Fiskeriminister Mogens Jensen (S).

Af Flemming Seiersen, journalist

Fiskeri- og fødevareminister Mogens Jensen er nu blevet rykket for et svar om, hvordan det går med politianmeldelsen mod de såkaldte kvotekonger. Fem af disse storfiskere blev for over to år siden anmeldt til politiet for bl.a. dokumentfalsk og stråmandsvirksomhed, men Bagmandspolitiet har endnu ikke truffet beslutning om, hvorvidt der skal rejses tiltale.  Det oplyser lederen af efterforskningen, politiinspektør Thomas Anderskov Riis i dag fredag til websitet www.gylle.dk

Politinspektøren kan heller ikke fortælle, hvornår han venter en afgørelse, men der vil antagelig gå flere måneder, inden efterforskningen kan afsluttes.

På grund af den lange sagsbehandlingstid har Enhedslistens fiskeriordfører i Folketinget, Søren Egge Rasmussen, netop stillet dette spørgsmål til ministeren for fødevarer og Fiskeri, Mogens Jensen:

Søren Egge Rasmussen på tur med Greenpeace i kampagnen mod de forurenende havbrug ud for Djurslands kyst.

”Hvad er status på de politianmeldelser af fiskeriselskaber, som blev foretaget i juni 2017 efter rigsrevisionens kritik og fiskeristyrelsens anmeldelser. Sagerne drejer sig om kvotekongers dokumentfalsk af underskrifter, mulige overtrædelser af fiskeriloven, forkert indberetning af hvilke fartøjer og kvoter, en række selskaber disponerer over samt sager, der indikerer stråmandsvirksomhed til omgåelse af regler for kvotekoncentration.”

Søren Egge Rasmussen siger i en kommentar til sit spørgsmål til ministeren, at han – og i øvrigt også andre politikere – er meget nysgerrige for at få at vide, hvad der sker i denne sag efter den lange sagsbehandlingstid og sagens alvorlige karakter.

Journalist Flemming Seiersen

Det ser dog ikke ud til, at fiskeriministeren kan fortælle ret meget, når han kommer hjem fra ferie. Bagmandspolitiet kan eller vil som nævnt ikke løfte sløret for noget, så længe efterforskningen fortsætter. Og det gør den mindst et par måneder endnu.

Politianmeldelsen mod kvotekongerne har haft et tumultarisk forløb. Den startede hos politiet i Nordjylland og Midtjylland. Pludselig blev anmeldelserne fra Fiskeristyrelsen trukket tilbage men senere indgivet igen. To embedsmænd i Fiskeristyrelsen blev sendt hjem. Derefter overtog Bagmandspolitiet sagen i februar 2018 – altså for halvandet år siden. Dertil kommer  daværende statsminister Lars Løkke Rasmussens tætte forbindelser til kvotekongerne, der har doneret adskillige hundrede tusinde kroner til Løkke-Fonden.

Visited 2 times, 1 visit(s) today

One Comment

  1. Morten Sebber

    ” Dertil kommer daværende statsminister LLR tætte forbindelser til Kvotekongerne og disses donationer til Løkkefonden “. Ja, mon ikke ,at det er her, hunden ligger begravet ? Han er EDDERKOPPEN, der via sin Rigsadvokat har blokeret for efterforskningen. Lissom i sagen mod ham selv, hvor anmeldelse til politiet blev indgivet i jan. 2018.Men nu er han og Søren Pape ude og Rigsadvokaten har ørerne i maskinen i tele-skandalen.Ud med de korrupte skiderikker ! Op med vor ny justitsminister Nick Hæk ! Ryd bulen for korruption og bestikkelse !Kom SÅ , Mogens Jensen !

Skriv en kommentar