, der kan glæde sig over at modtage en flaske økologisk vin fra Super Brugsen i Tølløse og Tuse Å’s Ørredsammenslutning. Den er nemlig god, den årgang, – jeg har selv prøvesmagt den.

 

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.