zinkforbrugDet er velkendt, at landbrugets forbrug af antibiotika har skabt antibiotikaresistens i bakterier, der er livsfarlige for mennesker. Nu viser det sig, at det stof, som landbruget i nogen grad bruger i stedet for antibiotika, ophobes i landbrugsjorden og på sigt risikerer at skabe nye resistensproblemer for mennesker. Det skriver journalist Kristian Sloth på dr.dk 5. oktober 2015.

Når svinebønder spreder gylle på marken, er det nemlig ikke blot næringsstoffer, der siver ned i jorden. Gyllen indeholder også betydelige mængder tungmetaller, og over årene har der ophobet sig så meget i jorden, at forskere nu er bekymrede for, hvad konsekvenserne bliver for natur og mennesker.

michaeldupont
“Det er vigtigt, at landbruget begrænser brugen af zink”, siger Lægeforeningens næstformand, Michael Dupont.

Marker, der tilsammen kunne dække næsten hele Fyn, indeholder et problematisk niveau af zink, viser en ny rapport fra DCE, Danish Centre for Environment and Energy, som DR’s Undersøgende Databaseredaktion har fået aktindsigt i.

– Den store mængde kobber og zink, der tilføres jorden med svinegylle, har medført en betydelig stigning af disse tungmetaller i jorden. Det er allerede mange steder et potentielt miljøproblem og er ikke bæredygtigt på sigt, siger en af rapportens hovedforfattere, seniorrådgiver Jesper Bak fra DCE Aarhus Universitet.

DCE har analyseret jorden på 470 repræsentative marker, der gødes med svinegylle. Netop svinegylle er interessant, fordi svineproducenterne tilsætter store mængder zink til foderet for at modvirke den diarre, som små grise får, når de tages fra soen allerede efter fire uger.

Det store forbrug af zink i svineproduktionen har sat sig sine tydelige spor i landbrugsjorden. I 45 procent af analyserne overskred indholdet af zink det såkaldte 0-effekt niveau.

0-effekt niveauet er EU`s vejledende grænse for, hvornår koncentrationen af et stof i jorden kan have negativ indflydelse på miljøet.

Zink_landsforbruget“Hele denne cocktail er ideel til at sprede antibiotikaresistens i miljøet, og det øger risikoen for, at vi ikke kan behandle infektioner i mennesker med antibiotika”, siger Kristian Kofoed Brandt, lektor i Mikrobiologi.

DCE skønner, at indholdet af zink i jorden overskrider 0-effekt niveauet på cirka 228.000 hektar. Det svarer til et område på størrelse med Bornholm, Mors, Falster, Als Langeland og Møn tilsammen.

Og det er ifølge Lægeforeningen dårligt nyt for os mennesker.

– Det er en alvorlig udvikling, fordi zink fremmer antibiotikaresistens, og fordi mennesket ikke kan tåle at indtage for meget zink gennem for eksempel svinekød, korn eller drikkevand. Det er vigtigt, at landbruget begrænser brugen af zink, siger Lægeforeningens næstformand, Michael Dupont.

Læs artiklen og de øvrige artikler om emnet her.

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.