Nej til stank og fluer, men ikke et ord om MRSA

Merrild_mink2

Til trods for at minkproduktion ikke har meget med landbrug at gøre, har de danske agroproducenter valgt minkproducent Martin Merrild (billedet) til formand for deres interesseorganisation Landbrug & Fødevarer. Det kan være årsagen til den manglende indsats mod de MRSA-inficerede mink.

Står det til miljøminister Ida Auken (SF) , skal det være slut med nye minkfabrikker, der kan ødelægge tilværelsen for naboerne med stank fra afføring og skyer af summende fluer. Auken vil ændre reglerne, så minkfabrikkerne skal holde samme afstand til naboer, som andre husdyrfabrikker, ifølge en pressemeddelelse 10. oktober.

Derimod indeholder forslaget til nye regler intet om at dæmme op for den hastigt voksende smittetrussel fra pelsdyrene, der i stort omfang er bærere af resistente stafylokok-ker, de såkaldte MRSA-bakterier, der ikke er følsomme for almindelig human antibiotika.

“Nogle naboer til minkfarme er stærkt generet af lugt og fluer. I dag får minkfarmene særbehandling i forhold til , hvor stor afstand der skal være til naboerne på grund af lugtgener. Men sådan skal det ikke være længere”, udtalte Ida Auken i pressemeddelelsen fra ministeriet.

For at finde frem til den bedste måde at begrænse lugt- og fluegenerne forsøger Miljøministeriet sammen med Dansk Pelsdyravlerforening og naboer til minkfarme at finde løsninger, der tilgodeser alle parter. Dansk Pelsdyravlerforening har blandt andet i gangsat et pilotprojekt, der skal danne grundlag for at fastsætte de fremtidige lugtgrænser for pelsdyrfarme, så de kan følge de samme regler som alle andre husdyrbrug.

Efter planen vil de nye regler kun gælde for nye fabrikker, så naboer til eksisterende anlæg må leve videre i stank og flueplage. Det gælder også MRSA-truslen. Mindst hver anden mink antages at være smittebærer takket være den eksplosive udvikling i forbruget af antibiotika gennem de sneste ti år. Udover at anbefale hyppig håndvask har sundhedsmyndighederne ingen strategi for at beskytte borgerne mod de nye smittekilder fra husdyrfabrikkerne.

 

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.