Mandag 27. november 2017
I dag mødes repræsentanter for de 28 EU-lande i Bruxelles til det sidste slag om, hvorvidt verdens mest udbredte ukrudtsmiddel, glyphosat, fortsat skal være godkendt i EU. Vild splittelse blandt landene gør dog, at det er meget usikkert, om der kan findes det nødvendige flertal enten for eller imod forlængelsen. Det kan betyde, at EU-Kommissionen må træffe den endelige beslutning, hvilket den for alt i verden vil undgå.

Formanden for Landbrug & Fødevarer, minkavler Martin Merrild, påstår, at et forbud vil koste de danske landmænd 400-600 kr. pr. hektar om året. Ærlig talt – er det dyrt for at sikre, at vore børn ikke længere skal tisse glyphosat hver morgen? I betragtning af at de selvsamme landmænd modtager 2100 kr. pr. hektar i årligt EU-tilskud, burde der være plads til at udvise en smule hensyntagen til både folk og umælende fæ…

Det er også blevet påstået, at et forbud vil bombe dansk landbrug 30 år tilbage i tiden – altså tilbage til omkring 1987. Lyder det skræmmende? Dengang var der jo stadig viber og lærker på markerne og vandlopper i bækken, så det perspektiv er faktisk lovende.

Den danske bestand af sanglærker er i frit fald og er blevet mere end halveret i de seneste tredive år. Årsag? Landmændenes sprøjtegriseri.
I perioden 1976-1985 gik bestanden af sanglærke tilbage med knap 50 procent, hvilket tilskrives intensiveret landbrugsproduktion og en stigning i pesticidforbruget. Fra midten af 1980’erne til begyndelsen af 1990’erne stabiliseredes bestanden midlertidigt. Dette skyldes formentlig primært de mange milde vintre, men fra sidst i 1990’erne er bestanden desværre begyndt at falde igen, så den totalt set er blevet mere end halveret gennem de sidste tre årtier. Arten er i tilbagegang i hovedparten af Europa med størst tilbagegang i de vesteuropæiske lande. Kilde: DOF 2017.
Visited 3 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.