Professor Jørgen E. Olsen deltog i oktober 2023 i Journalisthøjskole-konferencen om brug af eksperter. Her optrådte han højprofileret, jovialt og storgrinende i et panel, som diskuterede ekspertkilders rolle i medierne. De øvrige deltagere i ‘ekspertpanelet’ var Søren Bjørn-Hansen, stifter af Klimajournalisterne (på billedet), Susanne Bjørnbak Sayers, journalist og forfatter (på billedet), Brian Vad Mathiesen, professor i Energiplanlægning, Aalborg Universitet og Søren Have, programchef i tænketanken Concito. Foto: Kasper Søholt/DMJX

Danish Crown bestilte notat og rettede i teksten, så det kunne bruges i reklamekampagne for grise. Institutleder Jørgen E. Olesen afdramatiserer – og beskyldes for at sløre og bagatellisere

AF JOURNALIST JØRGEN ØLLGAARD

Vi udleder 25 procent mindre CO2 per kilo grisekød, end vi gjorde i 2005, var omkvædet i slagterigiganten Danish Crowns reklamekampagne i 2020 for gris: “Dansk gris er mere klimavenlig, end du tror”. De 25 procent blev brugt i TV- og avisannoncer og på selve svinekødets emballager. Få bemærkede, at der i en fodnote stod, at tallet stammede fra en rapport fra Aarhus Universitet.

Men nu har DANWATCH så afsløret, at reklamekampagnen byggede på en bestillingsrapport fra Aarhus Universitet, som Danish Crown selv har været med til at skrive. Aktindsigt i korrespondance fra 2018 afslører, at slagteriet stillede ret præcise krav om at få brugbare konklusioner, og de rettede tilmed i forskernes udkast (se DANWATCH-artiklen).

Institutleder Olesen: Højprofileret landbrugsforsker

I den aktuelle konflikts centrum står institutleder Jørgen E. Olesen, fordi han afviser at trække den kritiserede rapport tilbage, Han afløste i 2019 den tidligere institutleder Erik Steen Kristensen, der blev fyret på grund af sin elendige håndtering af den berygtede ”Oksekød-rapport”, hvor AU ikke havde uafhængighed og armslængde til Danish Crown, der fik lov til at redigere i rapporten m.m.

Olesen er højprofileret, har siddet med i FN’s Klimapanel, IPCC. Tidligere medlem af den danske klimakommission og af talrige rådgivende udvalg. Han har en høj profil som den højeste ekspertise på miljø og landbrug. Målt på citater er han superekspert, som journalister automatisk ringer til, fordi han er god for citater, og han deltog da også i oktober måneds Journalisthøjskole-konference om brug af eksperter.

Gyllegate 2016: Professor Olesen talte med to tunger

Udadtil er Olesens image den højeste faglighed og troværdighed, men han er også kendt internt i forskningsmiljøet som dobbelttunget og politiserende. Han har været tæt på sager, der udstillede en rådden kultur i sektorforskningen på Aarhus Universitet.

Han var med på den berømte høring om Gyllegate, hvor fem miljøforskere erklærede, at miljøminister Eva Kjær Hansens data om Landbrugspakken var manipulerede. Eva Kjer Hansen måtte gå som minister, og hun blev erstattet af Esben Lunde Larsen.

Blandt de fem eksperter i Folketinget i februar 2016 var Jørgen E. Olesen, der ellers havde været med til at udarbejde og legitimere ministerens data. Eksperterne optrådte tilsyneladende samlet og enigt, men to dage efter overraskede Olesen offentligheden og sine kolleger ved at afdramatisere, da han trak sin kritik af Landbrugspakken tilbage. I pressen blev han citeret for, at Landbrugspakken samlet set er positiv for landbruget og på sigt for miljøet: ”Miljøpåvirkningen er så lille, at det er der ingen, som ville kunne måle ude i vandmiljøet på noget tidspunkt”.

Forskningsekspert: Institutlederen bagatelliserer og tager ikke ansvar

I den aktuelle sag om svinekødets klimapåvirkning udtaler Jørgen E. Olesen sig igen flertydigt. På den ene side indrømmer han, at ”det ser ikke kønt ud” i dagbladet Politiken. Men samtidig bagatelliserer han: “Vi står ikke bag processen, det foregår på en anden måde i dag. I 2019 havde vi ikke et kvalitetssikrings-system, hvilket processen omkring denne rapport bærer præg af … Det har ikke noget med forskningsresultaterne at gøre. Dem står vi fuldt og helt bag”.

Heine Andersen

Forskningsekspert og professor Heine Andersen siger, at Olesen taler tvetydigt og med to tunger, og det er svært at gennemskue for lægmænd: ”Institutlederen slører og afdramatiserer: På den ene side indrømmer han, at processen er ureglementeret, men på den anden side mener han ikke, at det påvirker resultaterne, som AU altså står ved!? Det siger Olesen UDEN overhovedet at kommentere, hvad der er afsløret og suspekt: at en ekstern part har stillet præcise kontraktkrav til at rapporten skulle bruges til positiv branding, at den eksterne part har kunnet indføre snesevis af ændringer i rapporten før publicering m.m.”

Sagen er så skandaløs, at rapporten burde trækkes tilbage, mener Heine Andersen: ”Det fremgår, at man internt på instituttet – efter at der kom ballade – ’har besluttet’ at der ikke er noget galt med indholdet i rapporten, som ’man står på mål for’ – uden at rapportens indhold er gennemgået af (eksterne og uafhængige) review’ere. Det er pænt sagt usagligt og ikke redelig kvalitetssikring. Det er skadeligt for forskningens troværdighed”.

Professor Olesen: Bare ’et rådgivningsnotat’

Heine Andersen konstaterer om ansvaret: ”Det er en ret forhærdet ansvarlig institutleder, der tør stå frem og forsvare dette ureglementerede forløb”.

Jørgen E. Olesen forklarer til GYLLE.DK, at instituttet ikke udarbejdede en egentlig rapport: ”Vi lavede et rådgivningsnotat til Danish Crown efter en aftale, hvor der desværre ikke indgik nogen kontrakt eller tilstrækkelige aftaler om proces, og de fik derfor urimelige muligheder for at påvirke sprogbruget i notatet. Vi lavede efterfølgende (2020) et kvalitetsledelses-system”, siger han. ”Men resultaterne bag notatet står vi bag. De er senere udgivet i et internationalt tidsskrift (Livestock Science) med peer review”. Læs artiklen her.

Hertil svarer Heine Andersen:

Jørgen E. Olesen afsporer fuldstændig sagens kerne, når han gør det til et spørgsmål, om det er udgivet som en rapport, et rådgivningsnotat eller en pixibog! Alle forsknings-produkter fra et universitet skal leve op til gældende standarder og kvalitetssikring, uafhængigt og med armslængde. Det kan ikke gradueres”.

Tilbagetrækning vil underminere Danish Crown i retssag

Troels Kristensen, Seniorforsker, Aarhus Universitet. Foto: PURE

Heine Andersen undrer sig også over AUs afdramatisering: ”Nu skal det problematiske forløb åbenbart bare fejes ind under gulvtæppet. Sagen får ingen konsekvenser. Rapporten bliver ikke trukket tilbage. Der placeres heller ikke noget ansvar: Den enkelte forsker som har ansvar for sine ’produkter’. Men det er i sidste ende institutlederens formelle ansvar at sikre, at produktet er kvalitetssikret, når instituttets navn står på det. Det ansvar lever institutlederen ikke op til”.

Heine Andersen tilføjer, at AUs ’sektorforskning’ i landbrug og miljø modtager trecifrede millionbeløb årligt fra landbrugsbranchen og offentlige myndigheder, og at man derfor er afhængig af et godt forhold til disse parter.

En aktuel årsag til, at AU ikke trækker rapporten tilbage, kunne også være, at det vil skabe problemer for rekvirenten Danish Crown, som har brugt rapporten til positiv branding. Og aktuelt har Dansk Vegetarisk Forening / Klimabevægelsen fået fri proces til at få prøvet ved Vestre Landsret, om det er falsk markedsføring / greenwashing, når Danish Crowns markedsfører svinekød som ”klimavenligt”. Den 20. november skal rapportens ophavsmand, seniorforsker Troels Kristensen afhøres i sagen.

Bannerfoto: Danish Crown

Visited 6 times, 1 visit(s) today

Kommentarer

  1. Torben Aagesen

    Dansk landbrug = svindel og bedrag understøttet af politikere.

  2. Jørn from

    “Heine Andersen tilføjer, at AUs ’sektorforskning’ i landbrug og miljø modtager trecifrede millionbeløb årligt fra landbrugsbranchen ”
    Hvorfor kommer jeg til at tænke på bestikkelse og korruption?

Skriv en kommentar