“Regeringen bruger hundrede gange så mange penge på at lægge nye motorveje, der i øvrigt genererer mere fossil trafik, som de gør på at elektrificere transporten og lave klimareducerende investeringer i vejtransporten”, siger Jeppe Juul, seniorrådgiver inden for klima og transport i miljøorganisationen Rådet for Grøn Omstilling. Foto: Nabeel Syed/Unsplash

Regeringen har netop præsenteret sin infrastrukturplan, der vil investere 105 mia. kr. i transportområdet frem til 2035, kaldet ’Danmark fremad’. Miljøorganisationen Rådet for Grøn Omstilling er langt fra imponeret, for der er hverken fokus på konkret at mindske klimabelastningen eller skabe langtidsholdbare rammer for den grønne omstilling af vejtransporten.

Transportminister Benny Engelbrecht cykler gerne, men han investerer de nye milliarder i motorveje. Foto: Claus Bech/TRM

Det skriver Rådet for Grøn Omstilling i en pressemeddelelse den 8. april 2021.

Forventningerne og forhåbningerne til den nye grønne mobilitetsplan har været mange og høje, efter regeringen valgte at skrotte den tidligere VLAK-regerings infrastrukturplan tilbage i 2019. Med et nyt grønt folketingsflertal havde miljøorganisationen Rådet for Grøn Omstilling som minimum antaget, at regeringen ville foreslå investeringer der reducerede klimabelastningen, og at planen, som navnet lød, faktisk var grøn.

”Tidligere blev infrastrukturplanen kaldt for den grønne mobilitetsplan. Nu er det grønne i navnet skrottet til fordel for udbygning af flere motorveje for næsten halvdelen af det afsatte milliardbeløb. Regeringen bruger hundrede gange så mange penge på at lægge nye motorveje, der i øvrigt genererer mere fossil trafik, som de gør på at elektrificere transporten og lave klimareducerende investeringer i vejtransporten”, siger Jeppe Juul, seniorrådgiver inden for klima og transport i miljøorganisationen Rådet for Grøn Omstilling og uddyber:

”For det samme beløb kunne der f.eks. opsættes 50 gange flere hurtigladere end i infrastrukturplanen og opsætte køreledninger på hele motorvejsnettet i Danmark. Og så er der stadig 10 mia. kr. tilbage til andre grønne tiltag. Tiltag der rent faktisk gør Danmark klar til den nødvendige grønne omstilling, ligesom vores nabolande er i gang med”.

”Udsigterne til et metropolnetværk med flere og nye togafgange, der kan få bilerne ud af byen, er lovende. Derfor er det også det mere skuffende, at der investeres i øget bilisme uden for København”

Regeringen har afsat næsten 50 mia. kr. til anlægning af nye motorveje og veje, 40 mia. kr. til at styrke den kollektive transport og derudover har regeringen planer om at lave en plan for et metropolnetværk i Københavnsområdet. Regeringen har meldt ud, at den samlede plan vil være klimaneutral, når de forskellige investeringer sammenlægges og at der kommer en mindre klimagevinst, når man inddrager regeringens tidligere målsætning om flere grønne biler på vejene inden 2030.

”Prioriteringen af midlerne er skæv. Når man investerer så mange penge, er det ikke nok at det er klimaneutralt, det skal som minimum være med til at sænke klimabelastningen. Den her infrastrukturplan er en af de helt store muligheder vi har for at sænke klimabelastningen for vejtransport frem mod 2035. Så det er helt absurd, at der investeres så stort i udbygning af motorveje, når vi står på en brændende platform. Det der er brug for, er at det eksisterende vejnet opgraderes, ikke ny udbygning af motorvej og øget bilisme – heller ikke selvom det i fremtiden bliver elbiler, der kører på motorvejene”, siger Jeppe Juul og fortsætter:

”Det positive ved infrastrukturplanen er, at der er fokus på at styrke den kollektive transport, og udsigterne til et metropolnetværk med flere og nye togafgange, der kan få bilerne ud af byen, er lovende. Derfor er det også det mere skuffende, at der investeres i øget bilisme uden for København”, slutter Jeppe Juul.

Læs hele infrastrukturplanen.

Bannerfoto: Alexander Popov/Unsplash

Kommentarer

 1. Uværdigt!
  Benny Engelbrecht blev præsenteret for spørgsmålet, hvorfor bruger regeringen igen 50 milliarder på at forbedre motorvejene, når man allerede ved, at det blot øger bilismen og mængden af køer og spildtid omkring de store byer!
  Spørgsmålet blev gentaget ikke mindre end tre gange ved præsentationen af planen på TVA.
  Trafikministeren gled af på spørgsmålet, fordi han ikke kan svare på det, uden at han som repræsentant for regeringen eksplicit indrømmer sin og regeringens mangel på integritet.

  Ved præsentationen af planen fremstilles det desuden, som om at det er positivt, at den ikke vil medføre en øget forurening med klimagasser. Det ser man fra en regerings side, der har lagt op til, at klimabelastningen skal reduceres med 70 % inden 2030. Klimasagen var vigtigste punkt i det valg, der gav regeringen magten, og trafikplanen, der går frem til 2035 giver ingen klimagevinst over hovedet!

  Det står klart i sammenhæng med planen, at regeringen er fuldstændigt sort og uden integritet over hovedet i relation til den udfordring, som den er valgt til på. Det kan ikke stå mere klart her, såvel som på andre områder, fx i forhold til landbruget, en anden faktor, der står for ca. 1/3 af landets klimapåvirkning.

  Regeringen har afsløret sing mangel på integritet og uværdighed. Den handler slet ikke på det forståelsespapir, som dens støttepartier satte den til magten på og den agerer fuldstændigt uden hensyn til klimasagen (og andre miljømæssige problemer)

  De meget store kræfter, som trækker i snorene bag om ryggen på det, som vi ser fra regeringens side, dikterer den udvikling, som vi ser. Det er meget tydeligt, at magteliten, styret af økonomiske interesser, ikke vil klimasagen i andre scenarier, end dem der handler om rene teknologiske fix, det som man kalder win win scenarierne og kun, når det som finansministeren indrømmer, der hvor det samtidigt betyder økonomisk vinding, penge i statskassen.

  Spørgsmålet er, om flertallet af danskere egentlig vil heller. Spørgsmålet er, om befolkningen dybest set er lige så bedøvende over for klimasagen, som den regering, den har valgt til, fordi den påstod at den ville klimasagen!

  Når man som jeg har valgt at tage klimasagen op allerede da jeg blev myndig for 42 år siden, og jeg har set det som et spørgsmål om personlig selvrespekt, ikke at overskride mit økologiske råderum siden, så er det, vi ser fra regeringens side en simpel afsløring af total mangel på værdighed. Og jeg kan slet ikke hente nogen form for selvrespekt eller værdighed ved at leve op til de forventninger omkring succes og respekt, som mit omgivende samfund har.

  Man kan lade det komme til udtryk, som jeg gør her. Man kan vise de mennesker, der fortsætter med at bakke op om de folkevalgte, at man ser det som dybt beskæmmende. Og man kan selvfølgelig vise, at man er imod den udvikling, som regeringen står for, ved økonomisk og socialt at blive på et niveau, der er helt anderledes bæredygtigt.

  Det kan være svært for ikke at sige umuligt at opbygge sin egen værdighed og selvrespekt ved at bidrage til vækst og udvikling på de præmisser, som vort samfund udvikler sig på, når man for alvor har forstået, hvad det er for en udvikling og for nogle mål “folket med regering” vil måles på.

  Vort samtidige sociale fællesskab er uværdigt i sin helhed, når det kan accepterer de forbrydelser, som det tillader mod sit eget livsgrundlag.
  https://ing.dk/blog/norge-viser-vejen-245396#comment-1015264

 2. Man kan ikke undgå at få den mistanke, at det er den petrokemiske industri, der sammen med bil producenterne, som har udformet regerings nye infrastrukturplan.

Skriv en kommentar