To ulve blev i weekenden fundet døde på hver sin vejstrækning i Midtjylland. Der er i begge tilfælde skader, der tyder på, at de er dræbt ved påkørsel, konkluderer patologerne ved Københavns Universitet, som har obduceret dyrene. Det skriver Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse den 12. marts 2024

I weekenden den 9. og 10. marts blev en ung hunulv og en voksen hanulv dræbt i trafikken. Den ene blev fundet i kanten af motortrafikvejen mellem Billund og Vejle, den anden lå ved Herning-Vejle Motorvejen ved Arnborg.

Begge dyr bar tydeligt præg af at være ramt af et køretøj. Mandag blev de begge obduceret af veterinærpatologerne ved Patologivagten på Københavns Universitet, hvor veterinærpatolog Tim Kåre Jensen fastslog, at begge dyr utvivlsomt er døde af de læsioner, de har fået ved påkørsel.

”Det var to sunde, flotte og velnærede dyr i god kondition, som er blevet dræbt øjeblikkelig ved at blive ramt af et køretøj. Det er tydeligvis et rent trafikdrab, for der var ingen sygdomstegn og absolut heller ingen tegn på anskydning,” konstaterer Tim Kåre Jensen.

Ved obduktionen konstaterede patologerne, at begge ulve havde voldsomme blødninger, de indre organer var ødelagt som ved et meget hårdt stød. Hunulven havde brækket ryggen, baghovedet var ødelagt, og der var skader på ribbenene og bagben. Det indikerede, at dødsårsagen var påkørsel.

Ulvene blev også røntgenfotograferet, og ud fra røntgenbillederne kunne patologerne se, at de ikke var blevet anskudt. Kadavernes tilstand i øvrigt, tydede på, at de havde ligget ganske kort tid, formentlig mindre end det døgn.

En han og en hun

Det dyr, der blev fundet på motortrafikvejen mellem Billund og Vejle, var en voksen han på 43 kilo og ved godt huld. Det var tydeligvis et voksent dyr, men tandsættet, som kun var lidt slidt, vidnede om, at det også var et relativt ungt dyr. Dyret, som blev kørt ned på motorvejen mellem Brande og Arnborg, var en ung hun på 30 kilo og ved normalt huld.

”Der er formentlig tale om en hvalp fra sidste år. Hvalpene forlader ofte deres forældre i februar og marts, når de er knap et år gamle, og jeg vil tro, at denne hun er fra et af de ulvekuld, som blev født sidste år enten i Hovborgreviret eller Skjernreviret,” siger Kent Olsen, som er videnskabelig chef og seniorforsker ved Naturhistorisk Museum Aarhus og leder af den nationale ulveovervågning.

Handyret kan enten være en strejfende ulv, som er kommet over grænsen for nyligt, eller en revirhævende han fra et af revirerne i det centrale Midtjylland. DNA-test vil i løbet af de kommende uge fastslå, om ulvene har været registreret før og bekræfte, at det faktisk er ulve. Kent Olsen føler sig sikker på, at det er tilfældet, selvom der findes ulvelignende hunde i Danmark, men resultatet af DNA-prøverne kan først forventes i løbet af cirka seks uger.

Dem nationale ulveovervågning vurderer, at der med udgangen af februar befandt sig 39-44 ulve i Danmark fordelt på otte kobler, én enlige, stationær ulv og resten er enlige strejfende ulve. Efter fundet af de to trafikdræbte ulve i weekenden, er antallet formentlig nu 37-42 ulve, vurderer Kent Olsen.

Bannerfoto: Ulv. Foto: Gunnar Ries/Wikimedia Commons

Visited 43 times, 12 visit(s) today

Kommentarer

 1. Jan Stampe Nielsen

  Uanset hvad der dræbes på de danske landeveje, er det sørgeligt, men desværre også uundgåeligt. Nu er det 2 ulve og samtidig er der måske trafikdræbt 14 rådyr eller 32 fasaner.
  Ulve var igennem mange, mange år en del af den danske natur/dyrefauna. Det var da pladsen og byttedyrene var der. Begge dele er væk.
  Danmark er blevet et net af motorveje, landeveje, gennemsprøjtede industrimarker og bygrænser der hele tiden breder sig.
  Der er efter min mening ikke plads til ulve og de bør derfor aflives eller flyttes til et for dem naturligt levested.
  Og der er efter min mening heller ikke plads til de alt for mange millioner af svin der synes at være en af hovedårsagerne til, at den danske natur er under så stort pres.
  Så ud med ulvene og tag bare 50 millioner svin med.

 2. Niels Holst Nielsen

  Kommentar til Jan Stampe Nielsen. Hvorfor er ulven kommet tilbage? Ingen har indført den. Den er kommet af egen fri vilje. Hvorfor? M.h.t. svinene forstår jeg dig ikke. Skulle der leve 50 mill. svin frit i den danske natur? Og gjorde der det, ville det glæde mig. Så blev jeg måske fri for at importere Iberico-svin fra udlandet?

 3. Karen Kronborg

  Ingen dyr bør udsættes for lidelser, der kan undgås.
  Er Danmark egnet som ulvehabitat eller er der at gøre ulven en bjørnetjeneste at skærme og fremme en ynglende bestand af ulve?
  Danmark har ikke udstrakte vildmarksarealer er et mindre lavland, meget opdyrket og urbaniseret.Flere og flere konflikter med skambidte tamme indhegnede dyr, hvor ulven er gået i blodrus.Flere og flere ulvehegn skal sættes op, men er det egentlig fri natur, der herved vokser frem?Og skaber det ikke en unødig vrede mod ulven, det jo følger sin natur som rovdyr.
  Blodrusen opstår i indhegnede arealer med tamme flokke af domesticerede dyr, der ikke har muligheden for flugt eller til at migrere, som genetisk vilde byttedyr i fri natur har muligheden for.
  Eu’s habitat direktiv udelukker vel ikke muligheden for at genvurdere, om Danmark har de rette landskabelige og menneskelige levevilkårtil at rumme ulvebestande i egnede miljøer/habitater til ulve.
  Den Europæiske ulvebestand,hvor stor skal den være,
  før den ikke længere ses som truet?
  Og kan det mål ikke nåes ved at skærme ulve i lande med vildmark og større ubeboede og mindre opdyrkede lande, end f.eks. Danmark rummer?
  Bliver ulven ikke let et forsknings objekt i rewilding projekter,
  hvor den skal fungere som prædator og senere skudt, når bestanden er blevet så stor, at konflikter med samfundet
  eskalerer?Hvor naturligt og ulvevenligt er det?
  Endelig reklameres med guidede ‘ulve ture, hvor ulven kan udnyttes kommercielt.
  Respekt for ulven og dens levevis i egnede habitater trænger til at blive belyst og debatteret med udgangspunkt i naturnære forhold for ulven og medtænkning af menneskets livsvilkår.

Skriv en kommentar