Foto: CARE Danmark

Danmark har fået en ambitiøs klimalov. En klimalov, som betyder, at Danmark i 2050 skal være klimaneutral. Men hvis Danmark skal være klimaneutral i 2050, kræver det også, at vi stopper ny oliejagt i Nordsøen. Det mener CARE i Danmark.

Hvis du mener det samme, bør du overveje at skrive under og støtte borgerforslaget om at stoppe ny oliejagt her: www.bit.ly/stopoliejagt

Hjælp til selvhjælp

CARE Danmark hjælper fattige mennesker i 10 lande i Afrika og Asien til bedre at kunne tage hånd om deres eget liv. Millioner af mennesker er udfordret af klimaforandringer. Mange fattige står på sidelinjen af den økonomiske udvikling og ser på. Og andre steder oplever mennesker, at deres ret til jord bliver bliver taget fra dem af magtfulde virksomheder eller korrupte myndigheder.

Det er disse mennesker, CARE i Danmark arbejder for.

CARE Danmark er en selvstændig del af en af verdens største hjælpeorganisationer – CARE. Organisationen arbejder bevidst mest med langsigtet udvikling. Der er klart brug for nødhjælp til flygtninge og ofre for katastrofer. Men CARE Danmark har valgt at koncentrere arbejdet om at forhindre, at fattige mennesker bliver til flygtninge – og om at forebygge nogle af fremtidens katastrofer.

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Skriv en kommentar