Transformér landbruget – udfas intensiv husdyrproduktion – skriv under!

Slut med flotte hensigtserklæringer, målsætninger og frivillige aftaler som ikke fører til nævneværdige forbedringer, derimod i flere sammenhænge forværringer. Derfor har jeg udarbejdet nedenstående underskriftsindsamling Af Jette Rosenkvist I 2007 var jeg gæst til et ”Åben-gård”-arrangement på en svinebedrift, hvor jeg troede jeg skulle vise […]

Hvem tjener regeringen – befolkningens langsigtede interesser eller husdyrindustriens kortsigtede?

Jette Rosenkvist, Haderslev, skriver:                                                                                                                           DEBATINDLÆG – I efteråret 2019 nedsatte regeringen det såkaldte Klimapartnerskab for landbrug og fødevarer med henblik på forslag til fremtidens danske fødevareproduktion. Partnerskabet havde stærk repræsentation af landbrugsindustriens aktører med CEO i Danish Crown, Jais Valeur, i spidsen. Partnerskabet fremlagde […]