Særligt kødannelse eller andre stop undervejs betyder i sommermånederne stigende temperaturer i lastbiler med dyr, som typisk ikke har noget køleanlæg i lastrummet. Tallene fra Fødevarestyrelsen viser, at eksporten af svin på lange dyretransporter er stort set uændret i de varme og kolde måneder. Faktisk var juni den måned, der blev sendt flest svin på lange dyretransporter sidste år. Foto: Dyrenes Beskyttelse/Kristian Brasen 

Aldrig før har danske kødproducenter sendt så mange svin ud på så lange dyretransporter. I 2023 blev flere end 12 millioner svin tvunget ud på lange transportture over otte timer. Det er en trist udvikling, og de lange transporter bør helt forbydes, lyder det fra Dyrenes Beskyttelse i en pressemeddelelse 28. februar 2024

(Disclaimer: Dyrenes Beskyttelse skriver i deres pressemeddelelse om det stigende antal svinetransporter, at ”Himmelflugten fortsætter” – redaktionen har tilladt sig at anvende den mere korrekte beskrivelse set ud fra svinenes synspunkt: ”Transporten til helvede”. Ligeledes har redaktionen tilladt sig at ændre betegnelsen ”landmand” til det korrekte ”kødproducent” og med samme begrundelse har vi udskiftet det familievenlige ord ”gris” med det sprogligt og biologisk korrekte ord ”svin”. Men eller står hvert eneste ord for Dyrenes Beskyttelses regning.)

Danske kødproducenter læsser som aldrig før hundredvis af levende svin på lastbiler og sender dem på lange, udmattende rejser ned gennem Europa til blandt andet Polen, Italien, Rumænien og endda Serbien. Det viser en ny aktindsigt, som Dyrenes Beskyttelse har fået udleveret af Fødevarestyrelsen.

I alt blev over 15 millioner levende svin eksporteret fra Danmark sidste år, heraf over 12 millioner på transporter af mere end otte timers varighed. Og her tælles svin, der er udført med fly fra Danmark, endda ikke med.

Direktør Britta Riis, Dyrenes Beskyttelse. Pressefoto

Af de nye tal for lange transporter fremgår det også, at kun 0,65 procent var svin, der blev transporteret til slagtning i et andet land. Over 98 procent var svin til ”yderligere opdræt”, altså småsvin til opfedning på en udenlandsk besætning.

”For første gang nogensinde eksporterede danske landmænd sidste år flere levende grise, end der blev slagtet herhjemme. Og nu viser tallene, at langt størstedelen er smågrise, som ender på lange transporter af mere end otte timers varighed. Det er forkasteligt og en forkert retning for vores fødevareproduktion,” siger Britta Riis, direktør for Dyrenes Beskyttelse.

Transporterne er belastende og stressende for smågrisene, men de er også med til at overophede det industrielle landbrug herhjemme, mener Britta Riis.

”Lange dyretransporter bør helt forbydes. Det eneste rigtige af hensyn til dyrevelfærd, klima og miljø er at producere fødevarerne lokalt der, hvor de skal spises i stedet for at læsse levende dyr på lastbiler og fly. Jeg synes, vores folkevalgte politikere skal sætte en bæredygtig retning for landbruget og ikke bare overlade det til markedskræfterne alene,” siger Britta Riis.

Juni var den måned, der blev sendt flest svin på lange dyretransporter sidste år. Der burde ellers af hensyn til dyrevelfærden eksporteres langt færre grise, når det er varmt. Grafik: Dyrenes Beskyttelse.

Op til 24 timers transport uden pause

Reglerne siger, at levende svin må transporteres i op til 24 timer uden krav om pause eller hvil, og det udnyttes i stor stil af dansk kødproduktion, som i løbet af de seneste årtier har vokset sig til EU’s største eksportør af småsvin.

Polen og Tyskland er de suverænt største aftagere af danske svin. Over en million danske svin blev kørt til Italien, men danske svin blev også sendt til destinationer endnu længere væk, også uden for EU. Over 300.000 danske svin blev for eksempel kørt til Serbien i 2023.

Særligt kødannelse eller andre stop undervejs betyder i sommermånederne stigende temperaturer i lastbiler med dyr, som typisk ikke har noget køleanlæg i lastrummet. Tallene fra Fødevarestyrelsen viser, at eksporten af svin på lange dyretransporter er stort set uændret i de varme og kolde måneder. Faktisk var juni den måned, der blev sendt flest svin på lange dyretransporter sidste år.

Svin er særligt varmefølsomme, og det kan have store, negative konsekvenser for dyrevelfærden, når hundredvis af dyr stuvet sammen på en lastbil uden køleanlæg kombineres med høje temperaturer.

Det kan have store, negative konsekvenser for dyrevelfærden, når hundredvis af dyr bliver stuvet sammen på en lastbil uden køleanlæg kombineret med høje temperaturer. Foto: Dyrenes Beskyttelse

Dyretransporter i fokus i EU

Det er EU, der fastsætter reglerne for transport af dyr, som afgår fra et EU-medlemsland. Reglerne er fastsat i transportforordningen, som trådte i kraft i 2005, og altså ikke er opdateret i næsten to årtier. Derfor har EU-Kommissionen for nyligt sendt et udkast til en ny transportforordning i høring. Kommissionen lægger med lovforslaget op til at forkorte den tilladte transporttid fra 24 til 21 timer.

Den danske europaparlamentariker, Marianne Vind (S), som er udpeget til at repræsentere EU’s socialdemokratiske gruppe ved de politiske forhandlinger af kommissionens dyrevelfærdsudspil, er dog langt fra tilfreds med udspillet.

”Ingen dyretransport over 8 timer! Ingen transport,” lyder meldingen på X i forbindelse med hendes udnævnelse som forhandler.

Transporterne kan blive centrale i den kommende valgkamp til EU-Parlamentet. Niels Fuglsang (S), markerer sin modstand mod lange transporter forud for valget til Europa-Parlamentet, og har blandt andet fulgt en svinetransport til Italien, mens Stine Bosse (M) også taler stærkt mod lange dyretransporter. Det glæder Dyrenes Beskyttelse.

”Jeg er glad for, at den socialdemokratiske gruppe har udpeget en forhandler med så klare holdninger til dyrevelfærd. Og den megen fokus på transporter giver mig håb om, at der kan være lys forude for de danske grise,” siger Britta Riis.

Bannerbillede: EU-kommissionen lægger op til et lovforslag, der skal forkorte den tilladte transporttid for levende svin fra 24 til 21 timer. Foto: Knud Haugmark

Visited 33 times, 9 visit(s) today

Kommentarer

 1. Jan Stampe Nielsen

  Man bør lige huske at Landbruget (Danish Crown) af hensyn til danske arbejdspladser har lukket det ene slagteri efter det andet (og mejerier forøvrigt). Transporten er dérfor nødvendig af hensyn indtjeningen.
  “Dyrevelfærd, ja det taler vi om når der skal skaffes yderligere tilskud”

 2. Jørn From

  Dyrefabrikanterne omtaler dyrene som grise; men de behandles svinsk.

 3. Nora Tams,

  Stop mishandlingen NU –

 4. Kirsten Olrik

  Det er rendyrket ondskab. Jeg fatter ikke, at ingen griber ind. ak fordi du udbeder budskabet

Skriv en kommentar