Svineindustrien ødelægger landbrugets fremtid

zinkforbrugDet er velkendt, at landbrugets forbrug af antibiotika har skabt antibiotikaresistens i bakterier, der er livsfarlige for mennesker. Nu viser det sig, at det stof, som landbruget i nogen grad bruger i stedet for antibiotika, ophobes i landbrugsjorden og på sigt risikerer at skabe nye resistensproblemer for mennesker. Det skriver journalist Kristian Sloth på dr.dk 5. oktober 2015.

Når svinebønder spreder gylle på marken, er det nemlig ikke blot næringsstoffer, der siver ned i jorden. Gyllen indeholder også betydelige mængder tungmetaller, og over årene har der ophobet sig så meget i jorden, at forskere nu er bekymrede for, hvad konsekvenserne bliver for natur og mennesker.

michaeldupont

“Det er vigtigt, at landbruget begrænser brugen af zink”, siger Lægeforeningens næstformand, Michael Dupont.

Marker, der tilsammen kunne dække næsten hele Fyn, indeholder et problematisk niveau af zink, viser en ny rapport fra DCE, Danish Centre for Environment and Energy, som DR’s Undersøgende Databaseredaktion har fået aktindsigt i.

– Den store mængde kobber og zink, der tilføres jorden med svinegylle, har medført en betydelig stigning af disse tungmetaller i jorden. Det er allerede mange steder et potentielt miljøproblem og er ikke bæredygtigt på sigt, siger en af rapportens hovedforfattere, seniorrådgiver Jesper Bak fra DCE Aarhus Universitet.

DCE har analyseret jorden på 470 repræsentative marker, der gødes med svinegylle. Netop svinegylle er interessant, fordi svineproducenterne tilsætter store mængder zink til foderet for at modvirke den diarre, som små grise får, når de tages fra soen allerede efter fire uger.

Det store forbrug af zink i svineproduktionen har sat sig sine tydelige spor i landbrugsjorden. I 45 procent af analyserne overskred indholdet af zink det såkaldte 0-effekt niveau.

0-effekt niveauet er EU`s vejledende grænse for, hvornår koncentrationen af et stof i jorden kan have negativ indflydelse på miljøet.

Zink_landsforbruget“Hele denne cocktail er ideel til at sprede antibiotikaresistens i miljøet, og det øger risikoen for, at vi ikke kan behandle infektioner i mennesker med antibiotika”, siger Kristian Kofoed Brandt, lektor i Mikrobiologi.

DCE skønner, at indholdet af zink i jorden overskrider 0-effekt niveauet på cirka 228.000 hektar. Det svarer til et område på størrelse med Bornholm, Mors, Falster, Als Langeland og Møn tilsammen.

Og det er ifølge Lægeforeningen dårligt nyt for os mennesker.

– Det er en alvorlig udvikling, fordi zink fremmer antibiotikaresistens, og fordi mennesket ikke kan tåle at indtage for meget zink gennem for eksempel svinekød, korn eller drikkevand. Det er vigtigt, at landbruget begrænser brugen af zink, siger Lægeforeningens næstformand, Michael Dupont.

Læs artiklen og de øvrige artikler om emnet her.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.