Stadig masser af farlige bakterier i dansk mad

Merrild_kyllinger

Kød fra danske slagtekyllinger må ikke indeholde salmonella, da der siden 2008 har været nultolerance på dette område.

Trods politiske erklæringer, løfter om handlingsplaner og nye aktionsgrupper samt skærpet kontrol har hverken landbruget eller fødevareminister Mette Gjerskov været i stand til at sikre danske forbrugere bakterifrie kødprodukter. Campylobacter og salmonella stortrives stadig i de danske middagsretter.

Det dokumenterer den årlige “Rapport om kontrol i 2012 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød”, som fødevareministeren valgte at offentliggøre fredag eftermiddag kl. 13:41.

Det overordnede billede for de to bakterielle forureninger er, at der ikke kan registreres nogen positiv effekt af den påståede indsats gennem det seneste årti. Mest foruroligende er den eksplosive stigning af salmonella i røde bøffer og andet oksekød fra danske producenter.

Fødevareminister Mette Gjerskov, der har det overordnede ansvar for den dårlige udvikling, siger i en pressemeddelelse: ”Vi skal have forekomsten af salmonella i oksekød ned igen. Vi er et af verdens førende lande inden for fødevaresikkerhed, og det skal vi fortsat være”.

Salmonella-bakterier stortrives nu i hver 7. kontrolprøve af dansk oksekød. I 2011 var der kun tale om hver 37. prøve. Den tilsvarende kontrol af udenlandsk oksekød afslørede kun salmonella i hver 33. prøve. For “spis danskproduceret kød”-kampagnen er det et voldsomt tilbageslag, da man næppe kan fortænke bevidste forbrugere i at fravælge dansk oksekød.

Blandt svineproducenterne er forureningen nogenlunde uændret med salmonella i hver 12. prøve. Der er tale om et beskedent fald fra rekordåret 2010, hvor hver 8. prøve var inficeret. Situationen er den samme for importeret svinekød.

Danskproduceret fjerkræ er fortsat fri for salmonella, sådan som det stort set har været siden 2007. Derimod sætter forekomsten af den anden forureningsbakterie, campylobacter, rekord i 2012. Hver 5. kontrolprøve var positiv. Eneste trøst er, at situationen er endnu værre for importeret fjerkrækød, hvor næsten hver 2. prøve var inficeret.

Til trods for at der er dokumenteret forekomst af resistente stafylokokker, de såkaldte MRSA398-bakterier, i konsumkød, foretager myndighederne ingen kontrolprøvning for denne forurening.

Det er Fødevarestyrelsen, der har ansvaret for prøvetagningen og rapportens validitet.

Her kan man se rapporten:

www.fvm.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fFoedevarer%2fF%26oslash%3bdevarekontrol%2f%26aring%3brsrapport+DOK510054.pdf

Pressemeddelelsen fra Fødevareministeren:

www.fvm.dk/Default.aspx?ID=18486&PID=399502&NewsID=8017&Action=1

 

 

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.