Slut med ulovlige haleklip -til næste år

Sådan ser rigtige grise ud, når de har fået lov til at beholde deres haler. EU ønsker nu, at lovgivningen overholdes i højere grad end tidligere – også i Danmark!

Flere grise skal have hele haler. Fra næste år kommer der en række stramninger over for griseproducenterne, hvis de vil halekupere deres grise. Det skriver i Miljø- og fødevareministeriet i en pressemeddelelse den 12. december 2018.

Det sker for at “arbejde henimod en reduktion” i antallet af halekuperinger, hedder det i pressemeddelelsen.

Svineproducenterne hævder, at halerne skal fjernes for at udgå bideskader som denne.

Fra næste år kommer en række tiltag, som skal reducere antallet af halekuperinger og øge dyrevelfærden. I dag vurderer EU-Kommissionen, at 98–100 pct. af alle grise i EU halekuperes. I Danmark estimeres tallet at være på 98,5 pct. Målet om flere grise med hele haler indgår også som en del af i regeringens ’Handlingsplan for bedre dyrevelfærd for svin’ fra 2014.

– Det er helt afgørende, at vi får alle landmænd til at analysere udfordringerne og dokumentere på skrift, hvordan de tager hånd om problemerne, hvis det skal lykkes at få flere grise med hele haler, fastslår Jakob Ellemann-Jensen.

Det er Dansk Folkepartis Karina Due, der langer ud efter de klippelystne danske svineproducenter, der fjerner halerne fra 98,5 % af alle smågrise.

– Grise skal ikke lide unødig last, hvis landmændene kan undgå det. Vi skal sikre, at dyrevelfærden for grisene i Danmark er i top – og derfor skal der være en skriftlig dokumentation fra landmændene, hvis de vil halekupere i fremtiden, siger Karina Due, dyrevelfærdsordfører for DF.

Stramningerne for, hvornår griseproducenterne må halekupere, gennemføres gradvist frem mod sommeren 2019:

–    Fra 1. januar skal griseproducenten skriftligt dokumentere, hvis der er halebid i besætningen. 
–    Fra 1. april skal griseproducenten udarbejde en risikovurdering med en tilhørende handlingsplan.
–    Fra 1. juli 2019 skal griseproducenter ved salg af halekuperede smågrise indhente dokumentation fra modtageren eller via mellemhandleren om, at de har behov for at modtage halekuperede grise. 

Stramningerne kommer efter, at EU-Kommissionen har bedt medlemsstaterne skrue ned for halekuperinger og op for dyrevelfærden i de europæiske grisestalde. I dag er det muligt at få grise uden halekupering fra specialproduktioner, såsom økologisk- og frilandsgrise samt grise produceret under det statslige Dyrevelfærdsmærke.

Brancheorganisationerne SEGES Svineproduktion, Danske Svineproducenter samt Den Danske Dyrlægeforening har været involveret i arbejdet med at udvikle de nye værktøjer til de danske griseproducenter.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.