Pressefoto fra Thise Mejeri

En enig Thise-andelshaverkreds har på et særdeles velbesøgt møde i Thise Forsamlingshus besluttet følgende med virkning fra den 1. oktober 2022:

  • Ophør med brug af soja i foderet til deres køer, ungdyr og kalve
  • Eventuelt importeret foder skal være af europæisk oprindelse

Beslutningen er taget efter evaluering af Thises pilotprojekt, som startede i 2020: ”Ophør af soja og overgang til dansk produceret foder med virkning fra d. 1. oktober 2023”.

Det skriver mejeriet i en pressemeddelelse den 18. november 2021.

Afhængig af opgørelsesmetode anslås det, at klimabelastningen fra den importerede soja svarer til en tredjedel af dansk landbrugs samlede udledninger af drivhusgasser. Nu tager Thise ansvar for sin del af denne udfordring. Pressefoto

32 ud af Thises 75 andelshavere har siden starten af 2021 været frontløbere i projektet. I samarbejde med fodrings- og planteavlskonsulenter har de deltaget i staldskoler om reduktion af eller helt ophør med brug af soja i foderet.

Erfaringerne fra de enkelte gårde har gennemgående været meget positive. Med skyldig hensyntagen til sikkerheden for foderforsyningen blev det på mødet besluttet, at det foder, som man eventuelt indkøber, ikke nødvendigvis skal være dansk, men af europæisk oprindelse.

Erfaringerne fra disse positive frontløbere har således været medvirkende til, at man tør rykke overgangen til den soja-fri fodring med et år – frem til d. 1. oktober 2022 i forhold til den oprindelige plan.

Jerseykoen er populær blandt de økologiske mælkeproducenter. Pressefoto fra Thise Mejeri

Afhængig af opgørelsesmetode anslås det, at klimabelastningen fra den importerede soja svarer til en tredjedel af dansk landbrugs samlede udledninger af drivhusgasser. Nu tager Thise ansvar for sin del af denne udfordring. Endda lidt før end vi selv havde turdet tro på.

FAKTA OM SOJADYRKNING

Soja dyrkes overvejende på arealer, hvor der tidligere var regnskov eller andre naturlige økosystemer, og den stadigt stigende globale efterspørgsel efter soja er medvirkende til, at der nu ryddes mere skov og natur end nogensinde før – til skade for biodiversitet og klima.

Se mere på www.thise.dk. For nærmere information kontakt venligst: Adm. direktør Poul Pedersen, telefon 20 20 80 04

Redaktionen tilføjer:

Importeret soja skal være fortid i økologisk landbrug

Inden for få år forventer ØkologiRådgivning Danmark, at importeret soja er fortid i alle økologiske foderplaner. Det skrev ØkologiRådgivning Danmark i februar 2021.

Fremtiden er i stedet en større selvforsyning med foderprotein – produceret på ejendommen eller i lokalområdet. Det tager rådgivningsselskabet nu konsekvensen af og tilbyder en skræddersyet rådgivningspakke til mælke- svine- og fjerkræproducenter, der vil have beregnet konsekvenserne af selvforsyning for både mark og stald.

Direktør Erik Andersen, ØkologiRådgivning Danmark

“For mange landmænd vil der være tale om en markant omlægning af produktionen. Det kræver en grundig og langsigtet planlægning, måske mere jord, nye samarbejdsaftaler og nye færdigheder i markarbejdet,” siger Erik Andersen, direktør og kvægchef i ØkologiRådgivning Danmark om baggrunden for tiltaget.

En af de landmænd, der har efterspurgt en beregning, er Uffe Bie, økologisk mælkeproducent ved Ejstrupholm. Den har givet ham overblik over, hvad han kan tillade sig at betale for såvel bælgsæd fra økologiske planteavlere i nabolaget som for jordleje, hvis han selv skal dyrke foderet.

“Eet er, at det er svært at skaffe soja i øjeblikket, noget andet er, at det ikke er bæredygtigt at hente det i Kina. Jeg vil gerne være på forkant, for jeg er sikker på, det bliver et krav om nogle år, at vi producerer økologisk mælk på dansk foder. Det kan jeg lige så godt begynde at forberede mig på,” siger Uffe Bie.

Han kontaktede ØkologiRådgivning Danmark, fordi han ønskede en uvildig prissætning på proteinfoderet.

“For mig er sælgernes pris ikke interessant i sig selv. Jeg har brug for at kende konsekvenserne for mælkeydelsen og bedriftens økonomi,” tilføjer Uffe Bie.

Kvægchef Erik Andersen opfordrer husdyrproducenterne til ikke at sidde på hænderne, men lægge en plan for den fremtidige foderforsyning nu, for der er andre aktører på markedet, der er på udkig efter dansk økologisk bælgsæd.

“Det skal være slut med importeret foder langvejs fra. Soja er i søgelyset, når det gælder rydning af regnskov og reduktion af landbrugets klimabelastning. Det gælder ikke kun fodersoja, også konsummarkedet rører på sig, så der bliver konkurrence om bælgsæd fremover. En høj grad af selvforsyning kan blive værdifuld for husdyrproducenterne,” konstaterer Erik Andersen.

Bannerfoto: Jerseykøer er det kønneste. Pressefoto fra Thise Mejeri.

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Kommentarer

  1. Det lyder jo godt, men hvem garanterer at foder af europæisk oprindelse heller ikke er klima belastet?

  2. Carsten Troelsgaard

    Med lille have-erfaring skal jeg så forstå, at dyrkning af danske bønner aldrig er slået an fordi her er for koldt?

    Bønnernes (& kløver mm.) mikrobiome er jo kendt for selv at udvikle kvælstof til planternes vækst – så godt, at efterfølgende vækster kan drage nytte af overskuddet. Er der ikke regler for, hvor meget man må dyrke af disse planter .. for at undgå at kvælstoffet ikke havner i grundvandet?

Skriv en kommentar