Leoparden hører til pattedyrene, der er under stigende pres i verden. Foto: Geoff Brooks(Unsplash

Øget miljøforurening og den igangværende ødelæggelse af verdens naturlige levesteder for en lang række dyrearter som regnskove og koralrev har ført til, at mere end 10.000 ud af omkring 74.000 kendte hvirveldyrsarter er truet.

Det skriver Florian Zandt, den 2. marts 2023, for statista.com.

Ifølge International Union for Conservation of Nature (IUCN) rummer rødlisten 17.000 dyrearter, der står over for udryddelse i 2022, en stigning på omkring 9.000 sammenlignet med for 15 år siden. Selvom denne stigning kan tilskrives, at flere og flere arter vurderes gennem årene – 4.863 pattedyrarter i 2007 mod 5.973 i 2022 – sætter denne uges Racing Bar (klik på illustrationen) tallene i perspektiv ved at vise andelen af truede arter i samlet vurderede dyrearter og gruppere dem efter klasse. Fisk, insekter, bløddyr og andre krebsdyr er udelukket, da dækningen ifølge IUCN ikke er tilstrækkelig nok til at tillade et solidt skøn over den faktiske biodiversitetsudvikling.

Selv uden disse store grupper af arter er billedet dystert, især for padder og pattedyr. Af førstnævnte er 34,8 procent af de vurderede arter i risiko for at uddø i 2022, en stigning på mere end fire procent i forhold til 2013. På den anden side menes mere end en femtedel af pattedyrarterne at være i risiko for at uddø, hvilket repræsenterer en stigning på næsten to procent sammenlignet med 2008.

IUCNs rødliste blev grundlagt i 1964 og udgør en afgørende ressource for politiske beslutningstagere, forskere og journalister, når de skal vurdere global biodiversitet og bevaringsindsats.

Bannerfoto: Indisk Næsehorn står også på den røde liste. Foto: Kjeld Hansen, Nepal.

Visited 5 times, 4 visit(s) today

Skriv en kommentar