Det er de her sække med handelsgødning, der skaber problemerne, men klimaministeren fandt lige et par millioner ton CO2 og strålede om kap med januar-solen, og de klimabevidste vidste overhovedet ikke hvilket ben, de skulle stå på. Glæden varede dog ikke længe, før de forskerne på Aarhus Universitet trak i land. Privatfoto
Jacob Lund-Larsen, Effektivt Landbrug

Lederartikel  18. januar 2024 i Effektivt Landbrug ved chefredaktør Jacob Lund-Larsen

FORLEDEN GREB DANMARKS klimaminister Lars Aagaard (M) bolden og slog fast, at Danmark er i mål med landets klimamålsætning for 2030. Det hele bunder i, at man bag de polerede skriveborde på Aarhus Universitet har fundet frem til, at virkeligheden ikke ser ud, sådan som man troede. Nye beregninger viser nemlig, at vi her til lands ikke har så mange hektar klimagas-udledende lavbundsjorde, som forskerne havde fortalt os alle sammen.

OG VUPTI! MED ét var klimakabale-2030 lagt med succes. Klimaministeren havde fundet et par millioner ton CO2 og strålede om kap med januar-solen, og de klimabevidste vidste overhovedet ikke hvilket ben, de skulle stå på. For hvad var det nu for noget? Det er selvfølgelig kun, når forskning og tal taler om nye klima-rædsler, at de er rigtige. Beregninger kan umuligt være gangbare, hvis de viser os, at det faktisk går den rigtige vej.

OGSÅ PÅ AARHUS Universitet fik de kolde fødder, da klimaministeren tonede rent klimaflag forleden. Og den allestedsnærværende professor Jørgen E. Olesen mener på bedste forskermanér, at ministeren har været for hurtig til at konkludere, at vi er i mål med 2030-målsætningen. Udledningen af klimagasser fra lavbundsjorde i Danmark kan nemlig, lyder det nu, være højere end antaget. Man skal bare lige regne lidt på det hele igen.

OG SÅDAN STÅR antagelserne endnu engang i kø. Det hele er mere usikkert end en månedsprognose for det danske sommervejr fra DMI. Det gælder også usikkerheden omkring udledning af metan fra køer, som vi har beskrevet her i avisen i denne uge. Også når det gælder metan, famler forskerne nemlig i blinde. For deres beregningsmetoder er stærkt tvivlsomme, viser det sig.

I modsætning til Landbrugsavisen er Effektivt Landbrug ikke et lobbyistorgan, men uafhængig af både organisationer og virksomheder. Ifølge deres egen mediaundersøgelse læses Effektivt Landbrug af næsten dobbelt så mange landmænd som landbrugsavisen, der redigeres af Landbrug & Fødevarer

I HVERT FALD har man på Oxford Universitet i England, som regnes som et af klodens fineste, fundet ud af, at FN’s klimapanels gængse metan-beregningsmetode ikke er retvisende for metans klimapåvirkning. Metan nedbrydes nemlig i atmosfæren i modsætning til CO2, der ophobes.

DET HELE ER selvfølgelig kompliceret. Men efter Oxford-metoden skal man tage til indtægt, at kvæg fra lande med stagnerende eller faldende metanudledning bidrager med betydeligt mindre drivhuseffekt end efter den gængse FN-metode.

HVAD DER ER op og ned, vides endnu ikke. De lærdeste af de lærde skal nu diskutere med sig selv om, hvilken klimaformel for metanudledning der holder vand. Og hvilken der ikke gør. Holder FN’s model ikke, vil det naturligvis være et gevaldigt anslag mod klimapanelets troværdighed, hvorfor man nok skal vare sig for at tro, der kommer en indrømmelse derfra.

OG SÅDAN ER der så meget i den ophedede klimadebat, der beror på antagelser og usikkerheder. Det pointerer vi ikke, fordi vi ikke tror på klimaforandringer. Vi insisterer blot på, at debatten skal foregå på et oplyst og veldokumenteret grundlag. Ikke på baggrund af gætværk og tvivlsomme beregninger, som kan vise sig at være fortaget med en direkte eller indirekte forpligtigelse til at understøtte den for tiden stærkeste, politiske dagsorden frem for videnskab.

Hvad er Effektivt Landbrug for et medie? Læs her deres egen beskrivelse:

Visited 11 times, 8 visit(s) today

Kommentarer

 1. Leanette Svensson

  Er der mon igen gang i de næste planlagte forhalingsteknikker – belejligt forskninger på snor? TIDEN er ikke til at forhalingsteknikker.
  Er der ikke en hel klar analogi til fortidens fejl i efter min klare opfattelse, tale om købt forskning.
  Hvem af alle disse forskere synes det er ” et malersyndrom” fra malernes fagforening – forskning om at organiske opløsningsmidler var skadelige. Forskere, der var købt, sagde at årsagen til malernes hjerneskader, var fra alle de øl malerne drak. I dag ved vi hvor farligt benzen, toluen og terpentin er og det var arbejdsbetinget hjerneskader.

 2. Kirsten Olrik

  Det fritager ikke landbruget, at den yderste kystnære zone er blevet mindre. Så må kvælstof og iltsvind stamme fra afløb længere oppefra i terrænet.

 3. Lynge Madsen

  Den kære Jørgen E Olesen fik nok kolde fødder, da han opdagede at andre forskere fra Århus Universitet, havde kontaktet miljøministeriet, og oplyst om det tynde grundlag Ministeren udtalte sig på. Han er jo altid købt og betalt for sine meninger.

 4. Nora Tams

  Problemet er jo at nogle landbrugslobbyister tror at det gavner at fastholde at landbruget er både er effektivt og bæredygtigt – hvilket ikke helt holder stik. Grænsen for hvad man kan byde planter og dyr er overskredet

 5. Tove Rump

  “Vi insisterer blot på, at debatten skal foregå på et oplyst og veldokumenteret grundlag.” –
  Ja, MON ikke det kunne være en rigtigt god ide?
  Der kan ikke herske nogen som helst tvivl om, at vi har levet længe i ubalance med naturen. Og dette svineri skal vi naturligvis rette op på – og rydde op efter os.
  Men CO2 er IKKE problemet.
  Atmosfæren indeholder i denne tid 0,041% CO2. Og hvis indholdet af CO2 i atmosfæren kommer under 0,020, så begynder alle grønne planter at dø.
  Den menneskeskabte del af CO2-indholdet i atmosfæren er af uendeligt lille betydning for temperaturudviklingen på Jorden.
  DET ER IKKE INDHOLDET AF CO2 I ATMOSFÆREN, DER STYRER TEMPERATUREN PÅ JORDKLODEN.
  Man kan nu se af de grafer, der er fremkommet i forbindelse med de iskerneboringer, man har foretaget, at: TEMPERATURSTIGNINGERNE i de forskellige perioder af Jordklodens historie skete FØR stigningen i CO2-indholdet øgedes.
  Det er ALTSÅ IKKE CO2, der var – og er – årsag til stigningen i temperatur – MEN OMVENDT: TEMPERATURSTIGNINGEN VAR – OG ER – ÅRSAG TIL DET ØGEDE INDHOLD AF CO2 I ARMOSFÆREN.
  Denne viden må siges at være ganske afgørende for, hvordan vi som enkeltpersoner og befolkning – og især som journalister – forholder os til politiske tiltag, der går ud på at styre al produktion gennem reduktion af CO2-udslip.
  NU MÅ DETTE TÅBELIGE OVERGREBSMUMMESPIL HØRE OP.
  HØRE HELT OP.
  Og vi må kunne forvente af journalister, at de begynder at tænke selv – og vover at tale magten midt imod.
  DET HASTER.

  • Erik Bresler

   Kære tove Rump du skal ikke tro på klimabenægterne på klimarealisme og lignende hjemmesider. Der er en ganske bestemt grund til klimarealisme har valgt vrøvlehovedet Karl Iver Dahl-Madsen til formand, selv om han engang var civilingeniør.

   Her er hvad British Antarctic Survey skriver om iskerneboringer:
   Antarctic ice cores show us that the concentration of CO2 was stable over the last millennium until the early 19th century. It then started to rise, and its concentration is now nearly 50% higher than it was before the industrial revolution.

   Du kan sikkert huske den rapport der kaldes Malerrapporten. Den viste med overbevisende pseudovidenskab at organiske opløsningsmidler ikke skader menneskehjernen men at malere bare var lidt dummere end andre mennesker.
   Det viste sig efterfølgende at være en lodret løgn.
   Det samme gælder tobaksproducenternes mangeårige propaganda gående ud på at tobak var ufarlig.
   Olieindustrien er en af de mest velhavende brancher som man må formode støtter mennesker der er villige til at stille sig op og sige at co2 ikke er et problem, og endda at mere Co2 er en forbedring. Gid det var så vel, men det er det ikke. Planter, mennesker, verdenshavene o.s.v. har været i balance men den er vi godt på vej til at spolere.

   Og dig Tove Rump skal jeg venligst bede om at læse op på anthropogenic global warming AGW, og passe på, for der er mange pengestærke derude som med lethed køber universiteter, professorer og influencere som for eksempel Bjørn Lomborg, der også lever fedt af at leder dig og andre på vildspor med bøger, film, foredrag o.s.v. Tænk bare på lille Danmark hvor AAU blev betalt for at udgive en kødrapport skrevet af L og F på Axelborg.
   God fornøjelse:)
   Link til Co2 problematikken
   https://climate.nasa.gov/climate_resources/24/graphic-the-relentless-rise-of-carbon-dioxide/

   https://www.bas.ac.uk/data/our-data/publication/ice-cores-and-climate-change/

 6. Helge Rasmussen

  I mainstream pressen ses overskrifter som, Videnskaben er 99% enige om…
  Er konsensus et bevis for kvalitet?
  Videnskab kan politiseres, industrialiseres, kommercialiseres, finansialiseres, ideologiseres, militariseres, psykologiseres, sociologiseres, institutionaliseres, teologiseres. Og korrumperes.

 7. Jørgen Matzen

  jeg er med på, at det ikke ændrer indholdet i artiklen, men står der ikke såsæd på de sække der refereres til som værende handelsgødning ?

Skriv en kommentar