Havneslam dumpes i Køge Bugt – hvem tager sig af det på naturens vegne? Foto: Jan Henningsen

Lov om beskyttelse af biodiversitet på land- og søterritoriet

Fremsat den 3. februar 2023

Jacob Gammelgaard, cand. jur.

I det følgende fremsættes et privat forslag til en ny naturlov, der skal bremse den alarmerende ødelæggelse af Danmarks biodiversitet. Det gøres ved at yde naturen retfærdighed på lige fod med os andre. Naturens ret til at eksistere indskrives i loven, og visse strengt beskyttede områder anerkendes som retssubjekter. Lovforslaget er en målsætningslov, der indeholder bindende mål for beskyttelsen af biodiversiteten samt alle væsentlige bestemmelser for lovens forvalting og gennemførelse.

Forslaget er udarbejdet af Jacob Gammelgaard, cand. jur., forfatter og kun offentliggjort på www.gylle.dk.

Læs hele lovforslaget her.

Bannerfoto: Folketingssalen.

Skriv en kommentar