Dette diagram viser de estimerede årlige CO2-ækvivalentemissioner fra udvalgte lande og af tropisk skovrydning (i Gt/år).

Ved den netop overståede COP26 i Glasgow har over 100 verdensledere lovet at stoppe skovrydningen inden 2030. Landene tegner sig tilsammen for omkring 85 procent af verdens skove og omfatter Kina, Brasilien, Rusland, USA, Indonesien og Den Demokratiske Republik Congo. Selvom det stadig er uklart, hvordan dette løfte vil blive håndhævet, fremhæver denne infografik den enorme betydning af udviklingen i kampen mod klimaændringer.

Det skriver Martin Armstrong, 2. november 2021, for statista.com.

Hvis tropisk skovrydning var et land, ville det have det tredjestørste CO2-fodaftryk i verden. Ifølge data og billeder fra Global Forest Watch, som har analyseret nyere forskning offentliggjort af det videnskabelige tidsskrift Nature, førte tab af tropiske træer til gennemsnitlige estimerede årlige CO2-ækvivalentemissioner på 5,3 gigaton mellem 2001 og 2019 – kun overgået af Kina og USA, når man ekskluderer virkningerne af ændringer i arealanvendelse og skovbrug.

David Antonioli

David Antonioli, administrerende direktør for Verified Carbon Standard, som rapporterede til World Economic Forum, advarede dengang: “Programmer til at stoppe skovrydning skal opskaleres drastisk. Det nuværende fald i tropisk skovdække skal hurtigt vendes, hvis vi skal nå Paris-aftalens mål om at holde den globale opvarmning under 1,5°C. De emissionsveje, som IPCC har opstillet til dette mål, er allerede udfordrende nok: at opfylde 1,5°C-målet kræver, at skovrydningen reduceres med 77 %.”

Læs også The Guardian i dag:

Bannerfoto: Tropisk skov. Foto: Boudewijn Huysmann/Unsplash

Visited 2 times, 1 visit(s) today

One Comment

 1. Steen Ole Rasmussen

  Dansk import af sojaprotein, primært anvendt som foder til svin, fjerkræ og kvæg, samt import af palmeolie er skyld i udledning af 7 millioner ton CO2 fra verdens skove!
  Det skal holdes op mod de 12 millioner ton, som iflg. klimaregnskabet tilskrives dansk landbrug. https://science.ku.dk/presse/nyhedsarkiv/2020/dansk-import-af-soja-og-palmeolie-udleder-knap-7-millioner-tons-co2-om-aaret/

  Mærskflåden har et lige så stort udslip af CO2 fra sit forbrug af tung fuelolie, som hele Danmarks forbrug af fossile brændsler.

  Danskernes ekstravagante forbrug af importerede varer bidrager til udslippet af CO2 de steder, hvor de produceres, eksempelvis Kina.

  Mere end halvdelen af det faste biobrændsel, der regnes med i det danske klimaregnskab som grøn energi, er importeret fra udlandet, og det er på ingen måde grønt. Fx kommer en del fra de baltiske lande, hvor natura 2000 skov går direkte i flismaskinerne for at blive eksporteret til DK.

  I Danmark hedder det sig fra Dan Jørgensens side, at vi er halvt i mål med reduktionerne på de famøse 70% udslip i forhold til 1990.

  Ingen i folketinget siger sandheden.

  Det er terror, en stor kollektiv forbrydelse mod livet på jorden.

Skriv en kommentar