Alenlange rækker med fikserede søer på bart betongulv, hvor de intet kan foretage sig, er virkeligheden på en dansk svinekødsfabrik. Foto: Dyrenes Beskyttelse, Åbent Landbrug, den 16. september 2018

Slut med flotte hensigtserklæringer, målsætninger og frivillige aftaler som ikke fører til nævneværdige forbedringer, derimod i flere sammenhænge forværringer. Derfor har jeg udarbejdet nedenstående underskriftsindsamling

Af Jette Rosenkvist

I 2007 var jeg gæst til et ”Åben-gård”-arrangement på en svinebedrift, hvor jeg troede jeg skulle vise mine dengang små børn, hvor godt dyrene har fået det i landbruget siden min barndom. Det var min naive formodning. Stort var derfor mit chok i konfrontation med virkeligheden: alenlange rækker med fikserede søer på bart betongulv, som INTET kunne foretage sig, døde og halvdøde pattegrise i farebokse, og i små båse mange halekuperede slagtesvin – ligeledes uden nævneværdigt beskæftigelsesmateriale eller strøelse at ligge i.

Jette Rosenkvist

Kort tid efter besøget gik det op for mig, at der er andre negative faktorer tilknyttet den intensive landbrugsindustri: stort antibiotikaforbrug, forurening af jord, luft og (drikke-)vand, ressourcespild, tab af biodiversitet, elendig økonomi osv.

Alle disse fatale konsekvenser animerede mig til at skrive et åbent brev til diverse ministre med spørgsmålet, om det kunne dokumenteres, at konventionelt landbrug gør mere gavn end skade. Larmende tavshed, intet svar.

Nu, 17 år senere, er berøringsangsten og handlingslammelsen fra politisk hold i forhold til det konventionelle landbrug og dets skadevirkninger den samme.

Sammen med flere hundrede lokale borgere i den lille landsby Rislev på Sydsjælland demonstrerede Greenpeace i efteråret 2023 mod udvidelsen af en svinekødsfabrik, som en af Danmarks største svineproducenter ønskede at presse igennem ved at udnytte et hul i loven. Den eksisterende fabriksgård producerede allerede 120.000 smågrise om året, men ejeren krævede ret til at udvide på trods af den lokale modvilje. Foto: Greenpeace

Imidlertid oplever jeg hos store dele af befolkningen en gryende bevidsthed om industrilandbrugets skade på natur, dyr og mennesker og hos mange også krav om reel politisk handling. Slut med flotte hensigtserklæringer, målsætninger og frivillige aftaler som ikke fører til nævneværdige forbedringer, derimod i flere sammenhænge forværringer.

Derfor har jeg udarbejdet nedenstående underskriftsindsamling, som jeg håber, rigtigt mange vil støtte op om.

https://www.skrivunder.net/transformer_landbruget_-_udfas_intensiv_husdyrproduktion

Jette Rosenkvist, Selvstændig, Bukholmvej 43, 6100 Haderslev. Mobil: 42 48 84 88

Bannerbillede: Svin på vej til slagteriet. Foto: Dyrenes Beskyttelse

Visited 290 times, 10 visit(s) today

One Comment

  1. Saga Carolin Jacobsen

    Kunne godt ønske at Kjeld Hansen laver et borgerforslag med samme emne, det skal politikkerne tage stilling til. Og Kjeld Hansen når ud til folket, og får folk til at skrive under

Skriv en kommentar