Vladimir_Putin-6
Den russiske præsident Vladimir Putin er blev udråbt som dansk landbrugs onde ånd, der har ødelagt den danske landbrugseksport, men ifølge Danske Bank er det ikke sandt.

Tal fra Danske Bank afslører, at den dystre fortælling om Rusland-eksportens nedtur er urigtig. Den private interesseorganisation Landbrug & Fødevarer har fået politikerne til at hoppe på en omgang spin omkring Ruslands importforbud mod europæiske fødevarer. I virkeligheden er fødevareeksporten uændret, dokumenterer storbankens økonomer med tørre tal.

»Bare fordi Putin lukker døren i, betyder det jo ikke, at russerne stopper med at spise.«

Sådan lyder rationalet fra Danske Banks analytiker Mikael Olai Milhøj, der har speciale i de finansielle makrostrukturer. Det skriver FødevareWatch 10. september 2015.

Martin Merrild_snakkersort
En storsmilende formand for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild, påstår igen og igen, at det er politikernes Ruslands-boykot, der er skyld i landbrugets elendige økonomi.

Nye tal fra Danske Bank viser, at den danske fødevareeksport ikke er lagt i ruiner af Ruslands importforbud, som interesseorganisationen Landbrug & Fødevarer påstår igen og igen.

»Hvis man betragter den samlede fødevareeksport i løbet af 2015, har vi i perioden januar-juli eksporteret fødevarer for 60 mia. kr., mens vi i samme periode sidste år eksporterede for 59,4 mia. kr.,« siger Mikael Olai Milhøj.

Der er altså kun en pct. forskel i salgstallene til trods for importforbuddet.

OlaiMilhoj
Danske Bank-økonomen Mikael Olai Milhøj påpeger, at fødevarepriserne var begyndt at falde allerede før Ruslands-boykotten.

Mikael Olai Milhøj forklarer til FødevareWatch, at en af årsagerne til at eksporten ikke dør fuldstændig, er, at handlen ikke forsvinder med den lukkede dør ind til Rusland. I stedet forandrer samhandlen af fødevarer sig:

»Fordi Rusland lukker deres markeder, er der ikke færre personer på denne her klode, som skal mættes. Selvfølgelig er der et element i, at Rusland så bliver lidt mere selvforsynende, men de skal stadig have dækket deres behov for fødevarer et andet sted fra, og så kan vi eksportere der til. På den måde ender Rusland med alligevel at købe danske fødevarer. Der opstår således nye markedsmønstre, men de forsvinder ikke.«

Tallene viser ifølge bankmanden, at de danske fødevarevirksomheder er meget omstillingsparate og har været dygtige til at finde nye markeder at få deres produkter afsat på. Og den pointe kan Landbrug & Fødevarer ikke bestride:

»Der er en meget stor fleksibilitet og dygtighed til at finde og åbne markeder blandt de danske fødevareproducenter. Men der er ingen tvivl om det russiske importforbud har betydet prisfald på svinekød, og den kan man ikke bare negligere,« siger cheføkonom i Landbrug & Fødevarer Thomas Søby.

Thomas Søby
Cheføkonom Thomas Søby er Landbrug & Fødevarers hovedarkitekt bag spinkampagnen om den onde Vladimir Putin og danske landbrugs problemer.

Stigningen i Danske Banks tal dækker da heller ikke over en samlet fremgang i eksporten, men over både stigninger og fald. For eksempel er den danske eksport i kroner og øre for grupperne ‘levende dyr (spiselige)’, ‘kød og kødvarer’ og ‘mejeriprodukter og fugleæg’ faldet med hhv. 10,5 pct., 3,5 pct. og 2,6 pct. i analyseperioden, mens eksportværdien af ‘korn og kornvarer’ og ‘foderstoffer (undtaget umalet korn)’ er steget med hhv. 25,1 pct. og 16,3 pct.

Mikael Olai Milhøj medgiver, at der har været faldende priser på fødevarer, men pointerer samtidig at faldet allerede begyndte inden krisen mellem EU og Rusland.

»Det er værd at bemærke, at fødevarepriserne faktisk begyndte at falde allerede inden det russiske importforbud af europæiske fødevarer blev implementeret. Der har været en tendens til, at nogen har sagt, at priserne er faldet som følge af det russiske importforbud. Og ja, det har måske nok også påvirket, at priserne faldt yderligere, men prisfaldet startede allerede inden, Rusland gik ind og lavede det her forbud. Det er ikke helt den sande økonomihistorie, når man siger, at det er russernes skyld, at fødevarepriserne er faldet,« siger Mikael Olai Milhøj.

Læs hele artiklen her.

Visited 1 times, 1 visit(s) today